Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

world vision bih

Prisilno prosjačenje je krivično djelo: Počinioci nisu djeca, već oni koji ih primoravaju na prošnju

Fotka iz auta – akcija prosjačenje 2021

U protekloj 2021. godini evidentirano je 57 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, od kojih je 50 djece

Povodom Međunarodnog Dana djece ulice, podsjećamo da su djeca uključena u život i/ili rad ulici svakodnevna pojava na ulicama bh gradova. Pored mnogih, bh. građani prolaze ne shvatajući da su ovi dječaci i djevojčice, često u od najranije dobi, žrtve nemilosrdne eksploatacije kojom je ugroženo njihovo pravo na zdravlje, školovanje, izbor, a često i sam život.

U protekloj 2021. godini evidentirano je 57 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, od kojih je 50 djece.

Referalni mehanizam za borbu protiv trgovine ljudima Tuzlanskog kantona postiže dobre rezultate u prevenciji i brizi o djeci potencijalnim žrtvama trgovine ljudima. Multidisciplinarni Mobilni tim za identifikaciju (MIT) potencijalnih žrtava trgovine ljudima Grada Tuzla, svakodnevno je u kontaktu sa djecom u prinudnom prosjačenju, te ističu da su samo u prva tri mjeseca ove godine evidentirali 10 dječaka i djevojčica, među kojima su i potencijalne žrtve trgovine djecom.

Mobilni tim je sastavni dio lokalnog referalnog mehanizma koji zaštitu djece stavlja u sam centar provedbe aktuelnih intersektoralnih Protokola za prevenciju i postupanje u slučajevima dječjeg posijačenja i ostalih oblika eksploatacije djece koji su pošle godine potpisani na nivou Grada Tuzle i Tuzlanskog kantona.

U saradnji sa Udruženjem Zemlja djeca u BiH i Kali Sara-Romskim informativnim centrom protokole uspostavljamo u općinama i gradovima u kojima je evidentiran visok broj djece koja prosjače. Do sada su protokoli potpisani u 13 općina, a potpisat će ih se i u upotrebu staviti ukupno 30. Uz podršku Državnog sekretarijata SAD-a nastojimo osigurati i sistemska rješenja i stvoriti sigurno okruženje za svu djecu.

,,Samo predanim, timskim radom, neodložnim i odgovornim postupanjem svih aktera dječije zaštite u okviru nadležnosti preuzetih Protokolom djeci žrtvama eksploatacije koja žive i rade na ulici možemo pružiti blagovremenu i adektvatnu zaštitu, a eksploatatore adekvatno kazniti. Snažnu poruku i potvrdu da sistem djeluje daju nam dvije pravosnažne presude kojima su eksploatatori djece, među kojima su i sami roditelji, osuđeni na po 10 u jednom i 5 u drugom slučaju”, kaže Nedeljko Jurkić, predstavnik CSR Tuzla i koordinator Moblnog tima.

Uz podršku Njemačkog društva za međunarodnu saradnju, u ime njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, WVI u BiH radi na jačanju proaktivne identifikacije potencijalnih žrtava trgovine, te uspostavi i jačanju mobilnih identifikacionih timova u 6 strateški odabranih lokacija u BiH.

Kada primjetite djecu u prošnji ili posumnjate na to sa su izloženi nekom obliku zloupotrebe ili iskorištavanja, budite odgovorni i pozivom na broj 122, prijavite! Prijavom možete spasiti dječiji život!

„Moguće je da instiktivno želite dati novac, vjerujući da tako pomažete, međutim davanjem novca djecu samo zadržavate na ulici, u prisilnom radu i začaranom krugu eksploatacije“, izjavljuje Dragana Bulić, predstavnica World Vision-a BiH.