Odgovor na upit Fokusa

Iz Divela o povezanosti s Voloderom i poslovima na dionicama autoputa

autoput
FOTO: D. Begović / Fokus.ba

Tvrde da je Divel imao ugovorene poslove s JP „Autoceste FBiH“ u većem obimu u periodu prije mandata Volodera

Iz firme Divel odgovorili su na upit Fokusa o informacijama u vezi s dobivanjem poslova na pojedinim dionicama autoputa na Koridoru 5C u periodu dok je na čelu Autocesta FBiH bio Elmedin Voloder koji je osnovao ovu firmu.

Ovo je njihov odgovor:

Prije svega, naglašavamo i posebno ističemo kredibilitet i ugled privatne kompanije Divel d.o.o. Sarajevo, koja više od 20 godina bilježi uspješne rezultate rada u poslovima projektovanja, revizije i nadzora u oblasti građevinarstva. Od osnivanja je realizovala značajan broj projekata na autocesti, mreži magistralnih i regionalnih cesta, te gradskih saobraćajnica. Svoj bonitet zasniva na stručnim kvalifikacijama i kompetencijama, kvalitetno izvršenim poslovima, te ulaganjima u tehnologiju i stručni kadar.
Svaki ugovor za izvođenje radova i usluga koji je kompanija Divel dobila na tenderu zasniva se na ispunjavanju svih uslova propisanih zakonom za raspisani tender, odnosno isključivo na poštivanju zakonskih odredbi javnih nabavki i na osnovu ispunjavanja potrebnih uslova i kvalifikacija, a ne kao što to proizlazi iz Vaših pitanja na „poklanjanju ugovora“ ili „dodjeljivanju tendera“.

Poslove kompanije, koja posluje skoro dvije i po decenije, vezivati samo za mandat direktora JP Autoceste FBiH gospodina Volodera, koji je svoj vlasnički udio prodao prije preuzimanja te dužnosti, smatramo nekorektnim, čak i zlonamjernim, jer poslovanje kompanije s ovim javnim preduzećem ni u jednom segmentu ne odstupa od poslovanja u periodu prije preuzimanja dužnosti generalnog direktora gospodina Volodera, čak je i manje, i to u trenutku dok sve ostale kompanije na tržištu bilježe značajan rast poslovanja s ovim javnim preduzećem.

Da rezimiramo i naglasimo – Divel kompanija je imala ugovorene poslove s JP „Autoceste FBiH“ u većem obimu u periodu prije mandata gospodina Volodera.

Naime, za vrijeme njegovog mandata kao direktora JP „Autoceste FBiH“ Divel je sklopio samo četiri ugovora, od kojih je u tri slučaja učestvovao kao dio konzorcija. To će potvrditi i navedeni ugovori koje je firma sklopila i o kojima će biti više u nastavku.

Ukoliko namjeravate istinito i objektivno informirati javnost, umjesto da samo zbrajate iznose za Divel, i to eventualno poredite s određenim periodima, preporučujemo da od JP „Autoceste FBiH“ osigurate podatake o ukupnom broju sklopljenih ugovora i ukupnom iznosu ugovorenih poslova sa svim konsultantima za vrijeme mandata gospodina Volodera. Tako ćemo lako doći do relevantnog pokazatelja o učešću firme Divel u poslovima.

Kada je riječ o Vašem upitu u vezi s ugovorom koji je Divel d.o.o. Sarajevo potpisao s ugovornim organom JP „Autoceste FBiH“ za vrijeme trajanja mandata Elmedina Volodera, navodimo vrijednosti ugovora i dio koji prema ugovoru o raspodjeli posla između konzorcijalnih partnera pripada Divelu, a to su sljedeći:
1. izrada (dopuna) Idejnog i izrada Glavnog projekta autoceste Orašje -Tuzla, dionica Tuzla – Maoča (br. ugovora JPAC 1406-A 131-22; ukupna vrijednost ugovora 7.499.791,63 KM bez PDV-a; Divel kao član konzorcija: Ipsa, PPG, INK; Design QC i Divel; dio za Divel iznosi 650.000,00 KM bez PDV-a ili 8,7%);
2. brza cesta Lašva – Travnik – Jajce. Izrada Glavnog projekta Nević-Polje – Turbe (br. ugovora JPAC 1435-A 132-22; ukupna vrijednost ugovora je 5.255.408,93 KM bez PDV-a; Divel kao član konzorcija: Ipsa, PPG, INK; Design QC i Divel; dio za Divel je 1.853.456,04 KM bez PDV-a ili 38,8%);
3. Nadzor nad izvođenjem radova na izgradnji dijela brze ceste Lašva – Nević-Polje LOT 5: petlja Vitez (izlaz iz poslovne zone) – petlja Nević-Polje (br. ugovora JPAC 1423-E 765-22; Ukupna vrijednost ugovora: 1.984.345,00 KM bez PDV-a; Divel kao član konzorcija ZGI i Divel, dio za Divel: 1.522.250,00 KM bez PDV-a ili 78,2%);
4. Izrada projekta privremene prometne signalizacije za regulaciju prometnog toka na čeonim naplatnim mjestima Sarajevo sjever, Sarajevo zapad i Ljubuški i bočnim naplatnim mjestima na autocesti A1 (br. ugovora JPAC 1403-E 751-22; ukupna vrijednost ugovora je 9.550,00 KM bez PDV-a; Divel samostalno, tj. 9.550,00 KM bez PDV-a ili 100%).

