Impressum

Izdavač

Fokus d.o.o. Sarajevo

Direktor

Nermin Mahmutović
nermin@fokus.ba

Izvršni urednik

Mahir Šahović
mahir@fokus.ba

Marketing i prodaja

Tel: +387 33 874 751
marketing@fokus.ba

Redakcija

Edin Borovina

Amra Krvavac

Damir Begović

Dinko Dundić

Hasan Đapo

Nebojša Kolak

Ivan Kralj

Saradnici

Almir Panjeta

Srđan Puhalo

Franjo Šarčević

Mirza Tanović

Adresa

Mula Mustafe Bašeskije 6
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ISSN

ISSN 2303-6931

ID broj

4201962380000

PDV broj

201962380000

Kontakt

Tel: +387 33 847 032
fokus@fokus.ba

Transakcijski račun

1401011120009660

IBAN

BA391401011200333129

SWIFT

SABRBA22

Poslovna banka

Sberbank BH d.d. Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina