Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

tomislavgrad

Kanton 10 usvojio Prijedlog zakon o mirnom okupljanju

skupstina kanton 10
FOTO: Fena

Vlada Kantona 10 propisat će način i postupak ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje za osobe koji obavljaju crkveno vjerske poslove u vjerskim zajednicama

Skupština Kantona 10 na redovnoj sjednici održanoj u utorak u Tomislavgradu usvojila je Prijedlog zakona o mirnom okupljanju.

Ovim zakonom omogućuje se, podržava i štiti sloboda mirnog okupljanja na području Kantona 10 pod uvjetima propisanim Zakonom.

Kao razlog za donošenje novog zakona kantonalni ministar unutarnjih poslova Mario Lovrić podsjetio je da je važeći Zakon o javnom okupljanju donesen 2014. godine i obuhvaćao je mirna okupljanja, javne proteste, javne priredbe i druge oblike okupljanja.

U novi zakon unesene su preporuke OESS/ODIHR-a i Evropske unije koje su se odnosile na stari zakon, koji je imao restriktivan pristup slobodi mirnog okupljanja, postavljao je velika opterećenja organizatorima okupljanja i nije omogućavao građanima potpuno uživanje ovog osnovnog ljudskog prava.

Također, Skupština je usvojila i Prijedlog zakona o javnim priredbama kojim se uređuje način organiziranja javne priredbe na području Kantona 10.

– Uzimajući u obzir da je predmet ovog propisa način organiziranja javne priredbe na području Kantona 10, usvajanjem ovog propisa utvrdit će se način organiziranja okupljanja osoba radi ostvarivanja prihoda u okviru registrirane djelatnosti, koje s obzirom na očekivani broj sudionika zahtjeva poduzimanje dodatnih mjera osiguranja – kazao je ministar Lovrić.

Zastupnici su također usvojili Zaključak kojim Nacrt zakona o lovstvu može poslužiti kao dobra osnova za izradu prijedloga zakona, uvažavajući sve primjedbe i prijedloge povjerenstava i zastupnika.

Prema riječima ministra poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Bože Perića, Nacrtom zakona o lovstvu uređuje se gospodarenje lovištima i divljači, utemeljenje i dodjela lovišta, podjela lovišta, uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova, katastar lovišta, lovnoprivredna osnova i planiranje, lovočuvarska služba, upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovog zakona, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za područje lovstva na području Kantona 10.

Usvojena je i Odluka o izmjeni Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračunavanja i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja.

Pomoćnik direktora Zavoda za zdravstveno osiguranje Kantona 10 Ante Džaja istaknuo je da je glavni razlog donošenje ove odluke reguliranje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za osobe koje obavljaju crkveno-vjerske poslove u vjerskim zajednicama, a nisu u radnom odnosu.

Vlada Kantona 10 propisat će način i postupak ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje za osobe koji obavljaju crkveno vjerske poslove u vjerskim zajednicama.