mandat

  • APA

    Austrija nominirala Hahna za treći mandat evropskog komesara

    Hahn je izrazio zahvalnost i kazao je kako bi volio da ostane u domenu vanjske politike u komisiji