Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Dom naroda odobrio Vladi FBiH ovogodišnji program rada

dom naroda pfbih2

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine odobrio je, kao i Predstavnički dom krajem februara, Program rada Federalne vlade za ovu godinu.

Delegati, koji su napismeno odobrili taj akt, nisu smatrali za potrebno da im predstavnici Vlade dodatno obrazlože program.

Dopremijerka Federacije i ministrica finansija Jelka Milićević je kazala da je program rezultat trogodišnjeg Vladinog plana, izvještaja o radu za 2015. i zadataka koji proistiću iz Reformske agende.

– Možemo pričati da li je plan ambiciozan ili ne, mi smo u Vladi rekli da smo ga preambiciozno postavili, ali zato radimo, i prekovremeno.

Želim da imamo podršku od Parlamenta – ova godina je teška kad je u pitanju finansiranje – te da prepoznamo prioritete za rad Federacije i da budemo zajedno – rekla je, između ostalog, dopremijerka FBiH.

Premijer FBiH Fadil Novalić, koji je danas s sjednice bio odsutan, opravdano, kako je kazala predsjedavajuća Doma naroda Lidija Bradara, obrazložio je Program rada Vlade poslanicima Predstavničkog doma, kada su oni krajem prošlog mjeseca izrazili podršku.

U aktu su definirani strateški ciljevi, programi i aktivnosti koje će u 2016. raditi federalna ministarstva kako bi doprinijela implementaciji zacrtanih strateških ciljeva.

Novalić je posebno izdvojio plan normativnih aktivnosti, u kojima je dat pregled svih zakonskih i podzakonskih akata koji se planiraju raditi, kao i pregled strateških i operativnih ciljeva po ministarstvima.

Prioriteti Vlade FBiH u 2016. godini bit će usmjereni na projekte intenziviranja privrednog razvoja, jačanje unutrašnje društvene stabilnosti Federacije i jačanje vladavine prava, iniciranje i provedbu reformi usklađenih s potrebama u BiH te u suradnji s drugim nivoima vlasti, kao i rad na euroatlantskim integracijama, najavio je fedaralni premijer obrazlažući krajem prošlog mjeseca Vladin program Predstavničkom domu.

Od zakona koje treba donijeti u cilju realizacije obaveza zacrtanih programom, izdvojio je zakone o prijevozu opasnih materija, zatim o nabavci, držanju i nošenju oružja i municije, zakone o ličnom imenu te o izvršenju krivičnih sankcija, potom o razvoju, planiranju i upravljanju razvojem, zakone o poreznoj upravi i poreznim procedurama, zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak, zakon o doprinosima koji korespondira s kolektivnim ugovorima, zakon o energiji, kao i zakon o izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima te zakon o osnovama socijalne zaštite i zakon o zaštiti porodica s djecom.

Zakon o hemikalijama, potom zakoni o ograničenoj upotrebi duhanskih proizvoda, o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i drugi akti i strategije također su navedeni u ovogodišnjem programu rada.

– Za ovu godinu Vlada mijenja prioritete, naravno zadržava poticaj zapošljavanju koje je u funkciji ekonomskog rasta, te prelazi na poslovno okruženje – kazao je, između ostalog, premijer najavivši Vladin rad na utvrđivanju seta zakona koji treba da doprinesu povoljnijem poslovnom okruženju.

U cjelosti, program doprinosi implementaciji najvažnijih strateških ciljeva Vlade koji se upravo svode na ekonomski rast i zapošljavanje, ocjena je federalnog premijera.