Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

sankcije Sarajliću i Tadićevoj

Američka ambasada: Meta SAD-a su akteri čije je djelovanje destabilizirajuće

sarajlic – tadic 11 (1)

Posljedično današnjoj mjeri, sva imovina i pravo na imovinu onih koji su sankcionisani, a koja se nalazi u SAD ili je u posjedu ili pod kontrolom državljana SAD, mora biti blokirana i prijavljena OFAC

Danas je Ured za kontrolu imovine u inostranstvu Ministarstva finansija SAD (OFAC) uvrstio na listu sedam pojedinaca i jedan poslovni subjekt iz četiri zemlje Zapadnog Balkana u skladu sa Izvršnom uredbom 14033.

Ovo je druga mjera koju je OFAC poduzeo prema Izvršnoj uredbi 14033, čija su meta bila lica koja prijete stabilnosti regiona koruptivnim radnjama, kriminalnim aktivnostima i na drugi način djeluju destabilizirajuće. Današnjom mjerom ponovo se stavlja naglasak na opredjeljenost SAD za promoviranje pozivanja na odgovornost aktera u regionu Zapadnog Balkana koji su uključeni u štetno ponašanje, u skladu sa Izvršnom uredbom 14033.

Kao dio ove mjere, Ministarstvo vanjskih poslova SAD uvrštava na listu pojedince iz Sjeverne Makedonije i Bosne i Hercegovine u skladu sa Poglavljem 7031 (c) Zakona o aproprijacijama za programe Ministarstva vanjskih poslova SAD, inostrane operacije i srodne programe iz 2022. Ministarstvo vanjskih poslova takođe uvrštava na listu najbliže članove njihovih porodica prema Poglavlju 7031 (c). Ovom mjerom se njima i najbližim članovima njihovih porodica onemogućava ulazak u Sjedinjene Države.

Asim Sarajlić, delegat u Domu naroda BiH, bio je uključen u korupciju visokog nivoa što uključuje trgovinu uticajem, zloupotrebu položaja, te primanje mita u zamjenu za uticanje na odluke o zapošljavanju u državnim preduzećima kakvo je BH Telecom.

Gordana Tadić, glavna tužiteljica Državnog tužilaštva od 2019. do 2021. godine kada ju je s te funkcije smijenilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće, koristila je svoj položaj za promociju ličnih i porodičnih interesa i zaštitu svojih političkih patrona od krivičnog gonjenja. Ova veoma ozbiljna zloupotreba položaja simbol je neprimjerenog političkoj uticaja na pravosudne institucije BiH i spremnosti nosilaca tih pravosudnih funkcija da ignorišu svoje opredjeljenje da objektivno provode zakon.

Povjerenje građana u pravosudne institucije BiH je na dosad najnižem nivou velikim dijelom zbog aktivnosti kakve je provodila Tadićeva.

Sarajlić je uvršten na listu prema Izvršnoj uredbi 14033 za odgovornost ili saučesništvo, za direktno ili indirektno učešće u koruptivnim radnjama koje se odnose na Zapadni Balkan, poput pronevjere javnih sredstava, eksproprijacije privatne imovine s ciljem ostvarivanja lične ili političke koristi, ili podmićivanje.

Tadić je uvrštena na listu u skladu sa Izvršnom uredbom 14033 za učestvovanje u aktivnostima kojima su podrivane demokratske institucije BiH, tj. Državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Pored toga, Tadić je uvrštena na listu prema Poglavlju 7031 (c) Zakona o aproprijacijama za programe Ministarstva vanjskih poslova SAD, inostrane operacije i srodne programe iz 2022. Ministarstvo vanjskih poslova takođe je na listu uvrstilo i najbliže članove njene porodice. Tadićevoj i najbližim članovima njene porodice sada je onemogućen ulazak u SAD.

Posljedično današnjoj mjeri, sva imovina i pravo na imovinu onih koji su sankcionisani, a koja se nalazi u SAD ili je u posjedu ili pod kontrolom državljana SAD, mora biti blokirana i prijavljena OFAC. Propisi OFAC generalno zabranjuju sve transakcije državljana SAD koji su u SAD (ili koji prolaze kroz SAD) a koja uključuje imovinu ili pravo na imovinu pojedinaca koji su uvršteni na listu ili na drugi način blokirani. Državljani SAD mogu se suočiti sa prekršajima ili krivičnim kaznama za kršenje Izvršne uredbe 14033.

Nakon što je Ministarstvo finansija 5. januara 2022. godine na listu uvrstilo Milorada Dodika i jedno pravno lice pod njegovom kontrolom u skladu sa Izvršnom uredbom 14033, OFAC je danas na listu uvrstio još dva korumpirana aktera iz BiH.

ASIM SARAJLIĆ

Asim Sarajlić zastupnik je u Parlamentu BiH i donedavno je bio visokopozicionirani zvaničnik u Stranci demokratske akcije (SDA) u BiH. Sarajlić je neslavni akter “Afere Asim”, skandala u vezi sa korupcijom u politici u kojem je Sarajlić uhvaćen kako obećava da će osigurati radno mjesto supruzi stranačkog delegata u zamjenu za potreban glas u korist pozicije u političkoj stranci. Sarajlić je optužen za dodatne krivične radnje, uključujući zloupotrebu položaja i trgovinu uticajem.

Sarajlić je također zloupotrijebio položaj u vezi sa BH Telecomom, velikim bh. preduzećem u državnom vlasništvu. U tom slučaju, Sarajlić je lično uzimao novac od osoba koje su se prijavljivale za posao u zamjenu za radna mjesta, te je na druge načine vršio neuobičajeno veliki uticaj na proces zapošljavanja. U sklopu ovih aktivnosti, Sarajlić je preporučivao kandidate koji su prema navodima bili iznimno nekvalifikovani, što je narušilo integritet kompanije.

Sarajlić je stavljen na listu u skladu sa Izvršnom uredbom 14033 zbog odgovornosti za ili saučesništvo, zbog direktnog ili indirektnog učešća u korupciji na Zapadnom Balkanu, uključujući koruptivna djela koja su počinjena od strane, u ime ili su na drugi način povezana sa nekom vladom na Zapadnom Balkanu, ili sadašnjim ili bivšim vladinim zvaničnikom na bilo kojem nivou vlasti na Zapadnom Balkanu, poput zloupotrebe javnih sredstava, eksproprijacije privatne imovine s ciljem ostvarivanja lične ili političke koristi, ili podmićivanja.

GORDANA TADIĆ

Gordana Tadić bila je glavni tužilac Tužilaštva BiH od 2019. do 2021. godine. Zvanično je smijenjena sa pozicije 2021. godine od strane Visokog sudskog i tužilačkog vijeća nakon što nije dodjeljivala predmete tužiocima kroz automatizovan sistem dodjele predmeta čiji je cilj spriječiti dodjelu predmeta tužiocima na osnovu ličnih ili političkih razloga. Pored toga, prema navodima, Tadić je koristila položaj glavnog tužioca da promovira sopstvene i porodične interese. Štaviše, prema navodima, ona je uzimala državni novac za stanarinu putem fiktivnog ugovora.

Tadić je stavljena na listu u skladu sa Izvršnom uredbom 14033 zbog odgovornosti za ili saučesništvo, zbog direktnog ili indirektnog učešća u provedbu aktivnosti ili politika koje podrivaju demokratske procese ili institucije na Zapadnom Balkanu.