Impressum

Izdavač

Fokus d.o.o. Sarajevo

Direktor

Nermin Mahmutović
nermin@fokus.ba

Izvršni urednik

Mahir Šahović
mahir@fokus.ba

Marketing i prodaja

Tel: +387 33 874 751
marketing@fokus.ba

Redakcija

Edin Borovina

Amra Krvavac

Damir Begović

Dinko Dundić

Hasan Đapo

Nebojša Kolak

Ivan Kralj

Saradnici

Almir Panjeta

Srđan Puhalo

Franjo Šarčević

Mirza Tanović

Adresa

Zmaja od Bosne 60
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ISSN

ISSN 2303-6931

ID broj

4201962380000

PDV broj

201962380000

Kontakt

Tel: +387 33 874 751
fokus@fokus.ba

Transakcijski račun

1610000133020088

IBAN

BA391610000133020088

SWIFT

RZBABA2S

Poslovna banka

Raiffeisen BANK dd
Zmaja od Bosne 60, 71.000 Sarajevo
BiH