Diskriminacija.ba prvi ozvučeni online medij u BiH

diskriminacija
Uz pomoć softvera ReadSpeaker stranica Mediacentra Diskriminacija.ba sada je prilagođena za korištenje i osobama s invaliditetom, prije svega slijepim i slabovidnim osobama.
Korištenje softvera je jednostavno – klikom na ikonu “Poslušajte” pokrećete opciju čitanja određenog teksta, a postoji mogućnost i preuzimanja sadržaja ukoliko ga želite kasnije poslušati. Softver je moguće koristiti uz asistenciju ili samostalno u zavisnosti od vrste invaliditeta, piše media.ba.
Ozvučavanje stranica i prilagođavanje online sadržaja osobama s invaliditetom još uvijek nije zaživjelo kako u našoj zemlji i regiji, tako ni u svijetu. Ovakav postupak prilagođavanja sadržaja na internetu koristan je slijepim i slabovidnim osobama kada nemaju čitač ekrana – softver za slijepe osobe, ali korištenje interneta olakšava i osobama s drugim poteškoćama ukoliko ne mogu dugo koristiti miš ili tastaturu.
Ukoliko imate dodatne ideje na koji način možemo svoju stranicu učiniti još dostupnijom osobama s invaliditetom, pozivamo vas da nam se javite sa vašim prijedlozima.