Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Bez glasova bošnjačkih delegata usvojena Deklaracija o Pelješkom mostu

BiH

peljeski_most

Delegati Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH), bez glasova Kluba Bošnjaka, usvojili su danas Deklaraciju o pitanju Pelješkog mosta koju je uime Kluba Srba predložio Sredoje Nović (Savez nezavisnih socijaldemokrata – SNSD) nakon pauze u zasjedanju Doma, uz obrazloženje da ona objedinjuje sve diskusije delegata.

Ova deklaracija odgovor je na deklaraciju Predstavničkog doma koja se odnosi na problematiku izgradnje mosta kopno-Pelješac i neka druga pitanja u odnosima BiH i Republike Hrvatske kao i odnose BiH i Evropske unije.

U novousvojenoj deklaraciji Doma naroda stoji da je članom IV Ustava BiH propisano da se PSBiH sastoji od dva doma te da Dom naroda ne dovodeći u pitanje pravo Predstavničkog doma za donošenje deklaracija i drugih akata, ističe da Deklaracija Predstavničkog doma nije razmatrana i nije zauzet stav na Domu naroda PSBiH.

– Dom naroda ističe da Deklaracija koju je usvojio Predstavnički dom bez stava Doma naroda ima značaj samo Deklaracije Predstavničkog doma, a ne Parlamentarne skupštine. Dom naroda ovu Deklaraciju dostavlja Predsjedništvu, Vijeću ministara i nadležnim tijelima Hrvatske i EU. Deklaracija stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku – stoji u deklaraciji koju je usvojio Dom naroda.

Nović je još naveo da je danas vođena rasprava o vrlo značajnoj temi, ali da Deklaracija koju je predložio Klub Hrvata, u kojoj se, između ostaloga, govori o kršenju Ustava te tvrdi da Deklaracija Predstavničkog doma ne predstavlja službeni stav PSBiH, ne bi bila prihvatljiva za sve.

– U Klubu smo pokušali ponuditi tekst deklaracije kako bismo izbjegli sve što je bilo u raspravi, da ne osporavamo Predstavničkom domu suvereno pravo da usvaja stavove i donosi deklaracije, ali i da mi ne budemo tumači Ustava BiH – pojasnio je Nović.

Predsjedavajući Doma iz Kluba Hrvata Bariša Čolak zatražio je da se u deklaraciju uvrsti još i to da Deklaracija Predstavničkog doma nema pravne posljedice, ali to Nović, uime Kluba Srba, nije prihvatio ocjenivši da ovaj dom nije mjerodavan da govori o tome šta proizvodi pravne posljedice.

Prethodno je, također bez glasova Kluba Bošnjaka, k znanju primljena Informacija o usvojenoj Deklaraciji Predstavničkog doma koja se tiče izgradnje Pelješkog mosta.

Na kraju današnje sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine delegati nisu prihvatili Izvještaj o radu Upravnog odbora Izvozno-kreditne agencije BiH za 2016. godinu, a tokom rasprave ukazano je akumulirani gubitak od 189 miliona KM.

Iako nije bilo rasprave o Godišnjem izvještaju iz oblasti poljoprivrede za BiH za prošlu godinu, delegati nisu prihvatili ovaj izvještaj, a izjašnjavanje o Izvještaju Ministarstva sigurnosti o trendovima migracija i aktivnostima na zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda migranata i tražilaca azila odgođeno je za narednu sjednicu jer nije bilo predlagača.

Također, iz istog razloga odgođena je rasprava kao i izjašnjavanje o Programu razvoja sistema zaštite i spašavanja na nivou institucija i organa BiH, ali je k znanju primljena Informacija o aktivnostima Agencije za nadzor nad tržištem BiH.

Delegati su imenovali u Upravni odbor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta Nedžmu Džananović-Miraščiju i Marinka Jurilja, ali budući da su pojedinačno glasali o tri člana Upravnog odbora podršku nije dobio Stevo Pašalić.

Davanjem saglasnosti za ratifikaciju dva međunarodna sporazuma, okončana je današnja sjednica Doma naroda PSBiH.