Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

finansijski kriminal

Istraga o kriminalu o Zavodu u Pazariću: Da bi dobili tender, morali raditi na direktorovoj kući

Pazaric protesti

Redžep Salić, nekadašnji direktor Zavoda koji je jedan od optuženih u predmetu za nehumano postupanje prema štićenicima, još u septembru 2019. pred Parlamentom FBiH iznio šokantne detalje o poslovanju i načinu života djece smještene u ovoj ustanovi

U Tužilaštvu KS trenutno su aktivna dva predmeta koja se odnose na Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine Pazarić. I dok je istraga za nehuman odnos prema štićenicima ove ustanove okončana podizanjem optužnice protiv tri bivša direktora Zavoda, tužioci i dalje nastavljaju da rade na drugom predmetu koji se odnosi na finansijski kriminal, piše Žurnal.

Ogroman je kriminal u Zavodu

Prema saznanjima Žurnala, i u slučaju privrednog kriminala pod istragom su neki od bivših rukovodilaca ove ustanove.

Istraga o finansijskom kriminalu je, podsjetimo, krenula od momenta kada je Salić u septembru 2019. godine, kao tadašnji direktor Zavoda, pred Parlamentom FBiH iznio šokantne detalje o poslovanju i načinu života djece koja su smještena u ovu instituciju.

“Direktor koji je bio tu deset godina nije vodio nikakvog računa. Nije bilo kontrole ni od Ministarstva, niti od Vlade. Uputio sam tužbu FUP-u i SIPA. Do današnjeg dana niko nije došao. Ogroman je kriminal u Zavodu u Pazariću”, govorio je Salić tada.

Za primjer je naveo da pojedine firme Zavodu duguju stotine hiljada maraka za kurbansko meso, da su se novcem od Zavoda određenim osobama iz tadašnjeg rukovodstva obavljali privatni poslovi i da su im štićenici bili ispomoć u tim radovima.

Međutim, Salić tada nije dobio podršku nadležnih organa. U to vrijeme on je izjavljivao da opstrukcije dolaze, čak, i od federalnog ministra rada i socijalne politike Veska Drljače.

U međuvremenu, zastupnica Naše stranke u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH Sabina Ćudić objavila je šokantne fotografije vezivanja štićenika Zavoda, nakon čega su uslijedili i protesti, te je Vlada pod pritiskom smijenila Salića, ali i kompletan nadzorni i upravni odbor.

U medijima je tada objavljen i izvještaj federalne inspekcije, a ono što je uočljivo jeste da je u vrijeme kada je na čelu Zavoda bio Jasmin Ćerimagić uglavnom su iste firme osvajale tendere.

Jedna od tih firmi, utvrdili smo pregledom nabavki, jeste i MS Gradnja d.o.o. Hadžići. Ono što je zanimljivo jeste da otkako postoje podaci na Portalu javnih nabavki ova firma je učestvovala u samo četiri postupka i svi su vezani upravo za Zavod Pazarić.

MS Gradnja d.o.o. Hadžići je, putem konkurentskog zahtjeva, dodijeljen tender za izvođenje radova u suterenu IV kuće i uređenja okoliša u Odjeljenju Ramići 2.

Procijenjena vrijednost radova je 79.999,99 KM bez PDV-a, što je na zakonskoj granici za nabavke putem konkurentskog zahtjeva (80.000 KM za radove). Osim ovoga, ono što izaziva sumnju u ovoj nabavci jeste i rok za dostavu ponuda koji, prema tumačenju Agencije za javne nabavke, nije u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama.

Naime, minimalan rok za dostavu ponuda je 10 dana, a u ovom slučaju se radi o osam. Obavještenje o nabavci objavljeno je 12. jula 2017., a rok za dostavu ponuda je 20. juli iste godine, što ukazuje na mogućnost da je izabrani ponuđač već bio spreman da uđe u ovaj posao.

Skoro godinu ranije, MS Gradnja d.o.o. Hadžići dodijeljen je tender za isto Odjeljenje Ramići 2 i isti Suteren IV, s tim da se radilo o direktnom sporazumu, što je jedan od najmanje transparentnih vrsta postupaka.

Za izvođenje keramičarskih radova izdvojeno je 6.000 KM što je tačno na zakonskoj granici, jer se radi o vrijednosti do koje se mogu i sklopiti direktni sporazumi po Zakonu o javnim nabavkama.

