Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

vlada fbih

Imenovan novi Upravni odbor Zavoda Pazarić

Sulejman-Memo-Haljevac (1)

Vlada je donijela potrebne akte za poništavanje ranije raspisanog, te za raspisivanje novog javnog natječaja za izbor i nominiranje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde, uime državnog kapitala

Vlada Federacije BiH je na sjednici u četvrtak u Mostaru dala suglasnost na Rješenje federalnog ministra rada i socijalne politike od 4. avgusta ove godine o razrješenju Upravnog odbora Zavoda za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić.

Saglasnost je dana i na Rješenje federalnog ministra o imenovanju novog Upravnog odbora ovog zavoda u sastavu Mirjana Mihalj (predsjednica), Avdulah Kovačević, Jasmina Kujan, Sulejman Haljevac i Amir Altunbabić (članovi), na period od četiri godine.

Federalna vlada je Nadzornom odboru BH Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodne suglasnosti za razrješenje Jasmina Salkića s pozicije vršitelja dužnosti direktora tog privrednog društva, te za imenovanje Mihajla Krmpotića za vršitelja te dužnosti do okončanja konkursne procedure, a najduže do dvanaest mjeseci.

Vlada je Skupštini BH Gasa d.o.o. Sarajevo dala prethodnu suglasnost za razrješenje vršitelja dužnosti članova Nadzornog odbora, zbog isteka perioda na koji su imenovani. Prethodna suglasnost je dana i za imenovanje Armina Zulkića, Amre Salihović, Ferida Buče, Edina Dilberovića i Asmira Mujanovića za vršitelje dužnosti članova Nadzornog odbora ovog privrednih društva do okončanja konkursne procedure, a najduže do tri mjeseca.

Vlada je donijela potrebne akte za poništavanje ranije raspisanog, te za raspisivanje novog javnog natječaja za izbor i nominiranje dva člana Nadzornog odbora privrednog društva UNIS Ginex d.d. Goražde, uime državnog kapitala.

Potrebni akti su doneseni i za pokretanje procedure raspisivanja javnog konkursa za postavljenje direktora Federalnog zavoda za geologiju.

Za učešće u radu i odlučivanju na skupštinama privrednih društava opunomoćeni su Zdravko Buhač (JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo) i Sanela Milavić – Repak (BH Telecom d.d. Sarajevo), priopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.