Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Šef Ureda za borbu protiv korupcije

Erduan Kafedžić za Fokus.ba: Finaliziramo krivične prijave protiv zvaničnika u KS!

Erduan Kafedzic Foto OSCE

Stranačko zapošljavanje svakako predstavlja problem kojem će se morati posvetiti više pažnje, prvenstveno kroz donošenje relevantnih propisa u ovoj oblasti

Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo za veoma kratko vrijeme otkada obavlja svoju djelatnost pokrenuo je niz procesa u razotkrivanje nezakonitih radnji u sistemu ovog kantona.

Razgovarao: Amil DUČIĆ

Tim povodom, a i povodom novog izvještaja Ureda kojeg će objaviti 9. decembra kada je Međunarodni dan borbe protiv korupcije, razgovorali smo sa šefom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Erduanom Kafedžićem.

Na početku jedna vaša ocjena na temelju onoga što ured na čijem se čelu radi: Koliko ima korupcije u institucijama Kantona Sarajevo?

– Kao što znate ne postoje univerzalno prihvaćeni i tačni modeli kojim bi se tačno i nedvojbeno mogao mjeriti stepen korupcije u određenoj zemlji, administrativno – teritorijalnoj jedinici, području i slično, pa to vrijedi i za Kanton Sarajevo i institucije istog. Međutim, na osnovu analiza relevantnih domaćih i međunarodnih organizacija, te na osnovu aktivnosti koje provodi Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS (Ured) i podnesaka/prijava koje svakodnevno primamo, ali i analiza koje provodimo, mogu sa žaljenjem konstatovati da korupcije ima znatno više nego što bi trebalo biti. Tu smo da to mijenjamo i uvodimo trendove europske antikoruptivne kulture i praske u Kanton Sarajevo.

Gdje ima najviše korupcije odnosno s kojim vidovima korupcije se susrećete najviše?

Prema našim analizama, postupci zapošljavanja u javnom sektoru Kantona Sarajevo, sa svim prisutnim koruptivnim rizicima (netransparentnost postupaka, nepotizam, kronizam, klijentelizam, stranačko zapošljavanje, sukob interesa i druge moguće vrste zloupotreba u ovim postupcima) su oblast u kojoj postoji značajan stepen korupcije. Međutim, susrećemo se i sa drugim različitim oblicima korupcije u postupku javnih nabavki, zloupotrebama u obnašanju javnih funkcija, situacijama sukoba interesa i dr.

Koliko ste u ovoj godini podnijeli prijava Tužilaštvu KS, koliko MUP-u KS ili drugim pravosudnim institucijama ili policijskim agencijama?

Ured organizuje press – konferenciju povodom 9. decembra – Međunarodnog dana borbe protiv korupcije, a koja će se održati 9. decembra 2020. godine. Ovom prilikom Ured će učiniti dostupnim javnosti Integralni izvještaj o svim antikoruptivnim aktivnostima. U tom izvještaju bit će i podaci o podnesenim prijavama, pa Vas pozivam da svojim prisustvom uveličate ovaj događaj.

Imate li saznanja da su neke od vaših zadokumentovanih prijava rezultirali optužnicama ili konrektnim istragama?

Prema podacima kojima Ured raspolaže, a redovno komunicirano sa nadležnim tužilaštvima, predmeti po prijavama Ureda se nalaze u različitim fazama postupka. Neke su u fazi predistražnih radnji, neke su rezultirale optužnicama, dok su neke već imale svoj sudski epilog.

U kojoj mjeri je dolazak Erica Larsona doprinio većim rezultatima u otkrivanju korupcije? Da li možete navesti neke primjere? Također najavljeno je osnivanje operativnih grupa u pojedinim sektorima?

