Impressum

Izdavač

Fokus d.o.o. Sarajevo

Direktor

Nermin Mahmutović
nermin@fokus.ba

Izvršni urednik

Mahir Šahović
mahir@fokus.ba

Marketing i prodaja

Tel: +387 33 874 751
marketing@fokus.ba

Redakcija

Edin Borovina

Amra Krvavac

Damir Begović

Dinko Dundić

Hasan Đapo

Nebojša Kolak

Ivan Kralj

Saradnici

Almir Panjeta

Srđan Puhalo

Franjo Šarčević

Mirza Tanović

Adresa

Zmaja od Bosne 60
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ISSN

ISSN 2303-6931

ID broj

4201962380000

PDV broj

201962380000

Kontakt

Tel: +387 33 874 751
fokus@fokus.ba

Transakcijski račun

1401011120009660

IBAN

BA391401011200333129

SWIFT

SABRBA22

Poslovna banka

Sberbank BH d.d. Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina