zenica

Dok fabrika i dalje zagađuje rijeke: Krajem prošle godine poništena vodna dozvola za ArcelorMittal

bosna – zagadjenje – db

Žurnal je više puta do sada pisao o zagađenju zraka, tla i vode uzrokovanom radom Mittalovih pogona, ali i inertnosti pravosudnih institucija u istragama koje su vođene

Nakon što je aktivista iz Zenice Safet Kubat dokumentovao zagađenje rijeke Bosne u blizini pogona Arcelor Mittala, federalna inspekcija provela je inspekcijski nadzor i uzela uzorke vode za analizu. Utvrđeno je da je do incidenta došlo uslijed izlijevanja otpadnih voda iz pogona Čeličana. Proizvodnja u pogonu je obustavljena a poduzimaju se mjere na sanaciji kanala, piše Žurnal.

Iz Mittala su se jučer obavezali da će odgovor na pitanje da li je tečnost ispuštena iz njIhovih pogona i o čemu se radi imati u naredna 24 sata. Pritom su, kažu, „iznenađeni incidentom”:

– Incident u rijeci Bosni predstavlja veliko iznenađenje za nas budući da godinama ulažemo u sisteme za smanjivanje utjecaja na okoliš i bilježimo značajna poboljšanja u ovoj oblasti. Ova situacija je za nas neprihvatljiva stoga sprovodimo veoma detaljnu istragu na terenu radi utvrđivanja činjenica, zajedno sa relevantnim institucijama. Rezultate očekujemo u roku od 24 sata kada ćemo vam prezentirati sve utvrđene činjenice.

Žurnal je više puta do sada pisao o zagađenju zraka, tla i vode uzrokovanom radom Mittalovih pogona, ali i inertnosti pravosudnih institucija u istragama koje su vođene.

Krajem decembra prošle godine Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva uvažilo je žalbu udruženja Eko forum Zenica izjavljenu na Rješenje Agencije za vodno područje rijeke Save o vodnoj dozvoli za ArcelorMittal Zenica i vratilo ga prvostepenom organu na ponovni postupak.

U ponovljenom postupku, Agencija kao prvostepeni organ treba da uzme u obzir nedostatke zbog kojih je vodna dozvola poništena:

– Plan aktivnosti za poboljšanje vodnih sistema i kvaliteta otpadnih voda ne sadrži ocjenu ispunjenja obaveza iz prethodne vodne dozvole

– Nije propisan rok do kojeg se aktivnosti moraju izvršiti

– Tehnološke otpadne vode moraju se odvojiti od fekalno-sanitarnih voda

– Dinamika razdvajanja tehnoloških od urbanih otpadnih voda ne može se vezati za dinamiku projekta prečišćavanja otpadnih voda grada Zenice.

Rješenje o vodnoj dozvoli Mittalu iz 2017. izdato je pod određenim uslovima – između ostalog, da se u saradnji sa Gradom Zenica i RMU Zenica radi na poboljšanju sistema prikupljanja i odvođenja otpadnih voda i razdvajanju tehnoloških otpadnih voda. Tada je navedeno da noslac prava neće moći dobiti novu dozvolu ukoliko se ovi uslovi ne ispoštuju. U svojoj žalbi na novu dozvolu izdatu krajem prošle godine, Eko forum Zenica navodi da ovi uslovi nisu ispoštovani ali da je dozvola ipak izdata.

Ali u odgovoru na žalbu iz Mittala tvrde da ispunjenje ovih uslova ne zavisi od njih već od „dinamike kojom se rukovodi Grad Zenica“.

Nove dozvole Federalno ministarstvo okoliša i turizma, nakon procesa koji je trajao više od 20 mjeseci, izdalo je krajem oktobra 2022. Kao što je navedeno ranije u tekstu, vodna dozvola poništena je nakon žalbe Eko foruma.

– Agencija za vodno područje rijeke Save, izdala je 10.11.2022. godine vodnu dozvolu za kompaniju ArcelorMittal Zenica, sa rokom važenja od pet godina. Vodna dozvola ne obuhvata deponiju Rača, iako se u obodni kanal ispuštaju procjedne vode sa te deponije – navode u udruženju Eko forum Zenica.

– Okolinskom dozvolom predviđena je 141 nova mjera za zaštitu okoliša, jer mjere iz prethodnih okolinskih dozvola nisu dale željene rezultate. Konačno je dozvolom obuhvaćeno i odlagalište industrijskog otpada Rača, za koje je kompanija do kraja 2022. godine obavezna provesti postupak procjene uticaja na okoliš i pribavljanja rješenja o zatvaranju industrijske deponije Rača.

Za smanjenje emisija prašine u procesu istiskivanja koksa (mjera 32), kompanija mora izraditi projektnu dokumentaciju do kraja 2023. godine, i realizovati projekat do kraja 2025. godine. Nije prihvaćen zahtjev da se ta mjera realizuje na način kako je to korporacija ArcelorMittal uradila u svojim željezarama Ghent (Belgija), Dunkirk, Fos sur Mer, Seremange (Francuska) i Taranto (Italija), nego je samo navedeno da se ta mjera mora provesti u skladu s najboljim raspoloživim tehnikama za proizvodnju željeza i čelika (BAT 2013).