Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Strategija finansijskog zdravlja i održivosti

Sparkasse banka pokrenula projekat razvijanja finansijske pismenosti u osnovnim školama

Sparkasse banka
FOTO: Sparkasse banka

Slijedeće aktivnosti u okviru ovog inovativnog projekta Sparkasse banke će biti održane i drugim školama širom Bosne i Hercegovine

Sparkasse banka je sa edukativnom radionicom u osnovnoj školi u Tuzli započela implementaciju projekta finansijske pismenosti u osnovnim školama. Ova radionica predstavlja samo početak u planu banke da kroz različite aktivnosti i u drugim zajednicama podrži mlade u Bosni i Hercegovini u stvaranju zdravih navika u upravljanju finansijama.

Cilj projekta nije samo pružiti edukaciju učenicima, već i podržati inicijative ministarstava za integrisanje finansijske pismenosti u obrazovni sistem na sistematičan način.

U nastojanjima da podrži razvoj finansijske pismenosti među mladima, Sparkasse banka je osmislila program finansijskog obrazovanja koji je prilagođen uzrastu djece, s ciljem razvijanja zdravih i odgovornih finansijskih navika kod učenika koje će im biti korisne u odrasloj dobi.

Sparkasse banka
FOTO: Sparkasse banka

Prva edukacija, po odobrenju Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta, održana je u maju u Tuzli. Učenici 8. i 9. razreda Osnovne škole Tuzla Centar su kroz interaktivne radionice i praktične vježbe usvajali znanje i razvijali kritičko razmišljanje kako bi u budućnosti mogli donositi pametne finansijske odluke.

„Cilj projekta nije samo pružiti edukaciju učenicima, već i podržati inicijative ministarstava kako bi se finansijska pismenost integrisala u obrazovni sistem na sistematičan način. Već sada su preduzeti konkretni koraci u tom smjeru, a pozitivni odgovori nadležnih institucija daju dodatni podsticaj našem radu. Smatramo da je rano osnaživanje finansijske pismenosti presudno za razvijanje zdravih finansijskih navika i formiranje odgovornih i informiranih budućih potrošača“, navode iz Sparkasse Bank.

FOTO: Sparkasse banka

Projekat je fokusiran na osnove finansijske pismenosti prilagođene djeci, kao što su razumijevanje novca, kartica, štednje, te učenje osnovnih finansijskih pojmova na zanimljiv način. Uz fokus na edukaciji učenika, posebna pažnja posvećena je i osmišljavanju programa za nastavno osoblje, kako bi se obezbijedili adekvatni materijali za jednostavno uključivanje finansijskog obrazovanja u postojeći kurikulum.

Slijedeće aktivnosti u okviru ovog inovativnog projekta Sparkasse banke će biti održane i drugim školama širom Bosne i Hercegovine.