Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

usvojena informacija

Vanjskotrgovinski deficit BiH u januaru smanjen za oko 100 miliona KM

import_export (1)

I početak 2021. godine, kao i proteklu 2020. godinu, u zdravstvenom i u ekonomskom smislu u potpunosti je obilježila globalna pandemija koronavirusa koja je uticala na pad privrednih aktivnosti

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojio je na današnjoj sjednici Informaciju Direkcije za ekonomsko planiranje o kretanju makroekonomskih pokazatelja za januar 2021. godine u BiH.

I početak 2021. godine, kao i proteklu 2020. godinu, u zdravstvenom i u ekonomskom smislu u potpunosti je obilježila globalna pandemija koronavirusa koja je uticala na pad privrednih aktivnosti.

Prema preliminarnim podacima Agencije za statistiku BiH (BHAS) za januar 2021. godine, u BiH je zabilježena stagnacija fizičkog obima industrijske proizvodnje s registriranom stopom od – 0,3 posto u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Pad proizvodnje je zabilježen u okviru prerađivačke industrije za 1,5 posto i sektora rudarstva od -16,7 posto, dok je u sektoru za proizvodnju električne energije zabilježeno povećanje proizvodnje od 8,6 posto.

Tokom prvog mjeseca ove godine u BiH prikupljeno je oko 1,1 milijarda KM javnih prihoda, po osnovu indirektnih i direktnih poreza, socijalnih doprinosa, taksi, kazni i naknada.

U poređenju sa istim mjesecom prethodne godine, javni prihodi su smanjeni za oko 4,6 posto. U strukturi javnih prihoda dominiraju prihodi entitetskih poreskih uprava sa oko 52 posto.

Također, u januaru 2021. godine je registriran vanjskotrgovinski robni deficit od 284 miliona KM i smanjen je za oko 100 miliona KM u odnosu na isti mjesec prethodne godine.

Prosječna penzija u BiH iznosila je oko 419 KM i nominalno je veća za 2,4 posto u odnosu na januar 2020. godine, što je rezultat uvećanja penzija u oba entiteta tokom 2020. godine, ali i uvećanja penzija u januaru 2021. godine u Republici Srpskoj.

Ukupna novčana masa na kraju januara iznosila je 28,4 milijarde KM, što je povećanje za 7,8 posto, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Nastavljen je rast depozita u BiH, pa je ukupan iznos depozita iznosio 25 milijardi KM uz stopu rasta od 5,1 posto, a više od polovine su depoziti stanovništva sa iznosom 13,9 milijardi KM i veći su za 4,2 posto u januaru ove godine u odnosu na isti period prethodne godine.