Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Ozren

Počinje istraživanje pećine Mokra Megara

Megara 2 (1)

Prema obećanju premijera Zeničko-dobojskog kantona, ovaj procent bi do kraja godine trebao biti povećan

S ciljem proglašenja pećine Mokra Megara u zaštićeno područje prirode, od 17.08. do 21.08. 2022. godine održat će se naučno-istraživački kamp koji će okupiti niz renomiranih speleologa i speleobiologa iz cijele Bosne i Hercegovine i regiona.

Ova pećina je najpoznatiji dio speleološkog kompleksa na izoliranom kraškom području planine Ozren za koju je prema odluci Općinskog vijeća Maglaj, krajem marta ove godine, pokrenut postupak zaštite.

Inače, po prostornom planu bh. entiteta Republika Srpska, za cijelu planinu Ozren je planirana zaštita u rangu nacionalnog parka. Mokra Megara je i u bivšoj Jugoslaviji bila prepoznata kao prirodna vrijednost te je 1965. godine proglašena geomorfološkim spomenikom prirode. Planirani kamp, odnosno speleološka i geološka istraživanja te inventarizacija faune, će doprinijeti zakonom propisanoj reviziji ovog objekta i utvrđivanju kategorije zaštite prema međunarodnim standardima.

Nažalost, iako se do 2020. godine obvezala zaštititi 17 posto svoga teritorija, s trenutnih 3 posto, Bosna i Hercegovina ima najmanji postotak zaštićenih područja, ne samo u Europi već i u svjetskim razmjerima. Stanje u Zeničko-dobojskom kantonu je čak i puno gore. Trenutno jedino zaštićeno područje Spomenik prirode Tajan zauzima nepunih 1,5 posto površine Kantona.

Prema obećanju premijera Zeničko-dobojskog kantona, ovaj procent bi do kraja godine trebao biti povećan. S tim ciljem bi uskoro trebala biti i imenovana kantonalna radna grupa za zaštitu prirode koju će sačinjavati predstavnici Vlade i Koalicije organizacija civilnog društva koje se bave ovom tematikom.

Dosadašnji znanstveni podaci o Mokroj Megari, koji sežu još s početka prošlog stoljeća, ubilježili su pećinu kao jedino svjetsko stanište kukca “Maglajskog golemaša“ (Duvalius maglajensis) koji se nalazi na Crvenoj listi faune FBiH. Tokom ratnih djelovanja 1995. godine ulaz u pećinu je miniran te su sva istraživanja bila onemogućena.

Zahvaljujući angažmanu Udruženja građana Fojničani Maglaj i Misije OSCE-a u BiH, uz podršku Općine Maglaj, Centra za promociju civilnog društva i Švedske, Oružane snage BiH su krajem prošle godine razminirale ulaz te je ovaj vrijedni speleološki objekt ponovno dostupan za sve posjetitelje i istraživače. Smještena u neposrednoj blizini entitetske linije, Mokra Megara predstavlja značajnu točku povezivanja Maglaja i Doboja, osobitu u smislu razvoja eko-turizma kao i promocije međuetničke i međuentitetske suradnje. Kamp će tako biti smješten u bazi paraglajding kluba ParaGhost koja se nalazi u naselju Okolišta, Republika Srpska, a tokom dana će se istraživati pećinski kompleks na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Znanstvenoistraživački kamp „Mokra Megara“ realiziraju Udruženje građana Fojničani Maglaj, Misije OSCE-a u BiH i partneri, Sportski i naučno-istraživački klub „Atom“ Zavidovići i Planinarsko društvo „Vis“ Žepče, uz financijsku podršku WWF-a Adria i Telemach fondacije.