skromnost im nije vrlina

Članovi Vijeća BHANSA hoće da primaju tri plate, među njima je i Edhem Bičakčić

bhansa
Foto: Fena/Arhiv

Predsjednik Vijeća do sada je imao mjesečno 900 maraka, a članovi po 800 KM.

Vijeće Agencije za pružanje usluga u vazdušnom saobraćaju BiH (BHANSA), a koji čine službenici entitetskih vlada i ministarstava na nivou BiH, pored plate koje primaju, traže još dvije dodatne kao naknadu za rad u ovom tijelu, piše Capital.

Vijeće BHANSA-e imenuje Vijeće ministara BiH, a njegov zadatak je da nadzire poslovanje uprave, predlaže godišnje programe rada i donosi pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta.

Predsjednik Vijeća do sada je imao mjesečno 900 maraka, a članovi po 800 KM.

Međutim, to im je malo, pa je prema Vijeću ministara BiH upućen prijedlog da im se isplate naknade koje bi išle do visine dvije prosječne neto plate isplaćene u BiH, odnosno oko 2.500 maraka.

Pravdajući ovaj zahtjev u BHANSA-i navode da su članovi Vijeća odgovorni za nadzor ključnih procesa u razvoju Agencije, te da njihova odgovornost i značajna uloga moraju biti više plaćeni.

Traže novac iz budžeta

Takođe, navode oni, inflacija je od 2010. godine do danas značajno umanjila vrijednost novca, a prihodi BHANSA-e su od 2011. godine rasli za čak 787 odsto, i iznose 90,5 miliona maraka.

„Povećanje prihoda odražava značajan rast i razvoj Agencije te potrebu za primjerenom kompenzacijom za članove Vijeća Agencije koji su odgovorni za nadzor nad upravljanjem tim sredstvima“, kažu u ovoj agenciji.

U prijedlogu koji će biti upućen Vijeću ministara BiH dodaju da su bruto troškovi naknada Vijeća Agencije tek 0,11 odsto njihovih prihoda te da ne predstavljaju stavku koja bi se odrazila na njihovu stabilnost.

„Za realizaciju ove odluke nije potrebno osigurati posebna sredstva iz budžeta institucija Bosne i Hercegovine. Isplata novčane naknade će se vršiti iz vlastitih sredstava Agencije“, zaključuju oni.

Inače, članovi vijeća su Sanja Škuletić-Malagić, predstavnik Ministarstva saobraćaja i transporta, Martin Pažin predstavnik Ministarstva odbrane BiH, Goran Gajić iz Ministarstva financija i trezora BiH, Dušica Vidaković kao predstavnik Vlade Republike Srpske, Edhem Bičakčić ispred Vlade Federacije BiH te Marin Raspudić predstavnik Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH (BHDCA).