Ista firma je putem otvorenog postupka (koji je ujedno i najtransparentniji) osvojila dva tendera: izrada krova i utopljavanje objekta Centar za osposobljavanje u Zavodu, te izvođenje radova proširenja dnevnih boravaka na 6. i 7. Paviljonu.

Na prvu, u ova dva postupka ne djeluje ništa sporno. Međutim, ono što budi sumnju jeste velika razlika između procijenjene vrijednosti radova i izabrane ponude.

Naime, procijenjena vrijednost radova u slučaju tendera koji se odnosi na Centar za osposobljavanje u Zavodu iznosila je 350.000 KM, a izabrana ponuda 312.359 KM (razlika je oko 38.000 KM).

Procijenjena vrijednost radova u tender koji se odnosi na 6. i 7. Paviljon je 135.000 KM, a izabrana ponuda 81.457 KM (razlika je dakle 81.457 KM).

Dogovor sa direktorom

Direktor firme MS Gradnja d.o.o. Hadžići Salko Mujak je još 2019. federalnim inspektorima priznao da je imao dogovor sa Ćerimagićem i pravnikom u Zavodu Anesom Kaletom, koji se u obavještenju o dodjeli ugovora (spomenutih tendera) spominje kao kontakt osoba. U zamjenu za prolazak na tenderu on je trebao izvoditi i radove na njihovim privatnim stambenim objektima. Prema toj izjavi, koja je objavljena i u medijima, ukupan iznos koji je potrošen na njihove kuće je 140.000 KM (pa se pretpostavlja da je to dio razlike iz dva tendera dodijeljena putem otvorenog postupka).

“Zbog svih tih odnosa, ja, odnosno moja firma nije imala gotovo nikakve zarade tokom izvođenja radova na objektima u Zavodu Pazarić”, kazao je Mujak inspektorima.

Pobjede na tenderima nosila je i firma BH Tehnika iz Hadžića, a direktor ove firme Benjamin Hrnjić je inspektorima kazao da su jedan dio ugovorenih radova izveli na objektima Zavoda, a drugi dio radova je obavljen na privatnom Ćerimagićevom objektu.

“Za izvršene navedene radove direktor Jasmin nije izvršio plaćanje iz vlastitih sredstava, već smo iste kompenzirali kroz izvedene radove na objektima JU Zavod Pazarić. O tačnom iznosu nismo vodili evidenciju, a cjelokupni iznos je fakturisan JU Zavod Pazarić’”, stoji u izjavi koju je Hrnjić dao inspektorima.

U postupku kontrole, inspektori su utvrdili da je JU Zavod Pazarić izvršio isplatu BH Tehnika d.o.o. Hadžići po osnovu naprijed navedenog ugovora u iznosu od 91.728,00 KM iako je stvarna vrijednost izvedenih radova 63.020,84 KM.

“Vještačenjem su inspektori konstatovali da fakturisani i plaćeni radovi nisu izvršeni u prostorijama i na objektima u vlasništvu JU Zavod Pazarić. S obzirom da je sve ugovore o izvođenju radova i isplate odobrio direktor JU Zavod Pazarić Jasmin Ćerimagić razlika izvedenih i plaćenih radova u iznosu 28.707,16 KM smatra se korišću odgovornog lica u JU Zavod Pazarić”, stoji u izvještaju inspektora.

Firma BH Tehnika iz Hadžića je putem direktnih sporazuma prošla šest tendera u Zavodu, a pet ih je na samoj zakonskoj granici do koje se, prema Zakonu o javnim nabavkama, i mogu sklopiti direktni sporazumi.

BH Tehnika je tako osvojila sljedeće tendere: elektro radovi u kotlovnici (vrijednosti 5.930,00 KM), mašinski radovi radovi na povezivanju cjevovoda u odjeljenju Resnik (5.854,20 KM), ugradnja zaštitne pumpe kotlovskog postrojenja u kotlovnici u Odjeljenju Resnik (5.960,00 KM), dislociranje kotla sa lokacije Zovik u Odjeljenje Resnik (5.940,00 KM), te opravak pužnog transportera na kotlu 300 kW (5.110,00 KM).

Nehuman odnos prema štićenicima

Ćerimagić je, inače, jedan od tri bivša direktora Zavoda koji su optuženi i za nehumano ophođenje prema štićenicima ove ustanove. Osim njega, optuženi su još i nekadašnja v.d. direktora Senad Muharemović, te Redžep Salić. Na teret im se stavljaju krivična djela nesavjestan rad u službi i sprečavanje i neizvršavanje mjera za zaštitu maloljetnika.