BiH

Fokus u posjedu reformske agende: Vlasti prodaju BH Telekom i obje elektroprivrede

10/06/2015

Vijeće ministara BiH usvojilo je ekonomsku reformsku agendu. Jučer ju je usvojila i Vlada FBiH, no iz Banje Luke dolaze izjave kako nema uslova za njeno potpisivanje.

O sadržaju agende javnost je do sada malo znala – tek ponešto. Naime, prethodnih dana je procurilo da bi njenim prihvatanjem trebalo doći do poboljšane razmjene podataka između poreskih uprava, konsolidovanje tekuće potrošnje i javnog duga, stavljaje moratorija na nove fiskalne namete, provedba akcionog plana u borbi protiv terorizma i pranja novca, te desetine drugih mjera.

Dokument je napisan u 14 tačaka, sadrži objedinjene mjere entitetskih vlada i Vijeća ministara, a podijeljen je na nekoliko oblasti, i to: Javne finansije, Poslovna klima i konkurentnost, Tržište rada, Reforma socijalne zaštite i penzija, Vladavina zakona i Reforma javne uprave.

U dijelu poreske reforme nije predviđeno uvođenje diferencirane stope PDV-a, ali je zato predviđeno stavljanje spoljnog duga pod kontrolu kroz realnije planiranje fiskalnog okvira zasnovanog na racionalizaciji i štednji.

Najznačajnije mjere odnose se na strože uslove rada u javnom sektoru i stvaranje efikasnije i odgovornije javne službe, koje predviđaju ograničavanje zapošljavanja i zamrzavanje plata u javnom sektoru.

“Postoji potreba za snažniju reformu državne službe u zemlji. Svi nivoi vlasti će sastaviti nove zakone o državnim službenicima i zaposlenicima, uz pomoć Svjetske banke i SIGMA, da bi olakšali reformu javne uprave i uveli veću fleksibilnost radnih aranžmana. Ovi zakoni će biti usvojeni ubrzo nakon usvajanja novih entitetskih zakona o radu”, navedeno je u dokumentu.

Javna preduzeća će biti podijeljena na ona koja su održiva s manjim ili većim potrebama za rekonstruisanjem, i ona koja nisu, što će biti objavljeno

To, između ostalog, uključuje i vremensko ograničenje kolektivnih ugovora u državnoj službi, uvođenje ocjenjivanja kandidata za zapošljavanje, ali i uvođenje testova kompetentnosti za postojeće radnike.

Mjere, takođe, uključuju smanjenje skrivenih dotacija i ostalih vidova pomoći za javna preduzeća, poboljšanje stečajnih procedura i rješavanje preduzeća koja već duže vremena nisu aktivna.

U dijelu popravljanja poslovnog ambijenta planiraju se novi zakoni o preduzećima i direktnim stranim ulaganjima, poboljšanje rada inspekcijskih organa, jačanje nacionalne kontrole kvaliteta i procedure usklađene s EU.
U ovom dokumentu se spominje i “priprema održivih preduzeća za prodaju”, a odnosi se na telekom operatere i obje elektroprivrede.

“Javna preduzeća će biti podijeljena na ona koja su održiva s manjim ili većim potrebama za rekonstruisanjem, i ona koja nisu, što će biti objavljeno. Ona će formirati osnovu za sveobuhvatno restrukturiranje i program privatizacije ili likvidacije u srednjoročnom periodu”, navedeno je u dokumentu.

PDF dokumenta možete preuzeti OVDJE>>>>>>>> Reformska agenda PDF – fokus

Komentari

2 Comments

 1. AV AV

  10/06/2015 at 22:48

  Ovo je katastrofa. Pravi divlji kapitalizam. Sve prodaj, smanji plate, ukini socijalu … Lud je ko misli da ovo moze provesti.

 2. izinjo

  11/06/2015 at 00:07

  No, evo šta se zaista podrazumijeva pod tom tajnom agendom u režiji SDA i HDZ-a:

  Tajnom agendom vlast planira “smanjiti broj zaposlenih u javnoj upravi”!

  Tajnom agendom vlast planira smanjiti “javnu potrošnju” i kupovnu moć građana!

  Tajnom agendom vlast želi smanjiti penzije putem takozvane reforme penzionog sistema!

  Tajnom agendom vlast želi ukinuti Kolektivne ugovore sa Sindikatima!

  Tajnom agendom vlast divljim kapitalističkim poslodavcima želi “smanjiti” ili ih ” privremeno osloboditi od plaćanja doprinosa za penziono osiguranje!

  Tajnom agendom vlast želi uvesti porez na radnički “topli obrok”!

  Tajnom agendom vlast želi ukinuti “obračun minulog rada” u radničkoj plaći!

  Tajnom agendom vlast želi ukinuti zapošljavanje na neodređeno i tako radnike na pladnju izručiti divljim kapitalistima!

  Tajnom agendom želi ukinuti puno radno vrijeme!

  Tajnom agendom vlast želi formirati privatne agencije za iznajmljivanje radnika!

  Tajnom agendom vlast želi ukinuti sezonsko i povremeno zapošljavanje radnika!

  Tajnom agendom vlast želi što prije izručiti državnu imovinu u ruke kapitalista!

  Tajnom agendom vlast želi ubrzati prodaju državne imovine u drugim državama!

  Tajnom agendom vlast želi što brže prodati Telekome i Elektroprivrede!

  Tajnom agendom vlast uvodi dodatne namete na gorivo i otimanjem od siromašnih financirati svoje poslušnike!

  Tajnom agendom vlast želi strane kapitaliste osloboditi svih davanja državi na rok od 5 do 8 godina!

  Tajnom agendomj vlast želi uvesti siromašnima vaučere (ulaznice) za javne kuhinje!

  Tajnom agendom vlast želi napraviti dvije vrste javnog zdravstva: jedno za siromašne, drugo za bogate!

  Tajnom agendom vlast želi smanjiti penzije i uvesti lična osiguranja za penzioni fond!

  Tajnom agendom vlast želi “ukinuti” radnike!

  Tajnom agendom će divlji kapitalisti i ratni profiteri pobijediti radnike!

  Podržavate li “Tajnu agendu” koalicije SDA-HDZ-DF?

Leave a Reply

Vaša email adresa neće biti objavljivana.