Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

BiH konačno kreće u izvršenje presude u slučaju “Sejdić i Finci protiv BiH”

sejdic finci

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ministarstva pravde BiH, razmotrilo je i usvojilo Akcioni plan za izvršenje presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu “Zornić protiv Bosne i Hercegovine” i “Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine”, uz prihvaćenu sugestiju da će rokove za realizaciju aktivnosti iz akcionog plana utvrditi radna grupa nakon konstituisanja.

Akcionim planom se definira usvajanje amandmana na Ustav BiH i usklađivanje izbornog zakonodavstva BiH s ciljem ispravljanja kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda ustanovljenih presudama

Članovi Radne grupe u ime Vijeća ministara BiH su ministar pravde Josip Grubeša, ministrica za ljudska prava i izbjeglice Semiha Borovac i ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović.

Zaduženo je Ministarstvo pravde da pripremi Prijedlog odluke o formiranju Radne grupe za pripremu prijedloga amandmana na Ustav BiH i usklađivanje Izbornog zakona BiH u skladu s dostavljenim podacima i dostavi je predsjedavajućem Vijeća ministara BiH na potpis. Ministarstvo pravde BiH će pružati administrativnu i tehničku pomoć radnoj grupi, te će o svim njenim aktivnostima informirati Ured zastupnika Vijeća ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu.

Presudama “Sejdić i Finci protiv BiH” i “Zornić protiv BiH” utvrđeno je da BiH krši Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, zbog nemogućnosti aplikanata da se kandidiraju na izborima za Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH i za Predsjedništvo BiH.

Akcionim planom se definira usvajanje amandmana na Ustav BiH i usklađivanje izbornog zakonodavstva BiH s ciljem ispravljanja kršenja ljudskih prava i osnovnih sloboda ustanovljenih presudama, saopćeno je iz Vijeća ministara BiH.

Po tužbi Derve Sejdića i Jakoba Fincija, protiv Bosne i Hercegovine, a koji su kao pripadnici nacionalnih manjina bili onemogućeni da budu birani u Predsjedništvo BiH i Dom naroda BiH, Evropski sud za ljudska prava je 22. decembra 2009. u Strasbourgu, donio presudu u kojoj su u deset tačaka dosene odluke o ujedinjenju tužbi, definira tužbu kao ispravnu, donosi presudu, te rješava dodjeljivanje tražene naknade tužiteljima.

Evropski sud za ljudska prava (ECHR) u Strazburu presudio je da su prekršena ljudska prava Azre Zornić, koja je tužila državu Bosnu i Hercegovinu za diskriminaciju, jer se, prema Ustavu BiH, nije mogla kandidovati za Dom naroda i Predsjedništvo BiH pošto se ne izjašnjava kao pripadnica ijednog konstitutivnog naroda.