Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Sud BiH

Aidi i Senadu Svraki po pet godina zatvora za poreznu utaju

novcanice novac pare konvertibilne marke

Objavljena drugostepena presuda u predmetu Aida Svraka i drugi

Vijeće Apelacionog odjeljenja Suda BiH donijelo je (u predmetu Aida Svraka i dr.) nakon pretresa presudu kojom su optuženi Aida Svraka i Senad Svraka oglašeni krivima da su radnjama opisanim u izreci presude počinili krivična djela porezne utaje ili prevare.

– Optužena Aida Svraka počinila je produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara, iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i u vezi sa članom 54. istog zakona. Optuženi Senad Svraka produženo krivično djelo porezna utaja ili prevara, iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZBiH i u vezi sa članom 31. i 54. istog zakona – saopćeno je.

Sud je, optuženima Aidi Svraki i Senadu Svraki za počinjena krivična djela, izrekao kazne zatvora u trajanju od po pet godina.

– Optuženo pravno lice ELSTER-COMMERCE d.o.o. Sarajevo je oglašeno odgovornim što je kao pravna osoba raspolagala protivpravno ostvarenom imovinskom koristi u iznosu od 3.549.713,12 KM koju su u ime, za račun i u korist iste ostvarili Svraka Aida i Svraka Senad u svojstvima i na način opisan u izreci presude, čime je počinilo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZBiH i u vezi sa članom 54. i 124. tačka c), i u vezi sa članom 128. KZBiH – navodi se.

Sud je, optuženom pravnom licu ELSTER-COMMERCE d.o.o. Sarajevo za počinjeno krivično djelo, izrekao novčanu kaznu u iznosu od 2.500.000 KM, koju je optuženo pravno lice dužno platiti u roku od tri mjeseca od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate. Istovremno, od optuženog pravnog lica se oduzima protivpravno stečena imovinska korist u iznosu od 3.549.713,12 KM, a iznos je pravno lice dužno uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od šest mjeseci, od dana pravosnažnosti presude, pod prijetnjom prinudne naplate.

– Prvostepenom presudom Suda Bosne i Hercegovine su, optuženi Aida Svraka, Senad Svraka i pravno lice ELSTER-COMMERCE d.o.o. Sarajevo na osnovu odredbe člana 284. tačka c) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, oslobođeni optužbe da su radnjama opisanim u izreci presude počinili djela kako slijedi: optužena Aida Svraka krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i u vezi sa članom 54. istog zakona, optuženi Senad Svraka krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ BiH i u vezi sa članom 31. i 54. istog zakona, te optuženo pravno lice ELSTER-COMMERCE d.o.o. Sarajevo krivično djelo porezna utaja ili prevara iz člana 210. stav 4. u vezi sa stavom 1. KZ BiH i u vezi sa članom 54. i 124. istog zakona – navodi se.

Protiv te presude dozvoljena je žalba trećestepenom vijeću Apelacionog odjeljenja Suda Bosne i Hercegovine, u roku od 15 dana od prijema otpravka te presude.