Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Dobro integrisani

Iseljenici iz BiH uspješni u Švicarskoj, veliki broj njih uspije dobiti i državljanstvo

01

Iseljenici iz BiH veoma su dobro integrisani u švicarski sistem, a istovremeno i dalje njeguju veze sa svojom lokalnom zajednicom u BiH

Kada se pomene alarmantno iseljavanje stanovništva te odricanje od državljanstva BiH, najčešće se kao destinacija spominje Njemačka. No veliki je broj građana koji odlaze i u druge zemlje.

U pogledu broja državljana BiH koji imaju regulisan boravak u Švicarskoj relevantan je izvještaj Sekretarijata za migracije SEM. Tako je prema navedenim podacima za 2017. godinu 30.350 državljana BiH imalo regulisan boravak (privremen, odnosno stalan), a 2016. godine njih 31.339. Ukupno 966 državljana BiH uzelo je državljanstvo Švicarske u 2016. godini.

Upravo je ovo bila jedna od tema razgovora sa Edinom Dacićem, članom Upravnog odbora I-platforme koja podržava i podstiče razvoj BiH kroz uvezivanje bh. dijaspore u Švicarskoj. Također, ova platforma prikuplja i razmjenjuje informacije, povezuje aktere u obje zemlje i stvara sinergiju. Nastoje da  omoguće bh. dijaspori u Švicarskoj da aktivno doprinese razvoju socijalnih, ekonomskih i kulturnih procesa u BiH.

„Iseljenici iz Bosne i Hercegovine koji žive, rade i obrazuju se u Švicarskoj, veoma su dobro integrisani u švicarski sistem. To potvrđuju i razne uspješne priče pojedinaca, koji su u različitim sektorima aktivni i zaista uspješni. Na i-platformi redovno objavljujemo uspješne priče pojedinaca bh. dijaspore u Švicarskoj koji imaju projekte i posluju na relaciji Bosna i Hercegovini i Švicarska. Cilj nam je kroz uspješne priče široj publici pokazati postojeće projekte, da kao prvo dobiju pregled o tome kako se bh. dijaspora u Švicarskoj angažuje u razvoju Bosne i Hercegovine. Kao drugo takođe time želimo animirati i inspirisati i druge ljude da pokrenu nove projekte koje doprinose razvoju BiH“, rekao je Dacić na početku razgovora za Fokus.ba.

Studija „Stanovništvo Bosne i Hercegovine u Švicarskoj“, koju je sproveo Univerzitet Neuchatel i na osnovu koje je Švicarska vlada između ostalog i odlučila podržati uspostavljanje I-platforme, pokazala je da su iseljenici iz Bosne i Hercegovine veoma dobro integrisani u švicarski sistem kao i da istovremeno i dalje njeguju veze sa svojom lokalnom zajednicom u BiH.

„Ovo potvrđuje i činjenica da broj bh. iseljenika, koji planiraju ili već investiraju u Bosnu i Hercegovinu, kontinuirano raste. Međutim, većina inicijativa i projekata koje pokreće dijaspora odvija se pretežno na individualnoj bazi i rijetko sarađuju sa bh. institucijama i organizacijama. Osobe u dijaspori često ne znaju kome da se tačno obrate da dobiju potrebne informacije vezano za njihove upite. Upravo to uz pomoć I-platforme želimo promijeniti, sa ciljem da kroz povezivanje aktera iz obje zemlje i uspostavljanje koordinirane saradnje, iskoristimo ogromni potencijal koji dijaspora predstavlja za razvoj Bosne i Hercegovine. Nastava maternjeg jezika organizovana je u okviru organizacija i vjerskih institucija bh. iseljenika, finansirana je od strane roditelja, a održava se ili u prostorijama istih, ili u učionicama škola koje na raspolaganje stavlja Švicarsko ministarstvo obrazovanja. Nastava se izvodi prema planu i programu koje je izradilo Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine“, naveo je naš sagovornik.

