Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

obilne padavine

Izdato narandžasto upozorenje: Ovim dijelovima BiH prijete poplave!

Pogled iz zraka na poplavljeno područje Sarajeva
05.11.2021., Sarajevo - Velike poplave u Ilidzi, predgradju Sarajeva. Usljed ogromnih kisnih padavina doslo je do porasta visine vodostaja na svim vodotocima na podrucju Kantona Sarajevo. Zabiljezeno je izlijevanje rijeke Bosne i Zeljeznice iz korita na lokalitetu opcine Ilidza. Poplavljena su dvorista, domovi, pa i kompletna naselja. Photo: Armin Durgut/PIXSELL

Od 16. do 19. januara na području Hercegovine, zapadnog i jugozapadnog dijela Bosne i Hercegovine, kao i lokalnih centralnih dijelova Bosne, očekuju se obilne padavine

Izdato je narandžasto upozorenje zbog obilnih padavna koje se očekuju narednih dana u Bosni i Hercegovini

Od 16. do 19. januara na području Hercegovine, zapadnog i jugozapadnog dijela Bosne i Hercegovine, kao i lokalnih centralnih dijelova Bosne, očekuju se obilne padavine, prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) BiH.

Napominju da je prognozirana akumulirana količina padavina na zapadu i jugozapadu Bosne 80 – 120 litara po metru kvadratnom. Jug i zapad Hercegovine 100 – 150 litara. Na sjeveru i istoku Hercegovine 150 – 250 litara. Dijelovi centralne Bosne 70 – 120 litara.

– Budite spremni da zaštitite sebe i svoju imovinu. Plavljenje imovine i saobraćajnih mreža su moguće. Poremećaj u snadbijevanju električnom energijom, vodom i u komunikacijama je moguć. Može biti potrebna manja evakuacija. Teški uslovi za vožnju uslijed smanjenje vidljivosti i nekontrolisanog kretanja vozila uslijed vode – sve su ovo preporuke i mjere FHMZ-a.

Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo (AVP Sava) naglašava, u obavještenju o prognozi vanrednog hidrološkog stanja za period od 17. januara do 20. januara ove godine, da je moguć porast vodostaja na cijelom vodnom području rijeke Save u FBiH, posebno na slivovima rijeka Drine, Bosne, Une i Sane kao i Fojničke rijeke. Očekuje se dostizanje nivoa obavještavanja o mogućim poplavama na hidrološkim stanicama na vodnom području rijeke Save u FBiH.

– Bujični vodotoci na kojima može doći do značajnijeg povećanja vodostaja u tom periodu su na području slivova Korane i Gline u BiH te na slivu Fojničke rijeke – navodi se.

Kako naglašavaju, za naredna tri dana prognozira se vanredno hidrološko stanje, posebno na području gornjeg dijela sliva rijeke Drine, sliva rijeke Željeznice, slivova Korane i Gline u BiH, gornjeg i srednjeg dijela sliva rijeke Bosne te slivova rijeke Une i Sane.

– Obavještenje o prognozi vanrednog hidrološkog stanja odnosi se na područje općina u BPK Goražde,
Unsko-sanskom i Kantonu Sarajevo te na području općine Fojnica. Sugerišemo nadležnim institucijama da prate situaciju na terenu i postupaju u skladu sa ovlaštenjima, a službama koje provode mjere i aktivnosti zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara preporučujemo pojačan oprez – naglašeno je.

Nadležne službe civilne zaštite treba da upozore stanovništvo, na područjima uz rijeke koje nemaju zaštitne vodne objekte, o tome da je opasno prilaziti obalama obzirom na moguće povećanje dubina i brzine vode u rijekama te da im pravovremeno daju obavještenje (sa uputama i smjernicama) na osnovu čega bi stanovništvo moglo (prije eventualne poplava) provesti mjere samozaštite u cilju smanjena i preduprjeđenja eventualnog štetnog djelovanja poplava po njih i njihova materijalna dobra.

Iz AVP Sava napominju da se obavještenje izdaje na osnovu prognoziranih podataka padavina, tako da promjena vremenske prognoze može utjecati i na prognozirano hidrološko stanje.

Vanredno hidrološko stanje podrazumijeva povećan vodostaj na rijekama uslijed padavina i mogućnost pojave poplava manjeg, srednjeg i značajnog obuhvata.