Tag

Odbor za žalbe građana PSBiH

Odbor za žalbe PSBiH objavio na šta se bh. građani najviše žale

(Ne)osnovano

Odbor za žalbe PSBiH objavio na šta se bh. građani najviše žale

Od ukupnog broja razmatranih žalbi utvrđena je osnovanost u 14 predmeta, i to u tri predmeta protiv policijskog službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, te u 11 predmeta po žalbama protiv policijskih službenika Granične policije BiH

Odbor za žalbe građana PSBiH