Srđan Puhalo

Ogrbljavanje porodice Čović ili topla ljudska priča o uspjehu Draganovom

Svojim ličnim uspinjanjem kao orao, Čovići sa Versaće zlatnim kandžama, sa sobom nose i svoj vjerni narod ka Bogu, savršenstvu, europskim vrijednostima i Njemačkoj

Dragan Čović ima sve: svoj narod, svoju partiju i apsolutnu vlast nad njima. Ima i veliku familiju koja je vlasnik njegovih nekretnina. On je akademik, a to znači da ima i znanje i zvanje. Ima i pasoš Hrvatske, ali i druga Dodika, koji ima helikopter i avion. On ima i svoje medije, fakultete, naučne skupove, sportske klubove, pozorišta, intelektualce. Ima i muzički ukus čim mu na rođendanu pjeva Halid.

Šta čovjek sa 65 godina, u Bosni i Hercegovini, može da poželi kada je sve postigao sa svojih 15,43% Hrvata?

Odgovor je jednostavan, obiteljski grb.

Kada zetovi sve raskuće, ostaće grb koji će se prenositi s koljena na koljeno, kao i priča o najuspješnijem Draganu od kada Čovići postoje.

Elem, vratimo se obiteljskom grbu i pokušajmo da razumijemo kakvu nam on priču priča o obitelji Čović.

Grb obitelji Čović spada u velike grbove, jer se sastoje od štita, kacige i silnih ukrasa sa strane. Poruka je jasna – on je najveći.
U osnovi grba je štit podjeljen na tri dijela. Na donjoj polovini štita, na plavoj podlozi, nalazi se zlatni lav koji u desnoj ruci drži mač. Lav sa mačem nam pokazuje da Čovići imaju snagu i vlast i da sa njima nema zajebancije.

Plava boja je obično simbol odanosti, što nemožemo pripisati nijednom političaru u BiH, pa ni Draganu Čaviću. Biće da plava boja simbolizuje pogled na pučinu iz vile u Zaostrogu koja se vodi na njegovog punca Prskala.

U desnoj važnijoj četvrtini štita, u heraldici to se uvijek gleda iz perspektive nositelja štita, nalazi se šahovnica, i to znači da su Čovići Hrvati, dok se u lijevoj četvrtini nalazi latinski križ na bijeloj pozadini, što ukazuje da ne samo da su Hrvati, već i uzoriti katolici. Bijela boja na kojoj se nalazi križ je dokaz nevinosti Dragana Čovića sa čime se slaže i Tužilštvo BiH na čelu sa Gordanom Tadić.

Ovo je veoma važna poruka za sve njegove prijatelje i neprijatelje. Identitet Čovića je više nego jasan, da bilo bi dobro i poželjno da zaboravimo sve ono što se dešavalo prije rata, kada je sin Dragan bio komunista i Jugosloven, jer samo oni su mogli biti direktori u vojnim fabrikama, pa i u mostarskom Sokolu.

Iznad štita se nalazi bijela kaciga s vijencem (crven-srebren-plavi-zlatni-crven-srebren) iznad kojeg stoji orao uzdižućih krila, zlatno naoružan, dok u kandžama drži poskoka. Kaciga valjda treba da predstavlja njegova viteška nadmetnjima u Domu naroda i Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH i manje viteška razračunavaja sa neistomišljenicima od Neuma do Orašja.

Iskreno, meni ova kaciga služi da se od pogleda javnosti sakrije njegov obraz, ali heraldika je heraldika.

Orao je priča za sebe, ona predstavlja stremljene porodice Čović ka visinama, bez straha da će im biti spržena krila ili da će nisko pasti. Imajući u vidu da se deklarišu kao katolici, onda to može da predstavlja i stremljenje ka Bogu i savršenstvu, što hrvatski birači svake dvije godine prepoznaju na izborima i učine Čoviće legitimnim predstavnicima Hrvata u BiH.

Možda orao predstavlja i Čovićevu bliskost sa Srbima, koji imaju dvoglavog orla, što opet simboliše njihovu raspolućenost, ali i tradicionalno savezništvo sa Nijemcima i Amerikancima.

Poskok vjerovatno simbolizuje bosanske Hrvate, koji žive na kršu i znaju biti smrtonosni, ako se brane ili ako su ustaše.

Svojim ličnim uspinjanjem kao orao, Čovići sa Versaće zlatnim kandžama, sa sobom nose i svoj vjerni narod ka Bogu, savršenstvu, europskim vrijednostima i Njemačkoj.

Sve to uokviruje plašt, crveno-srebren i plavo-zlatan. Crvena simbolizuje spremnost na žrtvu, svakodnevnim odlascima u Sarajevo, među Turke. Srebrana simplizije nevinost pred Bogom i Tužilaštvom BiH. Plava, kao što smo rekli, pogled na more iz punčeve vile u Zaostrogu, a zlatna slavu koju nosi najistaknutiji član porodice, Dragan.

Eto dragi čitaoče i čitateljko ispričali smo vam neobičnu priču o porodici Čović i bosanskim Hrvatima, kroz jedan sasvim običan grb.