Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Gradonačelnik Mostara pisao Miralemu Fajiću

Beslic

Povodom sastanka Odbora za obnovu Partizanskog spomen-groblja u Mostaru koji je održan danas u Agenciji “Stari grad” Mostar i izbora predsjednika tog odbora gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić uputio je pismo Agenciji u kojem je, između ostalog, obrazložio da ne može izdati pismenu suglasnost na taj prethodno obavljen izbor.

Kako je danas ranije saopćeno iz te agencije za predsjednika Odbora za podršku obnovi kompleksa Partizanskog spomen-groblja u Mostaru izabran je Sergio Šotrić.

Gradonačelnik Bešlić u svome pismu, između ostalog, podsjeća da je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika na 24. sjednici održanoj od 19. do 23. januara 2006. donijela odluku o proglašenju graditeljske cjeline – Partizansko spomen-groblje u Mostaru nacionalnim spomenikom BiH.

Dodaje da se Partizansko spomen-groblje u Mostaru se lokacijski nalazi na katastarskoj parceli kompleksa površine 79.248 m2 i u posjedu je Skupštine općine Mostar, dok je uvidom u zemljišnoknjižne knjige zemljišta kompleksa nacionalizirano i izuzeto od Biskupskog ordinarijata Mostar, kao i da na istom nisu u potpunosti riješeni imovinsko pravni odnosi.

Odlukom gradonačelnika Grada Mostara br. 02-02-185713 od 31. januara 2003. formiran je Odbor za podršku obnovi kompleksa Partizanskog spomen-groblja u Mostaru u sastavu: akademik Bogdan Bogdanović, Boris Podreka, Amir Pašić, Ekrem Krpo, Zdravko Gutić, Tihomir Rozić, Alija Bijavica, Milica Dogan, Florijan Mićković, Milivoj Gagro, Radmilo Andrić, Mumin Isić i Mustafa Selimović.

Predsjednik Odbora je bio Radmilo Braca Andrić, sve do momenta njegove smrti, odnosno do 30. augusta 2017.

– Inicijativu za sastanak Odbora za obnovu sa navedenim dnevnim direktor Agencije, sa naprijed navedenom nadležnošću, trebao je uputiti Gradu Mostaru – gradonačelniku inicijativu sa zahtjevom za održavanjem sastanka koji će organizirati Grad Mostar, ili delegirati obvezu Agenciji, kako bi se upražnjeno mjesto predsjednika i pojedinih članova Odbora, moglo obaviti u zakonitoj proceduri – naveo je Bešlić.

Istakao je da Grad Mostar kao vlasnik kompleksa Partizanskog spomen-groblja u Mostaru i glavni financijer obnove zajedno sa Federalnim ministarstvom kulture i sporta u izradi Glavnog projekta sanacije, revitalizacije i zaštite Partizanskog spomen-groblja i Glavnog projekta rasvjete, ne može nikome izdati kopiju projektne dokumentacije za navedene projekte, pa ni Udruženju antifašista i boraca NOR-a Mostar.

– Grad Mostar kao vlasnik navedenih projekata je jedini nadležan da u suradnji sa ostalim nadležnim federalnim instancama vlasti koje daju odobrenja za obnovu nacionalnih spomenika, Agencijom “Stari grad” Mostar i nadležnim Odjelom za urbanizam, naravno uz podršku i inicijativu zakonito izabranog Odbora za obnovu kompleksa, radi određene zahvate, intervencije i radova na tom – naveo je, između ostalog, gradonačelnik Mostara Ljubo Bešlić u pismu direktoru Agencije “Stari grad” Mostar Miralemu Fajiću.