U BiH, Srbiji, Crnoj Gori i Makedoniji od 30. juna niže cijene rominga

roaming

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije saopštilo je da bi međudržavni Sporazum o snižavanju cijena rominga između Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedonije trebalo da stupi na snagu 30. juna.

Podsjetivši da se sporazum odnosi na sve četiri države i mobilne opreratere koji posluju u tim zemljama, Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić je izjavio da to neće značiti ukidanje rominga već postepeno snižavanje cijena rominga i izjednačavanje sa cijenama roming usluga u zemljama EU, u skladu sa direktivom EU.

Srbijanski ministar nije predočio koliko će iznositi cijene rominga, ali je naglasivši da su cijene govornih sadržaja, prenosa podataka i SMS poruka nekoliko puta veće u odnosu na zemlje članice EU, naveo da će sa operaterima mobilne telefonije razgovarati o načinu kako će se sniziti cijene.

“Predstoje tehnički pregovori oko detalja vezanih za sprovođenje ovog sporazuma i moramo da definišemo dinamiku snižavanja cena roming usluga, s obzirom na to da mobilni operatori predlažu da prve godine to sniženje bude manje, jer su već napravili finansijske planove za ovu godinu, a da narednih godina to sniženje cena bude srazmerno tome i veće”, objasnio je Ljajić i napomenuo da su prijedlozi regulatora u svim zemljama različiti.

Ljajić je dodao da je svakodnevno u kontaktu sa operatrerima Srbiji, kao i da njegove kolege u drugim zemljama takođe razgovaraju o ovoj temi.

Predstavnici vlada Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine i Makedonije su 29. septembra 2014. godine u Budvi potpisali sporazum o smanjenju cijena rominga po uzoru na EU. Na osnovu tog sporazuma predviđeno je postepeno snižavanje cijena za roming i njihovo dovođenje na nivo koji plaćaju građani članica EU prilikom boravka u drugoj zemlji članici.

Pored povoljnije cijene mobilne telefonije u romingu, prema tom sporazumu cijena za internet bi bila niža između 10 i 25 puta, u zavisnosti od ponude. Potpisnice sporazuma će, kako je predočeno prilikom potpisivanja, takođe zatražiti od Bruxellesa da građani ove četiri zemlje dobiju niže cijene i za roming unutar EU.

U EU je od 1. jula 2014. godine cijena usluge rominga upola jeftinija. Ukidanje rominga u zemljama EU je predviđeno do kraja 2015. godine.