Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

nakon upozorenja Murphya

BiH prijeti otežan protok novca iz inostranstva, ako vlast ništa ne poduzme!

novac banka FTV (1)

Potrebno je dopuniti Zakon o sprečavanju novca i finansiranja terorizma i uskladiti ga sa EU direktivom, inače će BiH ponovo dospjeti na „sivu listu“

Ukoliko aktuelne vlasti BiH ne shvate ozbiljno jučerašnje upozorenje američkog ambasadora u BiH Michaela Murphya i hitno ne dopune Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma prilikom narednog pregleda MONEYVAL-a koji je će uskoro uslijediti dospjet će ponovo na sivu listu visokorizičnih zemalja.

Piše: A. DUČIĆ/Fokus.ba

To u prevodu znači da će se sve novčane transakcije prema BiH smatrati sumnjivim, te će kao takve morati biti predmet dubinske analize finansijske institucije preko koje se transakcija odvija.
Naime, iako je Bosna i Hercegovina u maju 2020. godine skinuta sa liste “visokorizičnih zemalja” Evropske komisije, i dalje postoje određeni nedostaci kada je u pitanju regulisanje stvarnog vlasništva u Bosni i Hercegovini i pravnog okvira za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.

A ovo je potvrđeno i u posljednjem izvještaju Evropske komisije o Bosni i Hercegovini, koji je objavljen u oktobru 2020. godine. Komisija navodi da Bosna i Hercegovina mora usvojiti novi zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma koji će biti usklađen s međunarodnim standardima, a posebno s pravnom stečevinom EU. Iako je skinuta sa liste “visokorizičnih zemalja” EU, Bosna i Hercegovina mora unaprijediti pravni i institucionalni okvir, posebno kroz transparentnost informacija o stvarnim vlasnicima kroz uspostavljanje registra stvarnih vlasnika pravnih lica i pravnih aranžmana.

U BiH je međutim uveliko u toku izborna kampanja, te je pitanje da li će vlasti prije novog zasjedanja Moneyvala, išta uraditi na dopunama zakona. Naime, Vijeće ministara je krajem marta ove godine tek formiralo radnu grupu koja treba napraviti novi nacrt Zakona na sprečavanju pranja novca i finansiranju terorizma i na tome je, nažalost, ostalo.

Inače, Moneyval (Grupa eksperata Vijeća Evrope za evaluaciju borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma) predstavlja instrument Međunarodne radne grupe za finansijske mjere protiv pranja novca (Financial Action Task Force – FATF), koje je jedno od najznačajnijih tijela u borbi protiv pranja novca i finansiranja. Osnovni zadatak FATF-a je postavljanje standarda i preporuka u borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma koje su dužne da prate sve zemlje članice.

I Međunarodni monetarni fond (MMF) u svom izvještaju iz juna ukazuje na nedostatke u Zakonu o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma.

Eksperti Transparency International BiH su uvidom u zakonske i podzakonske odredbe primjetili fragmentiranost propisa i nepotpuno zakonsko definisanje, odnosno činjenica da je stvarno vlasništvo šturo definisano Zakonom, dok dodatni podzakonski propisi takođe pružaju dalje definicije. Međutim, najočitiji nedostatak predstavlja izostanak definisanja registra stvarnog vlasništva, što predstavlja manjkavost u odnosu na međunarodne standarde i ključni nedostatak u implementaciji Zakona.

Tako BiH još uvijek nije implementirala Direktivu EU 2018/ koja je stupila na snagu u januaru 2020. godine. Ovom izmjenom dodatno se pooštravaju pravila o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, što između ostalog uključuje i pravila koja se odnose na pitanja stvarnog vlasništva.