Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Kašnjenje zbog nerada

Dokumenti otkrivaju kako osobe iz institucija BiH opstruišu jedan od uvjeta EU!

19.04.2023., Sarajevo, Bosna i Hercegovina - Sjednica Predstavnickog doma Parlamentarne skupstine BiH
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Saša Magazinović dobio odgovor iz DEI-ja: Zabrinjavajući nizak nivo motivacije i odgovornosti predstavnika institucija sa svih nivoa vlasti

Parlamentarnoj skupštini je iz Direkcije za evropske integracije BiH odaslano niz dokumenata koji u detalje u otkrivaju kako imenovane osobe zadužene za ispunjavanje jednog uvjeta iz Mišljenja Evropske komisije za članstvo BiH u EU ne rade i opstruišu ovaj proces.

Naime, riječ je o prioritetu broj 2 iz Mišljenja Evropske komisije, a to je usvajanje Programa integrisanja BiH u EU. Naime, zastupnik SDP-a u Predstavničkom domu PSBIH Saša Magazinović dobio je odgovore na niz precizno postavljenih pitanja koji bacaju svjetlo na ovaj skandal.

Probijanje rokova

Naime, Kolegij za evropske integracije je još 7. maja 2020. usvojio zaključke o usvajanju Programa integrisanja BiH u EU. Te godine u septembru usvojena i metodologiha za izradu ovog programa. U izradu Programa bilo je uključeno 36 radnih grupa i više od 1700 članova sa svih nivoa vlasti u BiH.

Iz DEI-a navode da je prvobitni rok za izradu Programa bio 15 mjeseci, dakle kraj ljeta 2021. a onda je 6. septembra 2022. godine Komisija za evropske integracije zadužila sve radne grupe da se izrada Programa integrisanja BiH u EU okonča do 31. januara 2023. No, to se nije desilo.

Ključna opaska

Kolegij za evropske integracije zasjedao je 13. jula ove godine te je pozvao institucije sa svih nivoa vlasti da obavežu svoje predstavnike u radnim tijelima sistema koordinacije da odgovorno i bez odlaganja izvrše svoje obaveze i to najkasnije do 1. novembra ove godine.

-Konstatovan je zabrinjavajući nizak nivo motivacije i odgovornosti predstavnika institucija sa svih nivoa vlasti u radnim grupama koji je doveo do probijanja rokova koji su postavili Kolegijum i Komisija za evropske integracije. Radne grupe za evropske integracije se nisu pridržavale rokova definisanih u planovima aktivnostima iako su bili dovoljno dugi i uvažavali otežane okolnosti na izradi dokumenta uzrokovane pandemijom virusa COVID-19. Samim time nisu opravdana ogromna kašnjenja i zastoji u radu na izradi Programa integrisanja – naveli su u DEI-ju.

Novi rok do novembra

Kada je riječ o odgovornima za određene propuste, iz DEI navode da radna grupa za pogavlje 31 i dalje nije u potpunosti operativna „uzimajući u obzir da Ministarstvo vanjskih poslova BiH do današnjeg datuma nije dostavilo novo imenovanje predsjedavajućeg/zamjenika predsjedavajućeg ove radne grupe“.

Članovi radnih grupa

Na osnovu decidnih pitanja Magazinovića ko su članovi radnih grupa za evropske integracije (poglavlja 10 i 13) i čiji su predstavnici, a zbog čijeg izostanka izjašnjenja nije ispunjen kvorum za odlučivanje, te ko je delegirao te osobe, iz DEI-a su naveli:

-U Radnoj grupi za informaciono društvo i medije (poglavlje 10) nije ispunjen kvorum jer je nedostajao glas iz Zapadnohercegovačkog kantona.

-U Radnoj grupi za ribarstvo (poglavlje 13) nije ispunjen kvorum jer je nedostajao glas iz Kantona Sarajevo.

Radne grupe koje nisu završile posao
Radne grupe koje nisu završile posao

Iz DEI-a su u odgovoru na zastupničke pitanje naveli ko su čelni ljudi sedam radnih grupa za evropske integracije (poglavlja 4,10,12,13,14,15 i 25) koje nisu završile posao ni nakon 28 mjeseci, a trebali su za pola godine.

Kako su naveli, čelni ljudi radne grupe za poglavlje 4 (slobodno kretanje i kapitala) su Mira Bradaram Snježana Rudić i Miroljubi Krunića, za poglavlje 10 (informaciono društvo i mediji) Ernest Đonko, Denis Turkanović, Vlatko Drmić, zatim za poglavlje 12 (sigurnost hrane) Kenan Muratović, Negoslav Lukić, Dušan Nešković, za poglavlje 13 (ribarstvo) Zoran Maletić, Dušan Nešković, Vanja Avram, Slobodan Cvijanović, Bešćo Alibegović, za poglavlje 14 (transportna politika) Dragan Stanimirović, Zoran Andrić, Željko Matic.

Zatim za poglavlje 15 (energija) Halko Balavac, Milan Baštinac, Admir Softić, za poglavlje 15 (nauka i obrazovanje) Nikola Dragović, Suvad Džafić i Azemina Njuhović.