Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Fokus.ba otkriva

Kako vlast tenderima u FBiH osigurava monopol za dobavljače medicinskih sredstava

zavod (1)

Zavod raspisao pa poništio višemilionski tender za nabavku raznog dijaliznog materijala. Nakon što je od pojedinih ponuđača dobio znatno veće cijene nego npr. u Sloveniji ili Turskoj, raspisao je novi tender po većim cijenama

Fokus.ba došao je do obimne dokumentacije iz koje se ponovo može vidjeti monopolsko ponašanje određenih ponuđača za dijalizni materijal u smislu enormnog dizanja cijena za niz proizvoda čime će, sve su prilike, federalni budžet ponovo biti oštećen.

Piše: A. DUČIĆ

Naime, Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH raspisao je 20. oktobra prošle godine višemilionski tender za nabavku potrošnog materijala za dijalizu. U objavi je bilo čak 37 LOT-ova i to nabavke igala za dijalizu, A-V krvnih linija, A-V setova, raznih filtera, hipoalergijskih flastera, fikasacijskih traka za katetere, šprica, injekcionih igala itd.

U februaru ove godine došlo je do otvaranja ponuda, a na tender se prijavilo niz ponuđača. Tek 3. juna ove godine Zavod je objavio obavještenje o poništenju postupka nabavke, ali za ukupno 13 LOT-ova.

Poništenje tendera: Objavljen je i razlog

Prije tri dana, dakle 15. juna, objavljen je novi tender Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH kojem praktično pristaje na više cijene ponuđača za određene proizvode, a one su višestruko veće od onih u okruženju, pa čak i od pojedinih zemalja članica EU kao što je Slovenija.

Podsjetimo, naš portal je već pisao o višegodišnjoj blokadi tendera o nabavci dijalizatora čime je Federacija zbog nabavke potrošnog materijala za dijalizi po visokim cijenama oštećena za višemilionski iznos.

I ponovo se ponavlja priča, Federalni zavod je sada kod pet od 13 poništenih LOT-ova u obrazloženju naveo da su cijene svih prihvatljivih ponuda znatno veće od osiguranih sredstava za predmetnu nabavku.

Treba ovdje napomenuti da ugovorni organ, u ovom slučaju ZZOiR, kod objave tendera postavi procijenjenu ukupnu vrijednost ugovora za sve LOT-ove, a najčešće je to vrijednost koja je bila ugovorena kod prethodnog tendera.

Kod navedenih pet LOT-ova, ugovorni organ je planirao vrijednost ugovora u iznosu od 5.169.950 KM, a ponude su bile u iznosu od 5.546.427 KM. Dakle, ukupno povećanje vrijednosti u odnosu na planiranu samo kod ovih pet LOT-ova bilo je 376.477 KM. Daljnjom analizom smo uočili da se kod tri poništena LOT-a ponude odnose na potrošni materijal koji je vezan za aparate firme Fresenius Medical Care, sa ukupnim povećanjem ponude u odnosu na planiranu vrijednost za 234.277 KM.

Podsjetimo, u našem tekstu o blokiranom tenderu za dijalizatore (Šta je u pozadini višegodišnje blokade tendera za nabavku dijalizatora u FBiH?), koji je u međuvremenu, nakon pisanja Fokusa, deblokiran, naveli smo da firme koje zastupaju Fresenius Medical Care BiH, upravo zbog blokade tendera prodaju dijalizatore ove kompanije po nesrazmjerno visokim cijenama.

Kada je riječ o ostalim LOT-ovima u tenderu koji je nedavno poništen vidljivo je da drugi ponuđači nisu povećali cijene npr. za krvne linije koje odgovaraju dijaliznim aparatima drugih proizvođača.

S obzirom na najveću vrijednost istaknut ćemo LOT 1 (A-V set koji sadrži A-V linije i infuzionu liniju za on-line hemodiafiltraciju, sterilizacija vodenom parom ili gama zračenjem) a ovaj potrošni materijal kompatibilan je sa postojećim aparatima za hemodijalizu proizvođača FRESENIUS, tipa 5008S). Ovaj LOT imao je planiranu vrijednost od 2.475.000 KM za 90,000 komada krvnih linija. Ovdje je najniža ponuda bila za 123.300 KM veća od planirane ili od cijene po kojoj su se ove krvne linije prodavale do sada.

