"Hrkljuš"

Nele Karajlić na “historijskoj livadi” gdje se snimao legendarni skeč Nadrealista

Screenshot-2023-03-12-at-13-00-28-To-je-ta-livada…-Nele-na-mjestu-gdje-se-pisala-istorija-Top-liste-nadrealista-VIDEO-BL-Portal

Hrkljuš kao riječ se tada po prvi put pojavila u javnom prostoru, a upravo se smatra da je izmislio Karajlić

Dr Nele Karajlić, posjetio je mjesto Sumbulovac u kojem se snimao jedan od skečeva Top liste nadrealista poznatiji kao – Hrkljuš.

Karajlić je poručio sa “historijskog mjesta” da se upravo na ovoj livadi snimao jedan od najvažnijih skečeva u historiji Top liste nadrealista.

“Na ovoj livadi se prije hiljadu godina snimio jedan od najvažnijih skečeva u historiji top listi nadrealista. Na ovoj listi je snimljen skeč ‘Hrkljuš'”, poručio je Karajlić.

Hrkljuš kao riječ se tada po prvi put pojavila u javnom prostoru, a upravo se smatra da je izmislio Karajlić.