Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

sarajevo

Čelnici DKPT-a BiH upriličili neformalno druženje s novinarima

dktp

U kontekstu sagledavanja obima posla DKPT-a BiH, ilustrativni su pokazatelji prema kojima je u sistem uneseno 65.248 podataka o osobama za kojima se traga, a ukupan broj osoba u toj evidenciji je 388.601, zaključno s 30. novembrom 2021. godine

Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine (DKPTBiH) Mirsad Vilić i njegovi zamjenici Ivica Bošnjak i Ranko Vuković upriličili su danas susret/druženje s predstavnicima medija – novinarima i fotoreporterima.

Neformalni događaj ”Kafa i druženje s novinarima”, organiziran u sjedištu DKPT-a BiH, bio je prilika za svojevrsnu rekapitulacija onoga što je obilježilo rad ove direkcije u 2021. godini i saradnju s medijima.

Direktor Vilić podsjetio je na ključne izazove s kojima se DKPT BiH susreo u godini na izmaku, uključujući uspješno realizirane operativne akcije koje su se, između ostalog, odnosile na borbu protiv trgovine ljudima i krijumčarenja, ilegalne migracije, trgovinu oružjem i narkoticima, te nezakonito prometovanje lijekova i medicinskih sredstava…

U istom periodu je, uz redovan angažman na osiguranju ličnosti, VIP delegacija i objekata, ostvarena odgovarajuća saradnja i koordinacija s drugim policijskim agencijama u BiH i inozemstvu, uključujući razmjenu podataka i saradnju s Interpolom i Europolom, kao i drugim međunarodnim organizacijama.

Vilić je ocijenio kako su sve aktivnosti iz nadležnosti DKPT-a BiH uspješno realizirane, podsjećajući da je Vijeće ministara BiH usvojilo Izvještaj o radu Direkcije, čiji su djelatnici sudjelovali i u radu radne grupe za izradu Strategije za borbu protiv organiziranog kriminala za period 2021-2024. godina i drugim relevantnim dokumentima.

U kontekstu sagledavanja obima posla DKPT-a BiH, ilustrativni su pokazatelji prema kojima je u sistem uneseno 65.248 podataka o osobama za kojima se traga, a ukupan broj osoba u toj evidenciji je 388.601, zaključno s 30. novembrom 2021. godine.

Na upit o tome da li se aktuelna složena politička situacija u BiH reflektira na rad DKPT-a, Vilić ističe da ta dešavanja nemaju nikakve refleksije na rad Direkcije, te da ova institucija djeluje u skladu s Ustavom i zakonima, odnosno utvrđenim nadležnostima.

Kada se radi o saradnji s medijima, čelnici DKPT-a BiH naglašavaju korektnost novinara/medija koji izvještavaju o aktivnostima Direkcije, izražavajući spremnost da i nadalje svoj odnos prema javnosti temelje na maksimalnoj transparentnosti, a sve u funkciji tačnog i pravovremenog informiranja građana BiH o različitim sigurnosnim aspektima.