Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

obilježavanje bajrama

Evo zbog čega se kolje kurban i koji se tada primjenjuju vjerski propisi

kurban bajram
Foto: Denis Kapetanovic/PIXSELL

Na osnovu vjerskih propisa, kurban je dužan klati svako ko je punoljetan, slobodan i pametan

Kurban-bajram danas muslimani obilježavaju širom svijeta, a ono što je sastavni dio ovog praznika je klanje kurbana. Ovan/ovca (kurban) treba imati godinu dana i da je ušla/ušao u drugu.

Onaj koji kolje kurban, tim činom se približava Bogu. Kurban koji se kolje jeste žrtva koja se prinosi Gospodaru Allahu, iz zahvalnosti za blagodati kojima je vjernike obasuo.

U terminološkom smislu kurban znači: “Zaklati devu, kravu, ovcu ili kozu na dane bajrama, u određeno vrijeme, želeći se tim činom približiti Uzvišenom Allahu.”

Vjerski propisi

Na osnovu vjerskih propisa, kurban je dužan klati svako ko je punoljetan, slobodan i pametan.

Klanjem kurbana se žrtvuje jedan od ni'meta (op.a. blagodati) koje je darovao Uzvišeni Allah. On daje, a Njemu žrtvu prinose. U tom su smislu i riječi Uzvišenog: “…jedite ih, a nahranite i onoga koji ne prosi, a i onoga koji prosi; tako smo vam ih potčinili da biste zahvalni bili. Do Allaha neće doprijeti meso njihovo i krv njihova, ali će Mu stići iskreno učinjena dobra djela vaša” (El-Hadždž, 36-37).

U kurban nije dozvoljeno klati stoku koja je jako bolesna i nije sama sposobna doći do mjesta klanja, ćoravu ili potpuno slijepu, hromu koja nije sposobna sama hodati, iščupanog roga, repa ili uha iz korijena, onu koja je mršava ili nema zuba.

Poslanik s.a.v.s. je rekao: “U kurban se ne smije zaklati četvoro: ćoravo ili slijepo, jako bolesno, hromo koje nije sposobno samo hodati i izrazito mršavo tako da se na kostima ne može napipati meso”.

Kurban se kolje prvog dana nakon klanjanja bajram-namaza i može se klati sve do zalaska sunca trećeg dana Bajrama.

Okrenuti ga prema Kibli

Muhamed a.s. je lično za sebe klao kurban. Njegov ashab Džabir, r.a., kaže: “Kada bi Muhamed a.s. klanjao bajram namaz, tada bi proučio hutbu i i čim bi je završio, odmah bi naredio da se dovedu njegovi kurbani, koje bi zaklao izgovarajući: “Bismillahi Allahu ekber. Haza minni ve'ammen lem judahhi min ummeti.” “U ime Allaha (a) Allah je najveći. Ovo je kurban za mene i za onoga od mojih sljedbenika koji nije kurban zaklao.” Aiša r.a. pripovijeda kako je Muhamed a.s. klao kurban: “Muhamed a.s. bi naredio da mu se dovede kurban na mjesto gdje će ga zaklati. Kada mu je doveden rogat ovan, crnih nogu i ispod trbuha, crnih očiju, zatražio je da mu donesu oštar nož.

Nakon toga bi savladao ovna i preklao ga izgovarajući: “U ime Allaha! Bože! Ti primi (ovaj ibadet) od Muhameda, njegove čeljadi i svih sljedbenika.”

Kurban se svali na lijevu stranu, okrenuvši ga po mogućnosti prema Kibli, svežu mu se sve četiri ili najmanje tri noge i oštrim nožem brzo se presijeku dvije glavne krvne žile, te dušnik i grkljan.

Prije neposrednog klanja trebalo bi izgovoriti: “Bismillahi Allahu ekber”, a po mogućnosti i nešto više, posebno ono što je učio i sam Muhamed a.s.:

Meso se dijeli kao sadaka

“Okrećem svoje lice prema Onome koji je stvorio nebesa i zemlju čist (od svakog krivog vjerovanja). Ja ne spadam u nevjernike. Moj namaz i svi ostali moji ibadeti, moj život i moja smrt su samo radi Allaha Stvoritelja svjetova. On nema druga. Ovo mi je naređeno i ja se Njemu pokoravam. Bože! Ovo je (kurban) od Tebe, Tebi ga žrtvujem, za sebe i svoj ummet. U ime Allaha. Allah je najveći.”

Ko ne zna ništa proučiti dovoljno je da kaže: “Bismillahi”, pa ako i zaboravi kurban je valjan, prenosi “Avaz”. Namjerno izostavljanje spominjanja Božijeg imena ima za posljedicu neispravnost samoga klanja, pa je kurban nevažeći.

Kurbansko meso se dijeli kao sadaka. Žrtveno meso se dijeli na tri dijela: jedan za porodicu, jedan za komšije i rodbinu i jedan za siromašne.