Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Nesavjestan rad u službi

Bivši direktor ZZOKS prijavljen Tužilaštvu: Povećavao visoke plaće i u najgoroj fazi pandemije!

ZZO 4
FOTO: D. Begović / Fokus.ba

Tužilaštvu KS stigla dokumentacija o krivičnom djelu protiv Sakiba Katane. U stanju lockdowna, smanjenju prihoda, dijelio stimulacije i do 30 posto

Niz institucija u Bosni i Hercegovini, ili preciznije osobe odgovorne za njihovo funkcioniranje, iskoristile su prošle godine stanje prirodne nesreće radi “lova u mutnom”. Neki su, pak, umjesto prirodnog “stezanja kaiša” u stanju lockdowna, “odriješili kesu” i to na račun poreznih obveznika, a u situaciji u kojoj je virus svakodnevno uzimao desetine života. Takav jedan slučaj, kako je zadokumentovano, odnosi se na Zavod zdravstvenog osiguranja KS.

Piše: Amil DUČIĆ

Naime, Tužilaštvo Kantona Sarajevo, kako je potvrđeno za Fokus.ba, izvršit će određene radnje s ciljem ispitivanja osnova sumnje o počinjenom krivičnom djelu nesavjestan rad u službi, za koje se tereti nedavno smijenjeni direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Sakib Kantana, a odnosi se na donošenje nezakonitih odluka o uvećanju osnovnih plaća zaposlenih.

Glasnogovornica Tužilaštva Kantona Sarajevo Azra Bavčić izjavila je za naš portal da su zaprimili informaciju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS po ovom pitanju, a dostavljena im je i informacija Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS o izvršenom nadzoru u Zavodu po navedenom pitanju.

Ured za borbu protiv korupcije, saznajemo, u informaciji dostavljenoj Tužilaštvu KS naveo je da postoje indicije da je Katana, koji je u periodu od 2019. do 17. septembra 2021. godine bio direktor ZZOKS, počinio krivično djelo nesavjestan rad u službi, jer je donoseći pojedinačne odluke o uvećanju plaća radnicima bez pravnog osnova očito nesavjesno postupio u vršenju svoje dužnosti, što je za posljedicu imalo nastanak štete po budžet Zavoda u iznosu od minimalno 60.000 KM.

Inače, Katanu je 17. septembra ove godine smijenila Vlada KS, sa šturim obrazloženjem: zbog počinjenih nezakonitosti.

Nakon što je 23. jula zaprimio prijavu koja sadrži navode u nizu nepravilnosti, a u kojoj je, između ostalog, navedeno da je Katana tokom 2019, 2020. i 2021. godine kontinuirano, bez pravnog osnova, donosio odluke o uvećanju plaća određenom broju radnika, a po osnovu radnog učinka, Ured za borbu protiv korupcije u skladu sa svojim nadležnostima pokrenuo je aktivnosti na provjeri ovih navoda.

Od Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS 27. jula je dostavljena informacija o izvršenom inspekcijskom nadzoru na ove okolnosti. Iz informacije Kantonalne uprave za inspekcijske poslove proizlazi da je Katana tokom 2019, 2020. i 2021. donosio pojedinačne odluke na osnovu kojih je određenim radnicima propisivao uvećanje plaća.

Tako je, ustanovili su inspektori, za određeni broj zaposlenih, tokom augusta, septembra i novembra 2019. godine Katana povećao plaće od 10 do 20 posto, dok je u decembru te godine radnicima plaća povećana za 20 posto.

Tokom januara, februara, marta, maja, juna, jula, augusta, septembra, oktobra, novembra i decembra 2020. godine plaće su povećane u rasponu od 10 do 20 posto, a u ovoj godini od januara do jula, plaće su povećane u rasponu od 15 do 20 posto.

Dalje, u informaciji Kantonalne inspekcije navodi se kako je ovlaštena službena osoba Zavoda koja je prisustvovala inspekcijskom nadzoru izjavila da Katana nije ispoštovao odredbu Pravilnika o radu iz 2019, 2020. „jer poslodavac nije osigurao donošenje Pravilnika o radnom učinku“.

Kako je pojašnjeno, Pravilnikom o radu poslodavca iz 2019. godine u članu 79. stav 6. propisano je da radni učinak definira poslodavac u skladu s općim propisima, kolektivnim ugovorom ili posebnim pravilnikom, a koji je obavezan donijeti u roku od 30 dana od stupanja na snagu Pravilnika o radu.

Navedeni pravilnik, stoji u informaciji inspekcije, ne postoji u Zavodu zdravstvenog osiguranja KS. Ovlašteno službeno lice koje je prisustvovalo nadzoru, dalje se navodi, izjavilo je da je Služba za finansije – trezor poslodavca vršila isplatu uvećane plaće radnicima na osnovu radnog učinka, odnosno odluka direktora.