Potražili smo javno dostupne informacije na internetu koliko ove Fresenius krvne linije koštaju u okruženju.

Tako smo pronašli nekoliko objavljenih tendera u Sloveniji. Vjerodostojnost dokumenta potvrđuje potpis i pečat ovlaštenog lica za operacije u Fresenius Medical Care u Sloveniji.

Faksimil nabavke iz Slovenije

Na jednom tenderu koji je objavila bolnica u Novom Mestu, iste krvne linije koje su bile predmet javne nabavke i ZZO FBiH su koštale 7,71 eura po krvnoj liniji za količinu 5.360 komada. Tako dolazimo do zaključka da u Sloveniji iste krvne linije koštaju 7,71 eura dok je procijenjena cijena Federalnog zavoda bez PDV-a bila čak 14.06 eura ili 27,50 KM! Prema dostupnim informacijama ova krvna linija primjerice u Turskoj košta 6,5 eura.

Dakle, prema ovoj usporedbi Fresenius naplaćuje bolnici Novo Mesto u Sloveniji za 6,35 eura manje po jednoj krvnoj liniji nego što to čini u Federaciji BiH.

Ako ovu razliku pomnožimo sa tenderskom količinom u FBiH od 90.000 komada, ispada da je gubitak za ZZO FBiH samo na ovom LOT-u 571.500 EUR odnosno 1.117.756 KM. Ako ovome dodamo PDV 17% koji je obavezan trošak, ispada da Fresenius u FBiH naplaćuje 1.307.775 KM više nego što je to slučaj u Sloveniji.

Ako znamo da je Slovenija članica EU, da ima značajno više cijene, standard, sredstva u budžetima namijenjenih za zdravstvo nego što je to slučaj u FBiH onda je ovako velika razlika u cijeni još više iznenađujuća.

Dakle, i pored činjenice što je cijena ove krvne linije za Fresenius aparat 5008 u FBiH veća za 82% nego u Sloveniji, ponuđači povećavaju ponudu za 123.300 KM iznad procijenjene cijene tj. iznad cijene po kojoj je do sada nabavljao ZZOiR FBiH. I u drugim LOT-ovima napr u LOT-u 12, 22, 24, 26 došlo je do znatnog povećanja cijene.

Kako smo naveli, nakon objave od 3. juna da se poništavaju pojedini LOT-ovi Zavod pristaje na “ucjenu” ponuđača za višom cijenom te objavljuje novi tender sa većim cijenama potrošnog materijala za dijalizu.

Tako je kod krvnih linija za Fresenius 5008 aparat povećana procijenjena cijena na 2.572.200 KM ili za 97.000 KM. Prema ovoj objavi, ZZOiR FBiH je pristao da plaća cijenu po krvnoj liniji u iznosu od 28,58 KM + PDV, umjesto 27,50 KM + PDV kao što je to slučaj danas.

Dio novog tendera: Vidljivo povećanje cijena

Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja FBiH za Fokus su kazali da su LOT-ovi poništeni zbog nepotpune dokumentacije i dostavljenih ponuda sa cijenama koje su bile veće od procijenjene vrijednosti iz predmeta javne nabavke. Za poništene lotove Zavod će, kažu, voditi novi otvoreni postupak a što su i učinili prije tri dana.

-Elementi ponovljenog postupka za Predmet nabavke i procijenjene vrijednosti će se utvrditi u okviru nadležnih službi Zavoda, a Zavod nema instrumente da uslovi sniženje cijena, jedino može ponovo poništiti lotove koji su iznad procijenjene vrijednosti, ili će sami dobavljači odustati od ponuda, a što u konačnici može imati za posljedicu prestanak rada cca 150 dijaliznih aparata – ističu iz Zavoda.

Iz Zavoda nisu komentirali enormno visoke cijene koje npr. nudi Fresenius, odnosno njegovi distributeri.