Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Genjac na zasjedanju Doma naroda BiH: Šta je sa smještajem institucija BiH?

BiH

dom naroda genjac

Delegat Kluba Bošnjaka Halid Genjac (SDA) postavio je na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) pitanje o sistemskom rješavanju smještaja državnih institucija radi smanjenja izdataka za iznajmljivanje prostora.

Naime, upitao je koje je sve zgrade i prostore i po kojoj cijeni Vijeće ministara BiH u prethodnom mandatu kupilo za smještaj bh. institucija te koji su razlozi zbog kojih neke institucije odbijaju useljenje u objekte.

Zatražio je i odgovor o tome da li je zgrada Hidrogradnje kupljena za devet miliona KM i da li je ona tada bila pod hipotekom zbog čega je u ovaj proces uključeno i Pravobranilaštvo BiH, kao i da li je izvršena analiza kojom imovinom država već raspolaže i da li se ta imovina mogla koristiti za smještaj bh. institucija.

[pull_quote_left]Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović (SDS) pojasnio je da Zakon o VTK-a precizira da je ta institucija neprofitna, nevladina, samostalna i nepolitčka organizacija, ali da ovo ministarstvo ima nadzor nad prenesenim javnim ovlaštenjima u Komori[/pull_quote_left]

Podsjetio je da je Vijeće ministara u prethodnom sazivu donijelo odluku o sistemskom rješavanju smještaja institucija da bi se smanjili troškovi za zakup koji su tokom 2013. godine iznosili devet miliona KM.

Genjac tvrdi da je Vijeće ministara osiguralo 20 miliona KM za tu namjenu naglašavajući da su objekti kupljeni i dostupni, ali institucije koje su u podstanarskim objektima nisu preselile u te objekte.

Na ovo pitanje odgovor je dao ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda (HDZ) koji je pojasnio da je za kupovinu zgrada zadužena Služba za zajedničke poslove institucija BiH i Komisija za provođenje postupka kupovine objekata koju je imenovalo Vijeće ministara.

No, prema informacija kojima Bevada raspolaže, zgrada Hidrogradnje nije kupljena jer nakon što je Pravobranilaštvo donijelo stav o toj zgradi, procedura kupnje je zaustavljena.

Zatražen je i odgovor od Generalnog sekretarijata da pripremi cjelokupan odgovor o problematici smještaja institucija koji će potom biti dostavljen delegatu Genjcu.

Delegat Kluba Hrvata Mario Karamatić (HDZ) postavio je na današnjoj sjednici Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (PSBiH) pitanje o radu Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH koja je prema važećim zakonima dužna dostaviti Vijeću ministara izvještaj o izvršenja budžeta.

On tvrdi da Komora do sada niti jednom nije dostavila taj izvještaj te je pitao zašto do sada Vijeće ministara BiH i Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa nije reagiralo, ali i koliko je Komora naplatila po poslovima prenesenih javnih ovlaštenja i koliko je od toga uplaćeno na jedinstveni račun BiH.

Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović (SDS) pojasnio je da Zakon o VTK-a precizira da je ta institucija neprofitna, nevladina, samostalna i nepolitčka organizacija, ali da ovo ministarstvo ima nadzor nad prenesenim javnim ovlaštenjima u Komori.

– Ministarstvo je na Komoru prenijelo tri javna ovlaštenja i to izdavanje saglasnoti na detašmane o radu u Njemačkoj, izdavanje obrazaca u okviru generalnog sistema povlastica i izdavanje obrazaca za nepreferencijalno porijeklo robe – naglasio je Šarović.

Podvukao je da je 2014. godine Ministarstvo u okviru svojih ovlaštenja izvršilo nadzor nad radom Komore u okviru izdavanja saglasnosti za detašmane za rad u Njemačkoj te je dodao da odgovor o naplati po poslovima prenesnih javnih ovlaštenja može biti delegatu dostavljen u pisanoj formi jer Ministarstvo nema te informacije, ali ih mogu dobiti od Komore.