U oblasti ekonomije I-platforma je ove godine, uz podršku Vanjskotrgovinske komore BiH, Privredne komore RS i kompanije SEE Investment Solutions, organizovala prvi nastup Bosne i Hercegovine kao gostujuće države na Swiss Travel Day-u u Cirihu.

Swiss Travel Day na kojem je Bosna i Hercegovina bila gostujuća zemlja

„To je najznačniji događaj turističke branše u Švicarskoj i ujedno glavna platforma za švicarski outgoing turizam. Glavni ciljevi ove inicijative su bili unapređenje ekonomske saradnje, promocija Bosne i Hercegovine kao turističke destinacije, kao i predstavljanje usluga turističkih agencija iz Bosne i Hercegovine na tržištu Švicarske. Deset turističkih agencija iz BiH su na štandu Bosne i Hercegovine predstavile svoje usluge i iskoristile mogućnost da stupe u direktni kontakt sa potencijalnim švicarskim partnerima i glavnim akterima švicarske turističke branše. Pored naših partnera ovu inicijativu podržali su i Adela Smajić, medijska ličnost i jedna od najpopularnijih predstavnica bh. dijaspore u Švicarskoj, Jörg Heeskens, autor turističkog vodiča Bosna i Hercegovina na dlanu (njemački: Bosnien und Herzegowina auf der Hand) i Walter Kunz, direktor turističkog saveza Švicarske“, rekao je Dacić.

Ova vrsta umrežavanja postigla je veliki efekat uz minimalno utrošene resurse I-platforme i doprinijela je uspješnom prvom nastupu BiH na Swiss Travel Day-u.

„To potvrđuju i izuzetne pohvale koje smo dobili od učesnika, organizatora događaja i pogotovo predstavnika švicarskih outgoing agentura, koji su upoznali ljepote i ogromni potencijal koji ova država kao turistička destinacija nudi“, naveo je Dacić.

U Cirihu su 2017. godine organizovali  Business Forum sa fokusom na sektor „Housing“, na kojem je učestvovalo 15 kompanija iz Bosne i Hercegovine i 13 kompanija iz Švicarske.

„Cilj nam je bio da kroz B2B uspostavimo inicijalni kontakt između bh. proizvođača i potencijalnih švicarskih kupaca. Business Forum je organizovan u saradnji sa Vanjskotrgovinskom komorom BiH, Privrednom komorom RS-a, Švicarskim programom za promociju izvoza, kompanijom SEE Investment Solutions i projektom Diaspora za razvoj, koji je podržan od strane Švicarske agencije za razvoj i saradnju i implementiran u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH i Razvojnim programom Ujedinjenih nacija. Savjetnik SIPPO-a je među ostalom vodio pripremne radionice za bh. kompanije, koje su održane u Sarajevu i Banja Luci u oktobru 2017. godine“, istakao je Dacić.

Naredne godine planiraju da nastave sa ovom vrstom poslovnih skupova sa ciljem da unaprijede match-making na relaciji Švicarska i Bosna i Hercegovina i time ojačaju ekonomsku saradnju između dvije države.

„U 2019. godini planiramo održati još dva događaja sa fokusom na IT sektoru i metalnoj industriji. U oblasti kulture imamo takođe razne projekte, među kojima vrijedi istaknuti aktuelnu izložbu pod nazivom „Dizajn Lausanee/Sarajevo“ koja će biti održana od 7. do 22. decembra u galeriji Kamala u Lozani. Pet mladih dizajnera iz Švicarske i Bosne i Hercegovine predstaviće svoje radove sa fokusom na nakit, tekstil i keramiku na izložbi. U oblasti obrazovanja i nauke posjetili smo na inicijativu Zorana Talića, predsjednika parlamenta grada, u oktobru ove godine Banju Luku zajedno sa Filipom Reberom, koji je savjetnik Swisscontact-a i stručnjak za dualno obrazovanje. Reberovi zadaci su bili da opiše najbolje primjere iz Švicarske te da u Banjoj Luci skupi sve relevantne faktore i započne dijalog na temu dualnog obrazovanja u okviru Radničkog univerziteta u Banjoj Luci“, zaključio je Dacić na kraju razgovora za Fokus.ba.