Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

CCI-jev izvještaj: Loši rezultati državne vlasti, vanjski dug udvostručen

BiH

cci-1

Centri civilnih inicijativa (CCI) predstavili su danas u Sarajevu šestomjesečni izvještaj o radu Vijeća ministara BiH i oba doma Parlamentarne skupštine BiH u kojem su ponovo zabilježeni nezadovoljavajući rezultati ovog nivoa izvršne i zakonodavne vlasti.

Ovogodišnje istraživanje javnog mnijenja na temu: Stavovi građana o članstvu u EU i procesu integracije BiH u EU, pokazalo je da 76 posto bosanskohercegovačkih ispitanika podržava pristupanje BiH Evropskoj uniji, međutim, kretanje BiH na tom putu još uvijek se dešava uglavnom zahvaljujući stalnom angažmanu međunarodne zajednice, ocijenili su iz CCI-ja.

“Međunarodna zajednica na različite načine otklanja probleme koje stvaraju domaći političari, skloni konfrontacijama i bez kulture kompromisa i uvažavanja drugog, pa čak i bez poštovanja integracije koji priželjkuju građani BiH. Ni državni nivo vlasti, koji je neko vrijeme funkcionisao kao jedini segment vlasti u BiH koji se ponašao odgovorno i konstruktivno, ne produkujući sukobe i blokade, nije uspio da odoli nametnutoj matrici predizbornog dizanja tenzija, što se neizostavno odrazilo i na funkcionisanje vladajuće koalicije i rezultate Vijeća Ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH”, kazala je Ana Lučić, koordinator za medije pri CCI-ju.

Problemi u funkcionisanju vladajuće koalicije

Konsultant za monitoring rada PS BiH i Vijeća ministara BiH pri CCI-ju, Ivica Čavar kazao je da se najozbiljnija posljedica problema u funkcionisanju vladajuće koalicije, u prvoj polovini 2016. godine, ogleda u lošoj realizaciji zakona.

Sa 21 zakona, utvrđenog na Vijeću ministara u zadnjem kvartalu 2015. godine, palo se na svega dva u prvom kvartalu 2016, te sedam u drugom. Devet utvrđenih zakona, za pola godine rada, jedanje od najlošijih rezultata Vijeća ministara BiH u posljednjih šest godina, naglasio je Čuvar.

Vijeće ministara BiH, od značajnih mjera, osim devet zakona, utvrdilo je u prvoj polovini 2016. i tri strategije, što je dvostruko manje u odnosu na broj strategija utvrđenih u drugoj polovini 2015. Čitav niz izuzetno značajnih strategija čeka na usvajanje. BiH još uvijek nema Strategiju razvoja i Strategiju socijalnog uključivanja. Još uvijek nije usvojena završena i usvojena Strategija zapošljavanja 2016-2020, iako je bilo predviđeno da se s provođenjem ove strategije krene ove godine.

“BiH još nema ni Energetsku strategiju na državnom nivou, niti državni zakon o plinu, iako je od prošle godine, kao prva zemlja kojoj se to dogodilo, pod sankcijama Energetske zajednice EU, zbog čega gubi desetine miliona eura iz fondova Energetske zajednice, koji su namijenjeni projektima iz oblasti energetike”, kazao je Čuvar.

U izvještaju se navodi da je godišnji program rada Vijeća ministara BiH za 2016. godinu ponovo je usvojen sa zakašnjenjem, a realizacija planiranih obaveza je krajnje loša, a kasni se i sa realizacijom obaveza iz reformske agende.

Čuvar je prezentirajući izvještaj kazao da su oba doma PS BiH u prvoj polovini su 2016. godine imale relativno nisku produktivnost.

Za razliku od Vijeća ministara, u zakonodavnom segmenu u 2016. nije došlo do pada nego do rasta produktivnosti i to kontinuirano od 3. kvartala 2015.

Čuvar je podvukao da je konačni rezultat u zakonodavnom segmentu među najboljim u posljednjih šest godina.

cci-2

“Dvanaest usvojenih zakona, u prvoj polovini 2016, identično je ukupnom broju usvojenih zakona u prethodnoj godini, a i skoro je duplo više od prosjeka prethodnog mandata. No, u principu se radi o relativno malom broju zakona. Što se vidi i iz činjenice da je broj planiranih zakona za 2016. godinu, u oba doma PS BiH, iznad 80”, kazao je Čuvar.

Budžet za 2016. godinu usvojen je u skladu sa zakonskim rokovima, prije kraja 2015, naveli su iz CCI-a. Naime, u budžetu je predviđen iznos od 950 miliona konvertibilnih maraka (KM) za finansiranje institucija BiH, dok je za servisiranje vanjskog duga planirano nešto više od 770 miliona KM.

Vanjski dug BiH je u posljednjih devet godina udvostručen, te je zajedno sa unutrašnjim, krajem 2015. godine iznosio skoro 12 milijardi KM.

“Ukupan dug RS-a prešao je 60 posto bruto društvenog proizvoda, u Federaciji je on oko 38 posto. I sve to prije najnovijeg zaduženje kod MMF-a, od preko milijardu KM”, saopštio je Čuvar.

Kada je riječ primanju poslanika i delegata PS BiH, iz CCI-a navode da su ona i dalje neprimjereno visoka.

“Iako je aktualna bh. vlast pokazala određenu socijalnu osjetljivost u proteklom periodu, jer je konačno ukinut takozvani bijeli hljeb, kao i plaćanje rada u upravnim i nadzornim odborima i ‘ad-hoc’ komisijama za vrijeme radnog vremena, primanja funkcionera na državnom nivou, koja se kreću u rasponu od 4.800 do 6.500 KM, još uvijek, nisu u skladu sa ekonomskim i socijalnim stanjem u zemlji i primanjima ostatka stanovništva, te evropskim standardom u kome plate funkcionera ne bi trebale biti veće od tri do tri i po prosječne plate u zemlji, što treba riješiti sveobuhvatnom reformom na planu plata i drugih naknada na državnom nivou”, kazao je Čuvar.

Na kraju je istakao da su sistemska diskriminacija bosanskohercegovačkih građana i kršenja međunarodnih zakona od strane bosanskohercegovačkih institucija-nastavlja.

“Dom naroda PS BiH i dalje funkcioniše bez predstavnika ‘ostalih’ u svom sastavu. Iako trenutno Evropska unija ne insistira na provođenju presude Evropskog suda za ljudska prava u predmetu ‘Sejdić-Finci”, odnosno pomak BiH na evropskom putu ne blokira tim uslovom, takva fleksibilnost Evropske unije ne može biti izgovor vlastima naše zemlje za odustajanje od njene implementacije”, ocijenio je konsultant CCI-ja.

Iz Centara civilnih inicijativa su pozvali predstavnike vladajuće koalicije, koji su članovi Vijeća ministara i Parlamentarne skupštine BiH, da se koncentrišu na ono što je njihov posao i da u nastavku povećaju intenzitet rada i produktivnost i pokušaju amortizovati posljedice koje je kampanja za lokalne izbore imala i na rad državne vlasti.

“Samo povratak na stvarne probleme građana i koncentrisanje energije na njihovo rješavanje, može dovesti do poboljšanja kvaliteta života građana ove zemlje i do približavanja EU i njenim standardima”, poručili su.