Skupština KS

Imenovanje nove Vlade Kantona Sarajevo 15. novembra

skupstina ks
Foto: Fena

Nakon što je mandatar Vlade Nihad Uk predao predsjedavajućem Skupštine Elvedinu Okeriću prijedlog sastava nove Vlade te nakon pozitivnog očitovanja skupštinske Komisije za izbor i imenovanje o tom prijedlogu, zastupnici će se na ovoj sjednici izjašnjavati o imenovanju premijera i ministara u Vladi KS

Odluka o potvrđivanju Vlade Kantona Sarajevo naći će se na 11. radnoj sjednici Skupštine Kantona zakazanoj za 15. novembar, odlučeno je današnjoj sjednici skupštinskog Kolegija.

Nakon što je mandatar Vlade Nihad Uk predao predsjedavajućem Skupštine Elvedinu Okeriću prijedlog sastava nove Vlade te nakon pozitivnog očitovanja skupštinske Komisije za izbor i imenovanje o tom prijedlogu, zastupnici će se na ovoj sjednici izjašnjavati o imenovanju premijera i ministara u Vladi KS.

Na dnevnom redu iste sjednice naći će se i izvještaji o radu i finansijskom poslovanju javnih ustanova iz oblasti zdravstva, rada i socijalne zaštite, ustanova kulture te izvještaji o radu kantonalnih javnih komunalnih preduzeća za proteklu godinu.

Skupština će se izjašnjavati i o radu Pravobranilaštva Kantona Sarajevo i Kantonalnog zavoda za pružanje besplatne pravne pomoći kao i radu Nezavisnog odbora za isti period.

Izvještaji o radu Odbora za žalbe javnost i Javnog preduzeća “Televizija Kantona Sarajevo” te Izvještaj o izvršavanju Budžeta Kantona Sarajevo za period od 1. januara do 31. decembra 2022. godine takođe su tačke dnevnog reda ove sjednice.

Izvještajni dio skupštine završit će se prikazom rezultata rada Kantonalne uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo, stepenom realizacije Gender akcionog plana Kantona Sarajevo za period od 2019. do 2022. godine te Izvještajem o realizaciji Plana povratka u i iz Kantona Sarajevo za period 1. januar – 31. decembar 2022. godine, saopćeno je iz Vlade KS.