Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Podrška filmu

Fondacija za kinematografiju Sarajevo objavila sve konkurse za podršku za 2023.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo
Foto: Fondacija za kinematografiju Sarajevo

Fondacija za kinematografiju Sarajevo objavila je konkurse za podršku proizvodnji filmskih projekata svih kategorija, komplementarne djelatnosti i odabir članova žirija za vrijednovanje svih projekata za 2023. godinu. Od ove godine svi zainteresovani mogu aplicirati na sve konkurse isključivo online putem korisničkog portala na web stranici Fondacije

Nakon što je tokom proteklog mjeseca Vlada Federacije BiH odobrila prošlogodišnji izvještaj o radu i dodjelila budžet na nivou prošlogodišnjeg, Fondacija za kinematografiju Sarajevo je u najkraćem vremenskom roku uspjela pripremiti sve dokumente i danas objaviti javne konkurse za 2023.godinu za podršku proizvodnji filmskih projekata svih kategorija, komplementarne djelatnosti i odabir članova žirija za ocjenjivanje filmskih projekata.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo i ove godine raspolaže istim budžetom za podršku korisnicima, te je Upravni odbor Fondacije prema uputama Vlade Federacije BiH alocirao sredstva prema rasporedu koji će za proizvodnju dugometražnih filmova svih kategorija alocirati 2.000.000 KM, proizvodnju kratkometražnih filmova svih kategorija 120.000 KM, te podršku razvoju dugometražnih projekata u iznosu od 25.000 KM. U okviru javnog poziva za podršku komplementarnim djelatnostima za proizvodnju studentskih filmova planirano je 17.000 KM, za finansiranje projekata zaštite arhivske i filmske građe 50.000 KM, te projekata promocije BH filma na festivalima i filmskim smotrama 450.000 KM.

Javni pozivi Fondacije za kinematografiju Sarajevo za 2023. godinu u svim kategorijama vodiće se prema Pravilniku o procedurama i kriterijima za izbor korisnika sredstava koji je Upravni odbor usvojio 20.12.2021.godine a u koji svi zainteresovani mogu napraviti uvid na web stranici www.fondacijakinematografija.ba u rubrici Konkusi.

Prema aktuelnom pravilniku, u javnom pozivu za odabir korisnika sredstava za pozicije sufinansiranja proizvodnje filmskih projekata dugometražnog filma, u tekućoj godini ne mogu učestvovati producentske kuće koje imaju započet, a nezavršen projekat podržan na poziciji „Sufinansiranje proizvodnje filmskih projekata – dugometražnog filma“, bez obzira na rok važenja ugovora, finansiran od strane Fondacije do dana objave konkursa za tekuću godinu.

Kao što je to u više navrata istaknuto i preneseno svim korisnicima u kategorijama proizvodnje Filmskih projekata, jedan od obligatornih dokumenata biće i potvrda izdata od strane JU Kinoteka BiH o predaji filmskih projekata podržanih od strane Fondacije za kinematografiju na arhiviranje te Fondacija apeluje na sve producente i autore da, ukoliko već nisu to uradili, čim prije ispune svoje obaveze prema Kinoteci BiH kako bi njihovi projekti ušli u razmatranje za ovogodišnji konkurs.

Javni poziv za pozicije sufinansiranja filmskih projekata otvoren je do 5. juna, a rezultati će biti objavljeni najkasnije do 2. augusta 2023.

Javni poziv za pozicije sufinansiranja projekata komplementarnih djelatnosti otvoren je do 5. juna, a rezultati će biti objavljeni do 16. juna ove godine.

Fondacija za kinematografiju Sarajevo ove je godine realizovala projekat online registra koji će ubuduće svim korisnicima umnogome olakšati proces aplikacije na sve konkurse. Registar korisnika je otvoren sredinom prošlog mjeseca i predstavljen svim korisnicima na sastanku održanom prošle sedmice.

Od ove godine prijave svih korisnika po svim konkursima primaju se isključivo putem korisničkog portala OVDJE. Nakon ispunjene aplikacijske forme na web stranici svaki aplikant je obavezan isprintati potvrdu o uspiješnoj prijavi na konkurs, kao krajnji korak pri apliciranju, istu potpisati i pečatom pravnog lica koje aplicira ovjeriti, te istu poslati u zatvorenoj koverti na adresu: Fondacija za kinematografiju “Prijava za konkurs/ natječaj”, Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo.

Za sve tehničke probleme vezane za pristup i rad na korisničkom portalu svi korisnici će se ubuduće moći obratiti odgovornom tehničkom osoblju isključivo putem maila: [email protected].

Danas je otvoren i Javni poziv Javni poziv za izbor predsjednika i članova žirija za vrjednovanje filmskih projekata i scenarija, prispjelih na konkurs/natječaj za izbor korisnika sredstava Fondacije za kinematografiju za 2023. godinu. Fondacija poziva sve zainteresovane filmske eksperte da se čim prije prijave otvoreni konkurs za odabir članova žirija za vrjednovanje filmskih projekata i scenarija prispjelih za konkurs u periodu od 5. maja do 5. juna 2023. godine.

Svi zainteresovani svoje prijave za člana žirija sa svom potrebnom pratećom dokumentacijom mogu predati lično u prostorijama Fondacije ili poslati putem pošte na adresi: Fondacija za kinematografiju, Obala Maka Dizdara 2, 71 000 Sarajevo sa naznakom: Javni poziv za izbor predsjednika i članova žirija, najkasnije do 19. maja 2023. do 12 sati.

Svi zainteresovani mogu i kontaktirati osoblje Fondacije sa svim pitanjima i konsultacijama vezanima za otvorene konkurse ili se sa svim pitanjima mogu obratiti putem maila: [email protected] i putem tel: + 387 33 206 704.