Impressum

Izdavač

Fokus d.o.o. Sarajevo

Direktor

Nermin Mahmutović
nermin@fokus.ba

Izvršni urednik

Mahir Šahović
mahir@fokus.ba

Marketing i prodaja

Tel: +387 33 847 032
marketing@fokus.ba

Redakcija

Edin Borovina

Amra Krvavac

Dinko Dundić

Amer Džano

Haris Šahović

Hasan Đapo

Nebojša Kolak

Ivan Kralj

Adnan Ibrahimović

Fokus TV

 

 

Damir Begović


Adresa

Mula Mustafe Bašeskije 6
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ISSN

ISSN 2303-6931

ID broj

4201962380000

PDV broj

201962380000

Kontakt

Tel: +387 33 943 173
fokus@fokus.ba

Transakcijski račun

1401011120009660

IBAN

BA391401011200333129

SWIFT

SABRBA22

Poslovna banka

Sberbank BH d.d. Sarajevo
Fra Anđela Zvizdovića 1
71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina