Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Porezna utaja

Zorica Obradović proglašena krivom, dobila uslovnu i novčanu kaznu

sud bih
Foto: Sud BiH

Sud je optuženoj za počinjeno krivično djelo izrekao uslovnu osudu kojom se optuženoj utvrđuje kazna zatvora u trajanju od jedne godine i istovremeno odredio da se ova kazna neće izvršiti ako optužena u roku od tri godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo

Sud Bosne i Hercegovine je u predmetu Zorica Obradović, nakon održanog glavnog pretresa, donio i javno objavio prvostepenu presudu kojom je Obradović kao osnivač i odgovorno lice u pravnom licu „Asa Company“ d.o.o., Pale, oglašena krivom jer je počinila krivično djelo porezna utaja ili prevara.

Sud je optuženoj za počinjeno krivično djelo izrekao uslovnu osudu kojom se optuženoj utvrđuje kazna zatvora u trajanju od jedne godine i istovremeno odredio da se ova kazna neće izvršiti ako optužena u roku od tri godine od dana pravomoćnosti presude ne počini novo krivično djelo.

Kao sporednu, Sud je optuženoj izrekao novčanu kaznu u iznosu od 5.000 KM, koju je optužena dužna platiti u roku od 30 dana od dana pravomoćnosti presude.

Istovremeno, na osnovu odredbi člana 110. i 111. KZBiH od optužene Zorice Obradović oduzima se imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog djela u iznosu od 68.762,79 KM, koji je optužena dužna uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 (trideset) dana od dana pravomoćnosti presude, pod prijetnjom prinudnog izvršenja, saopćeno je iz Suda BiH.