Dolazak gospodina Erica Larsona značajno je doprinio unaprjeđenju rada Ureda, s obzirom na njegove stručne kvalitete i profesionalna dostignuća. Smatram da bi navođenje konkretnih primjera bilo kontraproduktivno. Gospodin Larson je fokusiran na kreiranje sistemskih rješenja koja znače prevenciju i otkrivanje manifestovane korupcije. Ured će u narednom periodu formirati Operativnu radnu grupu za oblast zdravstva u Kantonu Sarajevo (integralni pristup), koja će imati za osnovnu nadležnost da prati provođenje propisa iz oblasti zdravstva u Kantonu Sarajevo i rad javnih zdravstvenih institucija, sa akcentom na prevenciju i otkrivanja koruptivnih i drugih zloupotreba u ovoj oblasti.

Šta možete reći o stranačkom zapošljavanju koje je široko rasprostranjeno? Imate li neke pokazatelje, u kojim institucijama ili javnim preduzećima ste došli do takvih nalaze i šta se po tom pitanju poduzima?

Stranačko zapošljavanje svakako predstavlja problem kojem će se morati posvetiti više pažnje, prvenstveno kroz donošenje relevantnih propisa u ovoj oblasti. Nažalost, Ured nema nadležnost da donosi ove propise. Ured zaprima prijave koje se odnose na navodne nepravilnosti u postupcima, koje imaju obilježja stranačkog zapošljavanja. S ovim prijavama Ured postupa kao i sa ostalim prijavama, u skladu sa navodima u prijavi i po već razvijenim mehanizmima postupanja. Nažalost, sve naše analize pokazuju da postoji visok nivo stranačkog zapošljavanja, kao posebno grub oblik zloupotreba u postupku zapošljavanja.

Najavili ste podnošenje Tužilaštvu KS prijavu zbog nesklada kod prijavljivanja imovine funkcionera, do kakvih podataka ste došli?

Provedba Zakona o prijavljivanju i postupku provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo kao jednu od osnovnih aktivnosti podrazumijeva i provjere podataka o imovini nosioca javnih funkcija u Kantonu Sarajevo. Upravo zbog ove aktivnosti i nadležnosti Ureda u njenom provođenju, ovaj zakon ima specifičan značaj i po tome je jedinstven u pravnom prostoru naše države.

Ured je u postupku provjere došao do saznanja da nosioci javnih funkcija nisu prijavili značajnu imovinu (ličnu i imovinu bliskih srodnika). Ured trenutno vrši finalnu analizu prikupljenih podataka o imovini nosioca javnih funkcija kod kojih je utvrđen nesrazmjer, vršimo konsultacije sa Kantonalnim tužilaštvom Kantona Sarajevo, te radimo na finaliziranju krivičnih prijava protiv nosioca javnih funkcija za koje postoje osnovi sumnje da su prekršili Zakon i da to kršenje ima obilježlje krivičnog djela.

Neki zvaničnici kojima ste svojim aktivnostima, reći ću, „stali na žulj“ tvrde da vi ne možete biti tumač šta je nezakonito ili šta je koruptivno, posebno zbog toga što je Ured osnovan uredbom Vlade. Kako na to odgovarate? Da li bi se u doglednom periodu trebao donijeti zakon o uredu za borbu protiv korupcije s možda precizno utvrđenim nadležnostima?

Ured kojim rukovodim, a ni ja lično, ne tumačimo niti dajemo sud šta je nezakonito, a šta koruptivno. Postoje nadležni organi čija je osnovna nadležnost cijeniti protupravnost određenih radnji i vršenje funkcije presuđivanja. Nadležnosti Ureda su eksplicite propisane Uredbom o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 40/20 – prečišćeni tekst), te Ured postupa isključivo u okviru propisanih nadležnosti.

Kako odgovarate onima koji i vas nastoje povezati s određenim političkim partijama?

Kao šef Ureda, isključivo se u svom radu rukovodim principima zakonitosti, profesionalne nepristranosti i političke nezavisnosti. Upravo ovakav način mog rada i rada Ureda kojim rukovodim prepoznali su relevantni domaći i inozemni organi, institucije i pojedinci i on je osnov saradnje i podrške koju nam isti pružaju.