U skladu s navedenim, ukupna vrijednost ugovorenog posla s JP „Autoceste FBiH“ u periodu obnavljanja funkcije direktora Elmedina Volodera iznosi 4.065.525,04 KM bez PDV-a s rokom realizacije do 24 mjeseca. Napominjemo da su svi ugovori dodijeljeni u postupku javne nabavke izborom najpovoljnijeg ponuđača koji zadovoljava sve propisane kriterije i da je u svim navedenim ugovorima Divel nastupao kao član konzorcija, a u kojem je međusobna raspodjela posla precizno i jasno definirana ugovorima o raspodjeli posla i dostupna na uvid u svakom trenutku, osim na ugovoru pod brojem 4, a čija vrijednost iznosi 9.550,00 KM bez PDV-a i u kojem je Divel nastupao kao samostalni ponuđač.

Na osnovu navedenih ugovora i jedinih koji su potpisani s JP „Autoceste FBiH“ za vrijeme trajanja mandata gospodina Volodera naplaćeno je 1.001.932,65 KM bez PDV-a.

Kada je riječ o angažmanu firme DTQ d.o.o Sarajevo na poslovima:

1. konsultantske usluge za nadzor nad građenjem – projekat: izgradnja autoceste na Koridoru 5c, dionica Poprikuše – Zenica sjever (Donja Gračanica), poddionica Vranduk – Ponirak (br. ugovora: JPAC 849-E440-1, Konzorcij: DRI savjetovanje inženjering d.o.o. Ljubljana – DIVEL d.o.o. Sarajevo) i
2. nadzor na izgradnji Sarajevske obilaznice – Lot 3b (br. ugovora JPAC 1065-E-557-19), firma DTQ je ugovore potpisala sa izvođačima radova za vrijeme kada je Adnan Terzić bio direktor JP „Autoceste FBiH“, te prema procedurama JP „Autoceste FBiH“ iz tog perioda.

U vezi s Vašim konstatacijama koje se zasnivaju na netačnim informacijama za firme Trasa i DTQ, te projekte koje su dobili i povezanosti firmi na projektima, kao i s gospodinom Voloderom – takve insinuacije u potpunosti odbacujemo – jer su sve firme nastupale samostalno sa svojim konzorcijalnim partnerima na navedenim ugovorima i bez ikakve međusobne povezanosti.

Kada je riječ o Vašem pitanju u vezi sa, kako navodite, „izmišljenim projektovanjem“, ovim putem izjavljujemo da ne znamo na šta tačno mislite. Ono što jeste činjenica – da svi projekti koje je ikada ugovorio Divel podrazumijevaju faze projektne dokumentacije za koje nikad prije nije urađen glavni projekat. Svi ostali navodi iz Vašeg upita su špekulacije i neistinite tvrdnje, te ih odbacujemo i demantiramo.

Ukoliko, pak, mislite da je za istu dionicu ceste urađen isti projekat – to nije istina. Postoje faze izrade projektne dokumentacije, prvo idejno rješenje, pa idejni projekat, pa tek glavni projekat. Za svaki projekat koji smo ikada radili nikada nismo radili istu fazu dva puta.

Za ugovore iz navoda u kojima je Divel vodeći partner, a to je projektovanje (Lašva -Travnik – Jajce) urađen je prethodno idejni projekat, a ono što je ugovoreno je glavni projekat, i to je ogromna razlika i apsolutno je nepovezivo s tzv. izmišljenim projektovanjem.

Odbacujemo i bilo kakve insinuacije koje vežete za kompaniju u vezi s, citiramo, „uzimanjem sredstava od drugih firmi na projektovanju“. Naime, ugovorom koji potpišu svi članovi konzorcija jasno je definirana raspodjela posla i sredstava, a svaka firma koja je vodeći partner na projektu ima proviziju za vođenje projekta koja uključuje administrativne troškove vođenja projekta, organizovanje radnih sastanaka, troškove pribavljanja bankovnih garancija, troškove podnošenja zahtjeva za pribavljanje svih potrebnih podloga za projektovanje od nadležnih institucija i ostale vezane troškove. Tako postoje projekti gdje smo mi vodeći partner, ali postoje i oni gdje druge firme vode projekte, kao što je Projekat „Tuzla – Maoča“ gdje je Ipsa vodeći partner i gdje je na isti način obračunata provizija za vođenje projekta od te kompanije.

U vezi s pitanjem koje se odnosi na angažman pojedinih uposlenika Divela na poslovima koje je ugovorila Trasa, ponovo niste postavili jasan upit pa ne znamo na šta konkretno mislite, ali konstatiramo da nije neuobičajeno niti u sukobu sa zakonom da konsultanti iz jedne firme učestvuju na poslovima koje ugovori druga firma. Takvi aranžmani su predviđeni zakonom i saradnja naših konsultanata, ukoliko postoji, ostvaruje se na isti način sa svim kompanijama na tržištu. 

I na kraju, ističemo da kao privatni privredni subjekt koji svoju egzistenciju i rast zasniva na slobodnom tržištu, i to na osnovu uspješnosti rezultata obavljenih poslova i radom u skladu sa zakonskim principima, dužni smo štititi svoju kompaniju i njene radnike.
Ukoliko postoji potreba, sve navode iz odgovora spremni smo potkrijepiti i pristupom dokumentaciji (ugovorima) u skladu sa zakonskim odredbama.