Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

istraživanja kao opomena

Ibrahimović: Krajnje je vrijeme da se mijenja sistem obrazovanja u BiH

namir_ibrahimovic (1)

Proces, naglasio je Ibrahimović, jeste zahtjevan i rezultati neće biti vidljivi odmah, ali je jedini način da se postojeće stanje promijeni

Voditelj obrazovne reforme u Kantonu Sarajevo i direktor OŠ „Safvet-beg Bašagić“ Namir Ibrahimović izjavio je za Fenu da loši rezultati testova PISA 2018. pokazuju da škola ne pomaže mnogo učenicima da razviju svoja funkcionalna znanja i da je krajnje vrijeme da se obrazovni sistem u BiH sveobuhvatno mijenja i uskladi sa obrazovnim sistemima drugih evropskih država.

– Loši rezultati na PISA testovima jesu odraz kompletnog društva, odnosa društva prema obrazovanju, odnosa prosvjetnih radnika prema poslu i postavke u kojoj je jasno da obrazovni sistem u BiH nije usmjeren na razvijanje funkcionalnog znanja učenika – kazao je Ibrahimović.

Prema nedavno objavljenim rezultatima PISA 2018, najvećeg svjetskog istraživanja o obrazovanju kojim se testiraju znanje i vještine 15-godišnjih učenika u prirodnim naukama, matematici i pismenosti, rezultati učenika u BiH daleko su ispod međunarodnog prosjeka, te je nisko rangirana i u regionalnom okviru. Od 79 zemalja svijeta, u kojima je provedeno testiranje, BiH je na 62. mjestu. Lošiji u regionu su samo Sjeverna Makedonija i Kosovo, a na prvom mjestu je Kina.

Ibrahimović je naveo da kod nas ulaganje u obrazovanje nije veliko, te da rezultati PISA 2018 pokazuju i da ono što je uloženo nije vraćeno kako se očekuje.

– Iako je ovo prvi put da BiH učestvuje na PISA testiranju, zabrinjava podatak da u našim školama više od 50 posto učenika nema funkcionalna znanja, a da je u zemljama regiona funkcionalna nepismenost prisutna kod trećine učenika. Ulaganje je slično, rezultati u BiH porazniji. Ulaganje ne smije biti izgovor za loše škole. Istovremeno treba tražiti još sredstava kako bi se osavremenilo učenje i poučavanje da bi se poboljšalo okruženje za učenje i da bi se promijenila paradigma obrazovanja, da konačno shvatimo da nikakve koristi nema od reprodukcije naučenih sadržaja – istakao je Ibrahimović.

Napomenuo je da jedinstveni standardi postoje i da su oni dati kroz Zajedničke jezgre nastavnih planova i programa (ZJNPP) zasnovanih na ishodima učenja. Nužno je, prema njegovim riječima, da ishodi iz ZJNPP budu sastavni dio kurikuluma u svim nadležnim administrativnim jedinicama u BiH.

– Politika već više od 20 godina guši obrazovanje na više nivoa, a o obrazovanju brinu osobe koje nemaju znanja, ali imaju političkih simpatija, koje ne znaju i ne žele da rade na poboljšanju obrazovanja, nego isključivo odgovorne pozicije trampe za lični napredak i mešetarenje, skrivajući se iza ideologije i nacije. Skoro niko od njih ne misli o dobrobiti djece, niti utiču da škole razvijaju učeničke sposobnosti na višim kognitivnim nivoima. Važno je naglasiti da se ni univerzalnim ljudskim vrijednostima ne poklanja pažnja u bh. obrazovanju – istakao je Ibrahimović.

Na pitanje šta je potrebno uraditi u našim uslovima da djeca dobiju „znanje za život“, umjesto „znanja za ocjenu“, Ibrahimović je kazao da treba promijeniti paradigmu obrazovanja radeći istovremeno na najmanje dva nivoa – nivou dokumenta, izradi kurikuluma koji će zamijeniti postojeće NPP-ove, kojima nastavne jedinice neće biti temelj, nego sredstvo za dostizanje ishoda i drugom nivou – nastavne prakse gdje je edukacija nastavnika važna i pilotiranje urađenih kurikuluma.

Proces, naglasio je Ibrahimović, jeste zahtjevan i rezultati neće biti vidljivi odmah, ali je jedini način da se postojeće stanje promijeni. Također, nužna je i radikalna promjena nastavničkih fakulteta i kreiranje upisne politike u kojima će dobri srednjoškolci imati motivaciju da upisuju nastavničke fakultete gdje će praksa u školama biti važan sastavni dio studiranja za buduće nastavnike.

Jasno je da je PISA, kako je dodao, alarmirala i pokazala koliko nam je zapušten sistem.

– Sada nemamo izgovora, nemamo opravdanja da već danas ne počnemo mijenjati i činiti sve da naši sadašnji učenici dobiju kvalitetnije obrazovanje. Prije svega važno je da Predsjedništvo BiH osigura i PISA 2021 kako bismo u kontinuitetu pratili rezultate učenika u BiH. U Kantonu Sarajevo smo još 2011. utvrdili da na nivou NPP-a sadašnje obrazovanje ne koristi đacima. U 2016. počeo je rad na izradi kurikuluma i već do juna 2020. očekujemo da će postojati kurikulumi zasnovani na ishodima učenja za sve nastavne predmete. Aktuelne vlasti u Kantonu Sarajevo planiraju značajna sredstva i u narednoj godini kada bi se trebali educirati nastavnici matematike u oblikovanju nastave zasnovanoj na ishodima učenja. Već ove godine u šest sarajevskih osnovnih škola pilotira se nastava usmjerena na ishode u predmetu BJK, HJK, SJK i krajem ove školske godine imat ćemo detaljne rezultate takve nastave – naveo je Ibrahimović.