Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

"KOD-DEKOD 2020"

Izložba Amile Smajlović u Galeriji ULUPUBiH

Amila Smajović godinama proučava motive na tradicionalnim bosanskim ćilimima. Uočila je da su svi motivi izgrađeni od osnovnih geometrijskih oblika trougla, romba, kvadrata, horizontalne i kose linije

Izložbu slika “KOD-DEKOD 2020” umjetnice Amile Smajlović u okviru projekta “Umjetnost u izlogu 2020”, bit će otvorena u Galeriji Udruženja likovnih likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti BiH, od 09. do 16. decembra.

Kako se navodi u saopćenju, Amila Smajović godinama proučava motive na tradicionalnim bosanskim ćilimima. Uočila je da su svi motivi izgrađeni od osnovnih geometrijskih oblika trougla, romba, kvadrata, horizontalne i kose linije.

– Također je uočila da se motivi kombinuju na površini ćilima po određenim pravilima, po principima simetrije, ravnoteže i proporcije. Tragajući za porijeklom geometrijskih motiva na bosanskom ćilimu uočila je da se isti osnovni geometrijski oblici nalaze na neolitskoj keramici butmirske kulture. Komparativnim odnosima i utvrđivanjem sličnosti geometrijskih oblika i njihovih kompozicija između ova dva vremenski udaljena kulturna fenomena navela ju je na pomisao da oba kulturna fenomena imaju zajedničku, univerzalnu matricu iz koje su nastali. Ponavljanje istih geometrijskih motiva i njihovih kompozicijskih sistema kao i njihov višestoljetni kontinuitet navodi nas na zaključak da se ovi oblici mogu posmatrati kao svojevrsni KODOVI – saopćeno je iz ULUPUBiH.

Ciklus slika KOD-DEKOD objedinio je autoričin dvadsetogodišnji rad na istraživanju te teme.

Prvi dio slika izvedenih u ulju prikazuje dijelove tradicionalnih ćilima na kojim se pojavljuju razni motivi u složenim kompozicijama kao polazna tačka.

Drugi dio slika obuhvata motive svedene na jednostavne oblike koji su izvedeni u formi znakova-kodova. Oba ciklusa slika su prikaz procesa pročišćavanja od složenih kompozicija do jednostavnih formi.

KOD DEKOD je ciklus slika u kome se geometrijski motivi prepoznaju kao univerzalni znakovi koji imaju prahistorijsko porijeklo.

Amila Smajović je završila Srednju školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu 1983. godine, a potom stekla diplomu akademskog grafičara na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu o temi „Cosmos Noetos“- „Svijet vrijednosti“.

Magistrirala je grafiku na istoj Akademiji 2001. godine o temi „Država Amila i svijet simbola“.

Na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, odsjek za komunikologiju odbranila je doktorsku tezu, 2018. godine o temi „Komunikacijski simboli studija slučaja bosanski ćilim“. Dugi niz godina bavi se proučavanjem motiva na tradicionalnim bosanskim ćilimima, univerzalnim simbolima i univerzalnom geometrijom.