Impressum

Izdavač

 Fokus d.o.o. Sarajevo

Direktor

Nermin Mahmutović
nermin@fokus.ba

Glavni i odgovorni urednik

Dinko Dundić
dinko@fokus.ba

Marketing i prodaja

Tel: +387 33 874 751
marketing@fokus.ba

Redakcija

Mahir Šahović

Edin Borovina

Damir Begović

Amil Dučić

Mirna Duhaček

Sanela Karaica

Sekretar redakcije

Vesna Smajlović

Adresa

Kralja Tvrtka 6,
71.000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

ISSN

ISSN 2303-6931

ID broj

4201962380000

PDV broj

201962380000

Kontakt

Tel: +387 33 874 751
fokus@fokus.ba

Transakcijski račun

1610000133020088

IBAN

BA391610000133020088

SWIFT

RZBABA2S

Poslovna banka

Raiffeisen BANK dd
Zmaja od Bosne BB, 71.000 Sarajevo
BiH