parlament fbih

Doma naroda PFBiH u ponedjeljak o izmjenama zakona o trezoru i setu energetskih zakona

Sarajevo: Konstituirajuća sjednica Doma naroda Parlamenta Federacije BiH
Foto: Armin Durgut/PIXSELL

Radi o jednom od najvažnijih zakona koji, kako je tada obrazloženo, treba nakon 28 godina vratiti ponos i dostojanstvo civilnim žrtvama rata

Delegati Doma naroda Parlamenta Federacije BiH trebali bi na sjednici u ponedjeljak, 31. jula po skraćenom postupku razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trezoru u FBiH.

Ovaj prijedlog zakona, čiji je predlagač Vlada FBiH, Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio je na svojoj sjednici 25. jula. Razlozi za donošenje izmjena i dopuna Zakona o trezoru u FBiH jesu harmonizacija sa Zakonom o budžetima u FBiH i Zakonom o internoj reviziji u javnom sektoru u FBiH.

Predviđeno je i razmatranje prijedloga rebalansa ovogodišnjeg budžeta Federacije BiH, međutim postoji mogućnost da ova tačka bude skinuta s dnevnog reda s obzirom na to da ga je Vlada FBiH na sjednici Predstavničkog doma 25. jula povukla radi dorade. 

Delegati bi se trebali izjasniti i o Prijedlogu zakona o zaštiti civilnih žrtava rata u Federaciji BiH koji je 25. jula usvojio Predstavnički dom PFBiH. Radi o jednom od najvažnijih zakona koji, kako je tada obrazloženo, treba nakon 28 godina vratiti ponos i dostojanstvo civilnim žrtvama rata.

Predviđeno je i razmatranje Dokumenta okvirnog budžeta FBiH za period 2024. – 2026. godina, te seta energetskih zakona koje je Predstavnički dom Parlamenta FBiH usvojio na sjednici 6. jula.

Riječ je o Prijedlogu zakona o energiji i regulaciji energetskih djelatnosti, Prijedlogu zakona o električnoj energiji  u FBiH i Prijedlog zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije.