Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Raiffeisen Bank International

Uprkos uticaju COVID-19, konsolidovana dobit od 599 miliona eura

Johann Strobl

“Finansijsku godinu završit ćemo sa dobiti i konsolidovanim povratom na kapital u vrijednosti srednje brojke jednocifrenog raspona. Naši izgledi ostaju nepromijenjeni unatoč novom lockdown-u,” kazao je Johann Strobl.

  • Usljed devalvacije nekoliko valuta SIE te smanjenja ključne stope, neto kamatni prihod manji za 2 procenta na godišnjoj osnovi; prvenstveno zbog lockdowna u drugom kvartalu, prihod od naknada i provizija opao za 3 procenta;

  • Opći administrativni troškovi smanjeni za 4 procenta u odnosu na prethodnu godinu

  • Odobreni krediti u euro valuti stabilni na posmatrani datum, dok su krediti u lokalnoj valuti u većini zemalja uvećani;

  • Koeficijent rezervisanja u prvih devet mjeseci iznosio 0,72 procenta; povećanje prvenstveno uzrokovano efektima COVID-19;

  • Konsolidovana dobit od 599 miliona eura pod negativnim utjecajem uvećanih troškova rizika i troškova rezervisanja za kompanije čija je vrijednost procijenjena temeljem njihovog osnovnog kapitala (ostali rezultat);

  • Prvenstveno uslijed smanjenja ključne stope, neto kamatna marža na kvartalnom nivou opala za 20 baznih poena na 2,00 procenta;

  • Koeficijent NPE i koeficijent pokrivenosti NPE blago poboljšani na posmatrani datum, NPE na 1,9 procenata, a koeficijent pokrivenosti NPE na 63,8 procenata;

  • Pokazatelj CET1 iznosi 13,1 procenat (uključujući rezultat); Od njega i dalje odbijena inicijalno predložena dividenda za 2019. godinu (41 bazna poena).

U prva tri kvartala 2020. godine, Raiffeisen Bank International (RBI) ostvarila je konsolidovanu dobit od 599 miliona eura. Negativni utjecaj recesije uzrokovane pandemijom COVID-19 na RBI prvenstveno se manifestovao u gubicima po osnovu rezervisanja za finansijska sredstva u iznosu od 497 miliona eura (rast od 417 miliona eura). Kao rezultat toga, konsolidovana dobit opala je za 276 miliona eura u odnosu na prethodnu godinu.

“Imajući u vidu veoma loše uslove, možemo biti zadovoljni rezultatima ostvarenim u prvih devet mjeseci,” izjavio je generalni direktor RBI, Johann Strobl. “Smanjenja kamatnih stopa kao i veliki pad ekonomske aktivnosti u fazama lockdown-a, a naročito devalvacija nekoliko valuta SIE, odrazili su se na našu zaradu. “Stoga su stroga disciplina u trošenju te dosljedna implementacija naše strategije digitalizacije od ključnog značaja.”

Opći administrativni troškovi umanjeni su za 81 milion eura na godišnjoj osnovi i iznose 2.164 miliona eura. Koeficijent trošak/prihod opao je za 4,0 procentna poena na 54,6 procenata.

NPE koeficijent od 1,9 procenata je za 0,2 procenta manji nego na kraju prethodne godine, uglavnom zahvaljujući povećanom obimu kredita, dok su nekvalitetni krediti ostali manje-više nepromijenjeni. Koeficijent pokrivenosti NPE poboljšan je za 2,8 procentnih poena na 63,8 procenata.

Koeficijent ukupnog kapitala (potpuno ispunjen) iznosi 17,8 procenata

Uključujući rezultat posmatranog perioda, zabilježeni su sljedeći pokazatelji (potpuno ispunjen): Koeficijent CET 1 opao za 0,9 procentnih poena na 13,1 procenat, koeficijent tier 1 (umanjen za 0,3 procentna poena) u vrijednosti od 15,1 procenat i koeficijent ukupnog kapitala (opao za 0,1 procentni poen) u vrijednosti od 17,8 procenata.

Kvartalno poređenje

Neto kamatni prihod manji je za 55 miliona eura nego u prethodnom kvartalu te iznosi 770 miliona eura. Na razvoj poslovanja u trećem kvartalu utjecale su mjere uzrokovane pandemijom, a naročito smanjenja ključne stope na nekoliko tržišta te viškovi likvidnosti. Neto kamatna marža opala je za 20 baznih poena na 2,00 procenta, uglavnom kao rezultat značajnog rasta krotkoročnih investicija i manjih marži uslijed smanjenja kamatnih stopa povezanog sa COVID-19.

Opći administrativni troškovi umanjeni su za 29 miliona eura u odnosu na prethodni kvartal i iznose 690 miliona eura.

Gubici po osnovu rezervisanja za finansijska sredstva, od 185 miliona eura, veći su za 27 miliona eura nego u prethodnom kvartalu.

Konsolidovana dobit, u vrijednosti od 230 miliona eura, premašila je nivo iz prethodnog kvartala za 38 miliona eura.

Izgledi

“Finansijsku godinu završit ćemo sa dobiti i konsolidovanim povratom na kapital u vrijednosti srednje brojke jednocifrenog raspona. Naši izgledi ostaju nepromijenjeni unatoč novom lockdown-u,” kazao je Johann Strobl.

Očekujemo skroman rast kredita u 2020. godini.

Prema trenutnim očekivanjima, koeficijent rezervisanja za finansijsku 2020. godinu trebao bi biti oko 75 baznih poena, ovisno o dužini i težini poremećaja.

Cilj nam je da u srednjoročnom periodu postignemo koeficijent trošak/prihod od nekih 55 procenata te nastojimo procijeniti koliko će se sadašnje okolnosti odraziti na koeficijent u 2021. godini.

Naš srednjoročni cilj je konsolidovani povrat na kapital od približno 11 procenata. Zaključno sa današnjim danom, a temeljem naših najboljih prognoza, očekujemo da će konsolidovani povrat na kapital u 2020. godini biti u vrijednosti srednje jednocifrene brojke.

Potvrđujemo da naš srednjoročni ciljani koeficijent CET1 iznosi oko 13 procenata.

U skladu s tim, planiramo distribuirati između 20 i 50 procenata konsolidovane dobiti, saopštili su iz Raiffeisen Bank International.