Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Čongo: Kvalitetu rada u ustanovi “Djeca Sarajeva” garantiraju zaposleni

BiH

Jasmina _Congo

Zahtjevi za prijem djece u vrtiće JU “Djeca Sarajeva” podnosit će se 1. do 15. juna po javnom pozivu koji će biti objavljen 1., a rezultati će biti poznati 30. juna.

Vršiteljica dužnosti direktora JU “Djeca Sarajeva” Jasmina Čongo kazala je Feni da će se upis djece u vrtiće provoditi prema planu što ga za svaku školsku godinu, na prijedlog direktora, donosi Upravni odbor JU “Djeca Sarajeva”.

– Prijem djece vršit će se u skladu s Pravilnikom o prijemu i boravku djece u vrtićima JU “Djeca Sarajeva”, prema kriterijima koji su sastavni dio tog pravilnika – kazala je.

Da bi dijete upisali u vrtić, potrebno je da roditelji popune Prijavu za upis djeteta u vrtić, koju mogu dobiti u sjedištu organizacione jedinice u svakoj općini kao i na web stranici. Rezultati upisa u vrtiće bit će objavljeni 30. juna na oglasnim pločama vrtića i web stranici Javne ustanove.

Djeca koja budu primljena, u vrtić polaze 1. septembra i raspoređuju se u odgojne grupe prema važećim pedagoškim standardima.

– Za djecu koja ne mogu biti primljena u vrtić, utvrđuje se lista čekanja. Ta djeca mogu biti primljena tokom godine, ako se oslobodi odgovarajući broj mjesta – precizira direktorica.

U školskoj 2015./2016. godini u vrtiće “Djeca Sarajeva” upisano je 2.560 djece. Svi kapaciteti su bili popunjeni. Postoje liste čekanja djece koja se nisu mogla upisati u protekloj godini u jedan od vrtića JU “Djeca Sarajeva”.

Osim Primarnog cjelovitog programa u JU “Djeca Sarajeva” realizira se i Obavezni program za djecu u godini uoči polaska u školu. Program je u 2015./2016. godini realiziran u 21 vrtiću i 31 školi, a broj djece je bio 2.695.

Upitana za uvjete boravka djece u vrtićima, direktorica Čongo kaže da su, nakon rata u BiH, svi vrtići adaptirani i prilagođeni namjeni. Odgojne sobe su opremljene namještajem koji odgovara uzrastu djece, normativima i zahtjevima programa.

– Postoji velika zainteresiranost roditelja za smještaj djece u vrtiće JU “Djeca Sarajevo”, ali kapaciteti ne prate potrebe. Didaktička sredstva i ostali materijali za rad i igru nabavljaju se u skladu s uzrastom djece, programom i uvjetima koje pruža prostor vrtića. Ustanova nastoji djeci omogućiti jednake uvjete za odgoj i obrazovanje, ali svaki odgajatelj i medicinska sestra daju sopstveni pečat okruženju u kojem borave djeca – naglasila je.

Čongo precizira da su vrtići te ustanove s tradicijom rada od 70 godina otvoreni za suradnju s roditeljima, koji su odlučujući odgojni faktori i djelovanjem podržavaju razvoj djetetovih sposobnosti i ponašanja.

Ističe da kvalitetu rada u ustanovi garantiraju zaposleni (odgajatelji, medicinske sestre, stručni saradnici, pedagozi – psiholozi, socijalni radnici, popratne službe i ostali uposlenici). Ukupan broj odgojno-obrazovnog kadra je 228, od toga 194 odgajatelja.

Naglašava da je edukacija stručnog kadra sastavni dio Programa rada ustanove i usmjerena je na poslove istraživanja odgojne prakse, uvođenje inovacija, podizanje kvalitete rada i zajedničkog života djece i odraslih.

Broj djece u odgojnoj grupi usklađen je s Pedagoškim standardima pa tako npr. maksimalan broj u odgojnoj grupi od jedne do tri godine je 18-oro djece, a u odgojnoj grupi u 6. godini života 32-oje djece. U jednoj odgojnoj grupi, ovisno od uzrasta djece, rade dva odgajatelja.

– Ako je u pitanju mlađi uzrast, jedan je odgajatelj i medicinska sestra. Ustanova nastoji organizirati rad na taj način, ali s obzirom na to da u ustanovi radi 90 posto žena to je teško u potpunosti ispuniti – navodi.

U vrtiće “Djeca Sarajeva” integrirana su, u redovne odgojne grupe, djeca s poteškoćama u razvoju. Rad se, kaže Čongo, realizira kroz individualni pristup svakom djetetu, savjetodavno-pedagoški rad s roditeljima, suradnju s odgovarajućim institucijama i angažman stručnjaka posebnih profila.

– Ustanova također nastoji, paralelno s ovim oblicima aktivnosti, kontinuirano ostvarivati uvjete za stručno usavršavanje odgajatelja u radu s djecom s invaliditetom – naglasila je.

Cijenu usluga vrtića određuje Vlada Kantona Sarajevo, a djeca s poteškoćama u razvoju mogu ostvariti subvenciju od Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljene i izbjegle osobe KS-a, putem nadležnih službi u općinama prema mjestu prebivališta korisnika usluga ustanove.

Cijena za cjelodnevni boravak od 10,5 sati iznosi 160, a poludnevni od pet sati 120 KM. U okviru ustanove djeluje 30 objekata za boravak djece uzrasta od šest mjeseci do polaska u školu. Ustanova ima potrebu kako za stručnim kadrom, tako i za kadrovima drugih profila kao što su prehrambeni tehnolog, stručni suradnik za protupožarnu zaštitu.

Javna ustanova “Djeca Sarajeva” bavi se odgojem, obrazovanjem, smještajem i brigom o djeci od prve godine života do polaska u školu i na specifičan način doprinosi ostvarivanju jedinstvenog cilja odgoja i obrazovanja tj. svestranog razvoja ličnosti, njenog osposobljavanja za kreativan odnos prema stvarnosti i slobodno ispoljavanje individualnosti.