Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

ratni zločin

Dobio 6 godina zatvora za silovanje, oštećenoj će isplatiti 10.000 KM

sud bih
Foto: BIRN

Radetu Grujiću šest godina zatvora za silovanje kod Zvornika

Sud Bosne i Hercegovine je prvostepenom presudom osudio Radeta Grujića na šest godina zatvora zbog silovanja u Liplju kod Zvornika 1992. godine.

Grujić je osuđen za zločin protiv čovječnosti i proglašen je krivim da je, u svojstvu pripadnika čete Snagovo Teritorijalne odbrane Zvornik, silovao ženu bošnjačke nacionalnosti u Liplju u kući gdje je bio zatočen veliki broj civila.

U presudi se navodi da je od kraja maja do početka juna 1992. u kućama u Liplju bio zatvoren veliki broj civila koji su fizički i psihički zlostavljani, a koje su nezakonito držali pripadnici jedinice “Bijeli orlovi” i čete Snagovo, i da je više žena silovano.

Kako je rekla predsjednica Sudskog vijeća Tanja Curović, Sud je sve izvedene dokaze pažljivo razmotrilo i van svake razumne sumnje utvrdio da je Grujić počinio krivično djelo “zločin protiv čovječnosti”, izvještava BIRN BiH.

Pripadnik čete Snagovo

Vijeće je utvrdilo da je optuženi bio pripadnik čete Snagovo, a što ni za Odbranu nije bilo sporno. Sutkinja je navela da je njemu bilo poznato postojanje širokog i sistematičnog napada, kao i da su civili kamionima prebačeni u kuću u Liplju gdje su boravili od 25. maja do 2. juna 1992.

Ona se pozvala na iskaze svjedoka koji su potvrdili da je Grujić viđen u blizini te kuće, a oštećena A-3 ga je vidjela i prepoznala.

“Vijeće je van razumne sumnje utvrdilo da je neutvrđenog dana, nakon što je prinudno dovedena u kuću, A-3 silovana. Ona je detaljno opisala da je silovana više puta, a da ju je optuženi silovao jednom. Vijeće je njen iskaz cijenilo kao uvjerljiv, jasan i nedvosmislen”, kazala je Curović.

Sutkinja se osvrnula i na nastojanje Odbrane da osigura alibi optuženom time da je bio u Srbiji, ali iz dokumentacije proizilazi da je on u Srbiju otišao u julu. Ona je dodala da su svjedoci potvrdili da je Grujić viđan u blizini kuće u Liplju.

Prilikom odmjeravanja kazne, Sudsko vijeće je kao olakšavajuću okolnost cijenilo da je optuženi porodičan čovjek, otac dvoje djece te da je u vrijeme počinjenja djela imao 25 godina, kao i da nije osuđivan.

Kao otežavajuće okolnosti, Vijeće je cijenilo bezobzirnost i psihičke posljedice koje je ovo djelo ostavilo na oštećenu.

10.000 KM nakon što presuda postane pravosnažna

Sud je djelimično usvojio imovinskopravni zahtjev oštećene te naloženo Grujiću da joj isplati 10.000 KM nakon što presuda postane pravosnažna.

“Sve njene posljedice i dužinu trajanja boravka u kući, Vijeće je utvrdilo da ne može biti samo odgovornost optuženog, zbog toga je Vijeće djelimično uvažilo njen zahtjev”, pojasnila je Curović i dodala da se za preostali dio zahtjeva oštećena upućuje na parnicu.

Grujiću će u kaznu biti uračunato vrijeme koje je proveo u pritvoru od februara prošle godine, a doneseno je rješenje kojim mu je ova mjera produžena.

Suđenje je počelo u aprilu 2023. godine.

Na ovu presudu je dozvoljena žalba Apelacionom vijeću Suda BiH.