Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

TIBiH

Ceste FBiH bez tendera podijelile poslove vrijedne više od 27 miliona maraka

autoceste-radovi

Kašnjenje sa raspisivanjem tendera dovelo je Ceste FBiH u situaciju da moraju prekršiti zakon jer je četvorogodišnji okvirni sporazum sa svim izvođačima isticao u septembru 2018. godine

Ceste FBiH dodijelile su bez ikakvog postupka javnih nabavki poslove vrijedne 27.9 miliona maraka firmama koje rade na redovnom održavanju magistralnih puteva. Razlog je zvanično to što im je novi tender stopiran zbog žalbe, a raspisali su ga nepuna dva mjeseca prije isteka četvorogodišnjeg okvirnog sporazuma i očigledno nisu predvidjeli mogućnost da će neko uložiti žalbu, objavio je Transparency interantional u BiH.

Čim se jedan od ponuđača žalio Ceste FBIH našle su se u situaciji da ne mogu vršiti redovno održavanje svih magistralnih puteva u svojoj nadležnosti. Zato su se obratili Vladi Federacije BIH i dobili odobrenje da „prekrše zakon“ tačnije da bez ikakvog postupka sklope anekse ugovora sa postojećim izvođačima, što je na kraju plaćeno 27,9 miliona maraka. Transparency interantional u BIH pratio je ovaj postupak iz kojeg se vidi da su uslovi bili diskriminatorni i da se ovakav ishod mogao očekivati.

Da je Zakon na ovakav način prekršen zaključio je i Ured za reviziju institucija FBIH koji je imao uvid u potpisane Anekse ugovore, a kojima je cijena održavanja dodatno povećana za 1,1 milion KM koliko je koštala nabavka dodatnih količina soli.

– Potpisani su aneksi ugovora kojima su se mijenjale pojedine odredbe ugovora, između ostalog i da je dio ugovora predračun za nabavku dodatnih količina soli za posipanje cesta. Navedeno nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BIH… Društvo nije pravovremeno provodilo postupke javnih nabavki što je dovelo do zaključenja ugovora o dodatnim radovima bez provođenja postupka javnih nabavki, kao i mijenjanja postojećih odredbi ugovora zaključenim aneksima. Vrijednost zaključenih ugovora sa aneksima od 1.9.2018. do 30.06.2019. iznosi 27 996 115 KM od čega se na nabavku soli odnosi 1 102 305 KM, navodi se između ostalog u Revizorskom izvještaju.

Kašnjenje sa raspisivanjem tendera dovelo je Ceste FBiH u situaciju da moraju prekršiti zakon jer je četvorogodišnji okvirni sporazum sa svim izvođačima isticao u septembru 2018. godine. Tender je raspisan 6.jula 2018. a ponude su trebale biti otvorene 6. avgusta što znači da je bilo kakva žalba i probijanje rokova automatski značila ugrožavanje redovnog održavanje puteva. Firma „I. Selimović d.o.o.“uložila je žalbu 18.jula, a odluka da se ugovor dodijeli bez ikakvog tendera donesena je u toku žalbenog postupka, prije nego što je Kancelarija za razmatranje žalbi BIH donijala bilo kakvu odluku. Naime, KRŽ poništava ovaj tender tek 28. avgusta, a Vlada FBIH još 24. jula na sjednici u Mostaru, odobrava da se poslovi dodjele postojećim izvođačima.

– Data je suglasnost Javnom poduzeću Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na produženje okvirnih sporazuma i sklapanje novih ugovora za radove redovitog održavanja magistralnih cesta na teritoriji Federacije BiH, s postojećim izvođačima koji su do sada obavljali ove radove, i po istim cijenama koje su dobivene na bazi otvorenog postupka javnih nabavki koji je proveden 2014. godine, navodi se u odluci Vlade FBIH.

Zbog svega se postavlja pitanje kako su Vlada FBIH i uprava Cesta FBIH mogle znati kakva će biti odluka KRŽ-a, zašto se kašnjenjem u provođenju nabavke ugrozilo redovno održavanje puteva i zašto su milioni podijeljeni bez provođenja bilo kakvog postupka koje zakon predviđa u slučajevima kad je ugrožen javni interes.

Ugovoreni su radovi za 12 lotova po dionicama sa izvođačima koji su do tada održavali magistralne puteve, a ove firme radile su 10 mjeseci dok nije okončan novi postupak.

Revizor navodi da su ugovori sklopljeni nezakonito i dodaje da se ista ova praksa dešavala i ranije, odnosno da Ceste FBIH ne provode pravovremeno javne nabavke, ne pripremi tendersku dokumentaciju na pravilan način, što rezultira žalbama i kašnjenjima u provođenju postupaka.

Gotovo u istoj situaciji ranije su se našli i Putevi Republike Srpske, koji su zbog stopiranja tendera nastavili raditi sa postojećim izvođačima, a onda su na osnovu arbitraže izvršili plaćanje.