Zdravlje je u pitanju

Blokirano usvajanje propisa EU o ispravnosti vode za piće, RS odbija saradnju?!

voda cesma pice
Ilustracija: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zbog nesaradnje nadležnih iz RS direktno je ugroženo javno zdravlje. Iz Agencije za sigurnost hrane BiH otkrili detalje

Zbog odbijanja institucija RS-a da učestvuju u formiranju radnog tima koji bi trebao donijeti nove propise o ispravnosti vode za piće na nivou države, BiH još nije uspjela implementirati Direktivu EU iz 2020. koja reguliše ovu važnu oblasti, saznaje Fokus.

Otkriva to informacija Agencija za sigurnost hrane BiH upućena Vijeću ministara BiH u kojoj se traži izlaz iz ovog ćorsokaka.

Obaveze prema EU

Naime, ne samo da BiH zbog ponašanja nadležnih u RS-u u ovom slučaju krši obaveze prema EU proistekle iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju (SSP), već na ovaj način država direktno ugrožava javno zdravlja stanovništva.

Bosna i Hercegovina kao potpisnica SSP-a sa Evropskom Unijom je u obavezi da postepeno prilagođava svoje zakonodavstvo pravnoj stečevini Evropske unije (Acquis communautaire) i uspostavlja zonu slobodne trgovine s Evropskom unijom.

No, ono što je još važnije, u novoj Direktivi EU usvojenoj 16. decembra 2020. utvrđeni su novi parametri zasnovani na novim naučnim spoznajama i načelima predostrožnosti.

-Budući da dugoročna potrošnja demineralizirane vode ili vode s vrlo niskim nivoima ključnih elemenata poput kalcija i magnezija može ugroziti zdravlje ljudi, sigurna voda namijenjena za ljudsku potrošnju ne znači samo to da u njoj nema štetnih mikroorganizama i tvari, već i da su prisutne određene količine prirodnih minerala i ključnih elemenata. Određena količina takvih minerala ujedno je nužna kako bi se osiguralo da voda namijenjena za ljudsku potrošnju nije ni agresivna ni korozivna – pojasnili su iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

Treba napomenuti da je u Bosni i Hercegovini trenutno na snazi Pravilnik zdravstvenoj ispravnosti vode za piće koji datira još iz 2017. godine, a koji je usklađen s ranijim direktivama EU. Međutim, te direktive su 2020. izmijenjene, a iz RS-a zbog poznate matrice ponašanja o slabljenju državnih ingerencija, sad su odlučili stopirati dalje dogovore oko usvajanja nove EU direktive.

Šta se desilo u martu 2022.?

Iz Agencije za sigurnost hrane ističu da je 16. marta prošle godine održan radni sastanak predstavnika nadležnih organa BiH, entiteta i Brčko distrikta BiH, na istu tematiku. Shodno zaključcima sa navedenog sastanka, na prijedlog predstavnika nadležnih organa iz entiteta Republika Srpska započete su aktivnosti imenovanja i formiranja jednog širokog multiresornog Radnog tima koji će radi na potrebnim aktivnostima, modalitetima i mogućnostima transpozicije navedene Direktive u zakonodavstvo Bosne i Hercegovine.

-Imenovanja u svrhu formiranja Radnog tima dostavili su nadležni organi iz Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine. Nadležni organi Republike Srpske oglasili su se navodima da ne žele sudjelovanje i da nije potrebno osnivati i sprovoditi bilo kakve aktivnosti vezano za navedenu tematiku – otkrili su iz Agencije za sigurnost hrane BiH.

faksimil dijela informacije Agencije za sigurnost hrane u BiH
Faksimil dijela informacije Agencije za sigurnost hrane u BiH

Iz Agencije za sigurnost hrane BiH su u konačnici predložili da se Direktiva EU preuzme u zakonskoj formi na državnom nivou, kao što je primjer u zemljama EU, odnosno zemljama okruženja (Hrvatska).