Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

FUZIP

Preporuke za kupovinu i klanje životinja za Kurban-bajram

Foto: Fena

Federalna uprava za inspekcijske poslove će i ove godine u predstojećem periodu, a i neposredno nakon Kurban-bajrama, vršiti pojačane inspekcijske nadzore nad prometom životinja i prometom proizvoda životinjskog porijekla

U nastojanju da u najvećoj mogućoj mjeri umanjimo rizik po zdravlje ljudi, zdravlje životinja i okoliš uoči predstojećeg Kurban-bajrama, a u cilju zaštite prevashodno domaćih proizvođača, Sektor za veterinarstvo Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalni veterinarski inspektorat Federalne uprave za inspekcijske poslove dostavlja preporuke za kupovinu i klanje životinja, kako slijedi:

· kupovinu životinja nastojati obaviti samo kod poznatih i pouzdanih proizvođača;

· za opće stanje životinje/kurbana vrlo je važno istaći da ista mora biti zdrava, što prije svega podrazumijeva dobru konstituciju i kondiciju, te da je u pogledu prisutnih bolesti sigurna i dijagnostički ispitana (posebno s aspekta bruceloze).

Apelujemo na sve one koji su u mogućnosti da izvrše islamsku vjersku obavezu klanja dozvoljenih životinja da se upoznaju s propisanim uvjetima koje životinja mora ispunjavati sa aspekta Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“ broj: 34/02) i Zakona o veterinarstvu („Službene novine FBiH“ broj: 46/00) i svim podzakonskim aktima, a to je:

– da je propisno označena ušnom markicom

– da posjeduje pasoš za goveda

– da posjeduje svjedodžbu o zdravstvenom stanju životinja sa upisanom ušnom markicom kao dokaz da je nad istom provedeno propisano ispitivanje.

Klanje životinja čije će meso biti namijenjeno ishrani ljudi putem javne potrošnje dopušteno je samo u odobrenim i registrovanim klaonicama. Obaveza je da se isto obavi u jednoj od klaonica koje ispunjavaju propisane veterinarsko-zdravstvene uslove, dostupne na ovom linku.

Na taj način se obezbjeđuje veterinarsko-zdravstveni pregled, te se rješava i problem nusproizvoda i otpada nakon klanja.

Klanje zdravih životinja u domaćinstvu obavljati samo u slučaju kada isto nije organizovano i tada, u skladu s mogućnostima, nastojati obezbijediti veterinarsko-zdravstveni pregled životinje prije klanja, te trupa i organa nakon klanja. Ukoliko za to ne postoji mogućnost, a postoji sumnja u stanje trupa i organa nakon klanja, potrebno je zatražiti stručno mišljenje veterinara ili veterinarskog inspektora, kao i:

– kožice obavezno nasoliti i čuvati na hladnom;

– ostale nusproizvode klanja (crijeva, rogovi i slično, a posebno krv i krv zajedno sa površinskim slojem zemlje gdje se obavilo klanje) zakopati na mjestu koje nema podzemnih voda na dubini većoj od 0,6 m ispod površine zemlje, u jamu obloženu pvc folijom;

– u toku i nakon klanja obezbijediti čiste tkanine i dezinfekciono sredstvo za dezinfekciju ruku, noževa i površina , a posebno dezinsekciono sredstvo (otopina živog ili gašenog kreča, drvnog luga i slično) za dezinfekciju manipulativnih površina tla;

– pravna lica koja koriste meso kurbana u svojstvu donacije dužni smo upozoriti da isto mogu koristiti samo ukoliko takvo meso prati veterinarski dokument o zdravstvenoj ispravnosti.

Vodeći računa o općoj higijeni, bitno je napomenuti potrebu za temeljitim pranjem ruku tokom obreda klanja kurbana i korištenja dezinfekcijskih sredstava.

Nadalje, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u cilju zaštite zdravlja ljudi i životinja putem svojih programa kontinuirano radi na jačanju dijagnostičkih kapaciteta veterinarskih laboratorija i veterinarskih stanica koje mogu u ovom trenutku da pruže uslugu dijagnostičkog ispitivanja uzoraka životinja kao i dijagnostičkog ispitivanja gravidnosti životinja jer se u zadnje vrijeme sve više kao kurbani uzimaju ženske životinje, a sve u cilju smanjenja mogućnosti klanja gravidnih životinja.

Federalna uprava za inspekcijske poslove će i ove godine u predstojećem periodu, a i neposredno nakon Kurban-bajrama, vršiti pojačane inspekcijske nadzore nad prometom životinja i prometom proizvoda životinjskog porijekla.

Dodatne informacije možete dobiti na telefon Federalne uprave za inspekcijske poslove: 033 56 33 60, odnosno broj telefona Sektora za veterinarstvo Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva: 033 726 654

Apelujemo na građane da uočene nepravilnosti prijave na sljedeće kontakte FUZIP:

– telefon za prijave 033 / 22 66 44

– e-mail [email protected]

– poštom, na adresu Fehima ef. Čurčića br. 6. 71000 Sarajevo.