Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Implementirano manje od 10 posto Strategije za osobe s invaliditetom

invalidi222

Implementirano je manje od 10 posto aktivnosti iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom u Federaciji Bosne i Hercegovine od 2011. do 2015. godine, rečeno je tokom dvodnevne konferencije na kojoj su prezentirani rezultati o programu implementacije ove strategije.

Program je u protekle četiri godine realiziralo Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, uz tehničku podršku Udruženja slijepih Kantona Sarajevo, kao koordinatora za područje Federacije BiH i lidera koalicije osoba s invaliditetom u Kantonu Sarajevo.

Tokom konferencije prezentirani su i analizirani ostvareni rezultati, te na osnovu sveukupnog iskustva predložene smjernice i prioriteti u novom strateškom razdoblju budući da će uskoro uslijediti izrada nove strategije u oblasti invalidnosti u Federaciji BiH za period od 2016. do 2021. godine.

Kako je za Fenu kazao direktor Udruženja slijepih KS-a Fikret Zuko ovako slaba implementacija strategije je neprihvatljiva jer je BiH ratificirala Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom te je bila dužna implementirati strategiju u posljednjih pet godina.

Oko 60 predstavnika osoba s invaliditetom izrazili su zabrinutost nezainteresiranošću nadležnih ministarstva za oblast invalidnosti te je zaključeno da će u narednom periodu preduzeti ozbiljnije korake kako bi se izborili za svoj položaj u društvu.

U novoj strategiji, kaže Zuko, zalagat će se da se jasno navedu ciljevi i odgovorne osobe za njihovo provođenje te rokovi u kojima se nešto mora završiti.

Kao najveći problem osoba s invaliditetom istaknuto je pitanje pristupa institucijama, a posebno je rečeno da pitanje obrazovanja osoba s invaliditetom ne treba zavisiti od projekata nego je to pravo koje im pripada zbog čega im se moraju osigurati jednaki uvjeti za obrazovanje.

– Moramo insistirati da nadležne institucije vlasti jasno definiraju ulogu i značaj organizacija osoba s invaliditetom te da im osiguraju adekvatno mjesto u društvu jer oni obavljaju vrlo važan posao, a bez našeg rada osobe s invaliditetom bile bi u još težem položaju – pojasnio je Zuko.

Na konferenciju su bili pozvani premijeri svih kantona, ali samo su dva kantona poslali svoje predstavnike, ministri u ministarstvima Vlade FBiH te predstavnici koalicija osoba s invaliditetom iz deset kantona.