Vremenska prognoza Stanje na putevima Kursna lista

Kapetanović: Sankcionirati krivična djela zlostavljanja djece

BiH

nermina-kapetanovic

Zastupnica u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Nermina Kapetanović je na sjednici tog doma postavila zastupničko pitanje ministarstvima pravde i sigurnosti BiH šta je do sada uradila ekspertna grupa za izmjene krivičnog zakonodavstva i usaglašavanje odredaba krivičnih zakona entiteta i države BiH, koja je počela s radom prije više od 15 godina.

Također je pitala šta se namjerava poduzeti da se u Krivičnom zakonu BiH „konačno normiraju i sankcioniraju krivična djela zlostavljanja djece, trgovine djecom, dječije pornografije i sličnih krivičnih djela protiv spolne slobode i morala, posebno s aspekta zaštite djece, odnosno da se u skladu s praksom zemalja regiona pooštre sankcije za počinioce ovih sve češćih krivičnih djela“ ?

Odgovorio je ministar pravde BiH Josip Grubeša, koji je kazao da je zadatak ekspertnog tima za koji je Kapetanović pitala bio praćenje i ocjena primjene kaznenih zakona.

– Tim za praćenje i ocjenu primjene kaznenih zakona je obavljao svoje zadatke do početka 2013. godine, otkada prestaje s radom. Svi prijedlozi koje je u svom desetogodišnjem radu pripremao tim rezultirali su velikim brojem izmjena i dopuna kaznenih zakona usvojenih od PSBiH – kazao je ministar Grubeša, podsjećajući da je Kazneni zakon BiH od 2003. do sada mijenjan i dopunjavan devet puta, a Zakon o kaznenom postupku BiH 11 puta.

Po njegovim riječima, usvojene izmjene i dopune kaznenih zakona na državnoj razini su uglavnom pratile izmjene i dopune identičnih odredaba kaznenih zakona entiteta i Brčko Distrikta, s obzirom na to da su postojali isti problemi u njihovoj primjeni na svim razinama.

Što se tiče odredaba kojima se štite prava djece kroz kaznene zakone, ministar Grubeša je napomenuo da je u Kaznenom zakonu BiH ugrađena odredba koja propisuje kaznu zatvora za međunarodnu trgovinu osobama koje nisu navršile 18 godina života, a ona se može odrediti u trajanju od najmanje 10 godina.

Dodao je da je propisana i kazna za međunarodno navođenje na prostituciju u trajanju od šest mjeseci do pet godina.

– Druge odredbe kojima se sankcionira zlostavljanje djece, trgovina djece i dječija pornografija i slična kaznena djela protiv spolne slobode i morala, posebno s aspekta zaštite djece, ugrađene su u kaznene zakone entiteta i Brčko Distrikta. Što se tiče propisanih sankcija za ova kaznena djela, može se naglasiti da su za sva djela propisane zatvorske kazne, gdje je za pojedina djela određen minimum kazne od pet, odnosno 10 godina, dok maksimum kazni nije određen što znači da je moguće izreći kaznu zatvora u granicama maksimuma kazne 20 godina – istaknuo je ministar Grubeša.

Napomenuo je da, s obzirom na podjelu nadležnosti, nije bilo u planu propisivanje ovih djela u Kaznenom zakonu BiH.

Što se tiče uspostave jedinstvenog registra osoba koje su učinile kaznena djela na štetu djece, takozvani registar pedofila, ministar Grubeša je kazao da se radi o nadležnosti Ministarstva sigurnosti BiH.