Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Damir Imamović potpredsjednik

Davor Sučić izabran za predsjednika Skupštine AMUS-a

2506_amus (1)

Kao gosti, sjednici Skupštine prisustvovali su predstavnici pravnog tima OHR-a Javier Leon Dias i Vesna Mrković, kao i predstavnik Instituta za intelektualno vlasništvo Boris Sesar

Davor Sučić izabran je za predsjednika Skupštine Asocijacije kompozitora-muzičkih stvaralaca AMUS, Damir Imamović za potpredsjednika, a Nedim Babović za predsjednika Upravnog odbora, odlučeno je na redovnoj sjednici Skupštine tog tijela.

Sjednici je prisustvovalo 167 članova AMUS-a, što je znatno više od potrebnog kvoruma koji je neophodan kako bi sve odluke donesene na Skupštini bile pravno valjane, saopćeno je iz AMUS-a.

Također, Elvir Švrakić, Dragan Stojković, Enver Šadinlija, Armin Šaković, Dilvad Felić i Fahrudin Pecikoza izabrani su za članove Upravnog odbora. Za predsjednika Nadzornog odbora izabran je Igor Ražnatović, a Igor Vukojević i Nazif Gljiva izglasani su za njegove članove.

Kao gosti, sjednici Skupštine prisustvovali su predstavnici pravnog tima OHR-a Javier Leon Dias i Vesna Mrković, kao i predstavnik Instituta za intelektualno vlasništvo Boris Sesar.

OHR, čiju podršku Udruženje uživa, također je savjetovao da se u svemu postupi kako je sugerisano od Instituta za intelektualno vlasništvo kako bi se nove i ranije usvajane odluke od tog tijela mogle provesti, a s ciljem daljeg nesmetanog rada Asocijacije.

U saopćenju se navodi da su na Skupštini usvojeni izvještaji o radu AMUS-a za 2017, 2018, 2019. godinu, kao i dokumenti za 2020. godinu, uključujući Finansijski izvještaj, kao i Izvještaj nezavisne revizorske kuće.

Pozitivnim ishodom sjednice Skupštine AMUS-a odblokiran je rad tog udruženja s obzirom na to da je rok o uvjetnom oduzimanju dozvole AMUS-u istjecao 27. augusta , dok je rok za usvajanje finansijskih dokumenata, propisan odredbom Člana 20. Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava BiH, istjecao 30. juna.

Zbog svega navedenog, održavanje sjednice Skupštine i usvajanje Odluka iz dostavljenog dnevnog reda bilo je od izuzetnog značaja za opstanak AMUS-a, prvenstveno zbog kontinuiteta vršenja isplate tantijema autorima, drugi put u ovoj godini, a koja će biti realizirana u julu.