– Ovdje se postavlja pitanje kako je direktor mogao utvrditi iznos uvećanja plaća po osnovu radnog učinka ako poslodavac nema, odnosno nije donio i regulirao takvo pravo pravilnikom o radnom učinku, a posebno uzimajući u obzir i činjenicu da takvo pravo nije predviđeno niti propisano Pravilnikom o radu poslodavca. Samim tim, poslodavac nije imao pravni osnov a ni kriterije na osnovu kojih bi vršio utvrđivanje i određivanje uvećanja plaće po osnovu radnog učinka, posebno uzimajući u obzir da se uvećanje plaće kretalo u rasponu od 10 do 20 posto od osnovne plaće radnika – obrazloženje je Ureda za borbu protiv korupcije u prijavi podnesenoj Tužilaštvu KS.

Dalje se navodi da je direktor po ovom pitanju autonomno djelovao bez prethodnog propisivanja načina utvrđivanja elemenata za određivanja dijela plaća po osnovu radnog učinka, a zbog čega je inspektora rad prema ZZOKS djelovao izricanjem upravne mjere.

Ovdje je, pak, posebno interesantno to što su povećanja plaća određenom dijelu radnika bila i za vrijeme pandemije, odnosno trajanja Odluke o proglašenju stanja nesreće uzrokovanom koronavirusom na nivou cijele FBiH. Upravo zbog mjera koje je tokom 2020. donosila Vlada FBiH, u mnogim javnim institucijama, pa i u ZZOKS, došlo je do smanjenog obima rada.  U takvom jednom lockdownu i sveopćoj krizi u ZZO kada se manje i radilo, pojedincima su povećavane plaće?!

Fokus.ba obraćao se službenim e-mailom ZZOKS dok je na čelu ovog zavoda bio Katana, ali odgovor nikada nismo dobili. Nakon smjene Katane, ponovo smo se obratili ZZO-u na čijem čelu je sada v.d. direktorica Samira Hajdarević. Uredno nam je odgovoreno.

Prema informaciji koju smo dobili iz ZZO-a, od augusta 2019. do jula 2021. ukupno su na povećanje plaća isplaćene 73.863 KM.

FOTO: D. Begović / Fokus.ba

– Bez namjere da komentiram način rada svojih prethodnika na bilo koji način, ističem da od preuzimanja pozicije v. d. direktorice Zavoda, tačnije od 17. 9. 2021, u Zavodu nije bilo isplata naknada po osnovu radnog učinka. Trenutno je u izradi pravilnik kojim će biti regulirani uslovi i način određivanja, odobravanja i isplate ove vrste naknade iz radnog odnosa. Po usvajanju i stupanju na snagu spomenutog pravilnika, radnici će, prema uslovima istog, ostvarivati ovu vrstu prava – izjavila je Hajdarević za Fokus.ba.

Kontaktirali smo i Sakiba Katanu, kojeg smo suočili s činjenicom da je protiv njega Tužilaštvu KS podnesena krivična prijava za nesavjestan rad u službi.

– Naravno, neka se to provjeri. Apsolutno podržavam svaku provjeru, sve treba biti po zakonu. Sve što je radnicima isplaćeno, isplaćeno je apsolutno u skladu sa zakonom. Znači, Zakon o radu je vrlo jasan i precizan. Tu nema nikakve dileme. U članu Zakona kaže se na koji se način to sve može isplaćivati. Svako ima pravo da sumnja, naravno, i da preduzima korake, ali ja stojim pri stajalištu da je sve u Zavodu urađeno u skladu sa zakonom. Ja sam direktor bio u tom periodu za sve što sam radio – kazao je Katana za Fokus.ba.

FOTO: D. Begović / Fokus.ba

Inače, plaće u Zavodu zdravstvenog osiguranja su svakako i do 30 posto veće u odnosu na plaće u institucijama drugih sektora, pa se i iz tog razloga postavlja pitanje opravdanosti njihovog povećanja.

Prema analitici iz registra Ureda za borbu protiv korupcije KS, ukupan iznos osnovne plaće zaposlenih u ZZOKS, gledajući po godinama, kontinuirano je rastao i to sa primjerice 1.654.760 KM u 2015. na 2.065.527 KM u 2021. godini.

U zvaničnom Izvještaju o radu i poslovanju Zavoda zdravstvenog osiguranja KS u 2020. godini nailazimo na informacije koje spomenuto povećanje plaća čine još skandaloznijim.

Kako stoji u ovom izvještaju, sveukupni prihodi su u odnosu na prethodnu godinu bili manji za 2.204.623 KM. Također, u 2020. godini ostvareni prihodi od doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje bili su manji za 1.148.508 KM od prihoda ostvarenih u prethodnoj godini.

– Pojava pandemije koronavirusa uzrokovala je značajan pad skoro svih privrednih aktivnosti, prestanak rada određenih poslovnih subjekata kao i smanjenje broja zaposlenih, što je sve imalo direktan utjecaj na manju relizaciju prihoda od doprinosa od prihoda projiciranih u finansijskom planu – stoji u ovom izvještaju.

U istom izvještaju gdje se konstatira teška situacija u vezi s prihodima, navodi se da je ZZOKS, uprkos tome, imao veće rashode i izdatke i to za pet posto! Ukupno je na plaće i naknade troškova zaposlenih u 2020. godini potrošeno skoro četiri miliona KM, odnosno 3.951.381 KM.